Ugrás a tartalomra

És most valami egészen más: következzenek a követek! 

Bódogh Dávid
Utoljára módosítva
2021. szeptember 27. hétfő 21:22
Idehaza is terjedőben az önkéntesség egy újfajta megközelítése: a civil kezdeményezésre meghonosított, úgynevezett KKK-adományszervezés középpontjában azok a „követek” állnak, akik egy jótékony cél érdekében támogatást gyűjtenek. A nemzetközi modell magyar adaptálásának eredményességéről a miskolci Dialóg Egyesület tagját, Sélley Andreát faggattuk. 

A nonprofit szektor fejlesztéséért, ismertségéért és átláthatóságáért dolgozó Civil Iránytű Alapítvány újabban a forrásszervezés és a társadalmi részvételen nyugvó adományozás egy üdítő gyakorlatát népszerűsíti. Az általuk életre hívott jougyekert.hu nevű portálon zajló, a „Követek Közvetítésével Kérő” (angolul peer-to-peer vagy free agent fundraising) adománygyűjtési technika által inspirált és instruált "toborzás" főszereplői azok az önkéntesek, akik civil kezdeményezésekért, konkrét társadalmi célok kapcsán megfogalmazott „jó ügyekért” saját eszközeikkel tesznek. A „követi missziót” folytató civilek az adott projekt propagálásával kerítenek anyagi támogatókat mindazok megvalósításához és működtetéséhez. 

Párbeszédben

A követek vállalásaikat és ezáltal a támogatni kívánt jó ügyet egyéni kampányoldalukon foglalhatják össze. Sélley Andrea a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület által fenntartott Avasi Közösségi Kávézó „zöldesítéséért” indított közösségi adakozás követeként – s úgy is mint egyesületi tag – igyekszik az összeg begyűjtésében másik négy követtársával hathatós szerepet vállalni. Az egyesület a „Zöldüljön az Avasi Közösségi Kávézó” kampány keretében valósítaná meg a tervezett munkálatokat. Az előzetesen kitűzött 500 ezer forintot kizárólag az anyagköltségre használnák fel, ugyanis a kivitelezés és a tervezés – akárcsak az a kávézó 2014-es megnyitása óta – közösségi munkán nyugodna.

Lábazatfestés az avasi paneleken (fotó: Dialóg Egyesület)

- Húsz éve foglalkozunk közösségfejlesztéssel, melyet eleinte kistelepüléseken végeztünk, az Avason 2009-től vagyunk jelen – elevenítette fel Sélley Andrea. - Az első néhány évben lábazatfestéssel, zöldítéssel és szomszédsági beszélgetésekkel igyekeztünk a helyieket aktivizálni, ugyanis semmilyen közösségi tér nem állt rendelkezésükre ahhoz, hogy összegyűljenek – tette hozzá. 

A közösségi finanszírozás civil kurázsija

Már rögtön az induláskor a közösségi alapú működésre törekedtek a szakemberek. Majd miután az önkormányzat a kávézót évről évre csökkenő intenzitással támogatta, illetve egyre kevesebb projektben nyertek pályázataikkal, úgy az alternatív finanszírozás módjait is számításba kellett venniük. 

Sélley Andrea (balra) a kávézó ötödik születésnapján

- Próbálkoztunk adománygyűjtéssel, helyi termékek értékesítésével, és persze különféle partnerségi együttműködések keretében a kávézó mint képzési helyszín is bevételhez jutott – ecsetelte az egyesületi tag, majd hozzátette: a követes adománygyűjtéshez most először folyamodtak. Elmondása szerint a kávézó új finanszírozási forrása nem csak a pénzről szól, legalább ennyire fontos az ennek nyomán megnyilvánuló közösségi felelősségvállalás. Úgy érzékelik, a közösségi tér hosszú távú fenntarthatóságát látszik garantálni az is, hogy nem csupán azok adakoznak, akik bejárnak hozzájuk, hanem azok is, akiknek egyszerűen csak fontos az ügyük – megüti számukra azt a mércét, amit társadalmi értéknek tartanak. 


Sélley Andrea úgy véli, a helyiek közösségi munkájukból és élményeikből nyert szemléletükkel képesek voltak közösségi pontjaikkal – így a kávézóval is – olyan erős kapcsolódást teremteni, amit a jelenlegi kampányban visszaköszönni látnak. A 12 éves közösségfejlesztés a követek életében saját motivációkat szült, ez a személyesség és bizalom pedig ilyenkor kifejezésre is jut.
- A követeket a közösségi kávézóhoz kapcsolódó sokesztendős tapasztalatuk hitelesíti, jótékonysági elhatározásuk ettől olyannyira erős. Érezhetően érintettek – fogalmazott.

A Sky Fanatic frontembere, Nahaj Péter az öt követ egyike

Követelések nélkül - következetesen 

Meglátása szerint az átalakulóban lévő civilszervezeti finanszírozásnak mindinkább társadalmi bázison kell nyugodnia, a közösségi térnek az adott lokalitásban kell tudnia fennmaradni. Ennek mentén a pályázati finanszírozástól történő függetlenedés nem pusztán egy pillanatnyilag felvetődő – az elmúlt másfél évben a járványhelyzet miatt felfokozott – kényszer, hanem egy hosszabb távon sem halogatható lépés. Emiatt is igyekeznek a mindenkori állami/önkormányzati normatíváktól és dotációktól távolodni, projektpénzek helyett kezükbe venni a sorsukat, saját kreativitásukkal verbuválni a patronálókat.


- Egy-egy ilyen kampány lehetőséget nyújt az adományozói kultúra meghonosítására, amennyiben a hozzájárulni tudó állampolgárok, akik hisznek abban, hogy az emberi kapcsolatokon keresztül a valódi változásokat helyben lehet elérni, a jövőben a pályázati támogatásoktól és elvárásoktól szabad és független tereket tartanak fenn – fejtegette a Dialóg munkatársa, az egyesület „jó ügyének követe”.


Remélik – és az eddigi visszajelzésekből erre következtetnek –, hogy kampányuk a pénzbeli segítségen túl plusz társadalmi elérést is hoz majd számukra. A felajánlásokat egészen október elsejéig várják, amit aznap a kávézóban egy „adománybuli” keretében ünnepelnek meg, majd másnap az egyesület tagjai, követei, támogatói és szimpatizánsai egy hajnali avasi sétával meg is koronáznak. 

Szemközt az Avasi Közösségi Kávézóval

- Hogy konkrétan mit fog fedni a kávézó „zöldesítése”, még nem tudjuk, szeretnénk meghallgatni mindenki javaslatát, hisszük, hogy az igazán jó ötletek alulról érkeznek – összegezte Sélley Andrea. 

 

További hírek

Olvasnivaló