Ugrás a tartalomra

Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle 2019. évi 1. száma

Utoljára módosítva
2019. március 18. hétfő 11:47
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) negyedéves miskolci folyóiratának friss száma a napokban került ki a nyomdából. A borítólapon az „ökumenikus kulturális folyóirat” felirat hirdeti, hogy a megjelent írások nemcsak a város keresztény közösségeinek eseményeiről és a helyi társadalom érdekében végzett elkötelezett tevékenységéről kívánnak beszámolni, hanem a tágabb értelemben vett hagyományőrzést és a kulturális értékeink ápolását is vállalják.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) negyedéves miskolci folyóiratának friss száma a napokban került ki a nyomdából. A borítólapon az „ökumenikus kulturális folyóirat” felirat hirdeti, hogy a megjelent írások nemcsak a város keresztény közösségeinek eseményeiről és a helyi társadalom érdekében végzett elkötelezett tevékenységéről kívánnak beszámolni, hanem a tágabb értelemben vett hagyományőrzést és a kulturális értékeink ápolását is vállalják.    

A folyóirat 57. számának élén álló versrovatában Ady Endre halálának 100. évfordulójáról emlékezünk két versével, valamint Kosztolányi Dezső Adyról szóló két rövid írásával. Major János „T.D.-nek” című verse Tandori Dezső – a Nemzet Művésze – halálával kapott szomorú aktualitást.

A folyóirat a képre kattintva letölthető!


A következő év kiemelt egyházi eseménye lesz a Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, melyhez az „Egyházak – teológiák – hitvallások” rovat írásai kapcsolódnak. A kongresszus előkészítése keretében Esztergomban konferenciát tartottak az eucharisztia témakörében. D. Szebik Imre püspök tanulmánya az úrvacsora evangélikus teológiai felfogásával és egyházi gyakorlatával, míg Jeviczki Ferenc írása az eucharisztia ortodox teológiájával és liturgiájával foglalkozik. A rovatban szerepel a Keresztény Teológiai Műhelyben megtartott előadások közül Juhász Ferenc keresztény istenképről, valamint Mikolai Vince keresztény emberképről szóló előadásának szövege, valamint Heidl György írása az életről és a halálról Szent Ágoston személye és munkássága alapján.Az „Ünnepek – alkalmak” rovat élén a januári ökumenikus imahét miskolci rendezvénysorozatának záró eseményéről szóló tudósítás áll. A belvárosi evangélikus templomban tartott záró istentiszteleten négy keresztény felekezet püspöke  hirdette Isten igéjét.

Az „Egyházak és társadalom” rovatban olvasható Kölnei Lívia interjúja Benvin Sebastian Madassery SVD Magyarországon élő szerzetessel a Pápai Missziós Művekben végzett szolgálatáról és tapasztalatairól. Udvardy György püspök írása az egyházi gazdálkodás és egyház-finanszírozás témakörét járja körül tanulmányában.

Az „Egyházak és történelem” rovatban Sáry Pál írása a fegyveres katonai szolgálattal kapcsolatos ókori nézeteket ismerteti, míg Galambvári Péter a helytörténeti és egyháztörténeti szempontból is érdeklődésre számot tartó írásában a Tapolcai Apátság javadalmáról és ennek kalandos sorsáról számol be.

Az „Egyházak és kultúra” rovat bevezető írásában András Csaba SJ a szent ignáci művészetfelfogásról értekezik, Hideg Ágnes a Feszty testvérek nyomait tárta fel a miskolci egyházművészetben. Flach Antal „A haza szolgálatában” című írásában Egressy Béni személyéhez kapcsolódó miskolci eseményekről és emlékekről szól, s ezzel az írással emlékezünk az1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról is. Dobos Marianne ismertetője a Miskolcon szolgáló Adamczyk Bogdan OFMConv Adalberto Topolinski életével és levelezésével foglalkozó könyvet mutatja be. Adalberto Topolinski nemcsak saját jogán (életének és mártíromságának okán), hanem a miskolci Kelemen Didák szentté avatási eljárásának kezdeményezőjeként is felkeltheti az Olvasó érdeklődését.