2018. június 25. Vilmos
Miskolc
8°C / 18°C
Búcsúünnep Diósgyőrben
minap.hu
|
2016. október 09. 13:56
|
frissítve: 2016. október 11. 14:42
55. búcsúünnepét tartotta vasárnap, a Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére szentelt diósgyőri görögkatolikus templom.

A Bíró utcában található templomban délelőtt 10 órától utrenyét, reggeli istentiszteletet tartottak, majd 11 órakor kezdődött az ünnepi szent liturgia.

A Lisieux-i Kis Szent Terézről elnevezett Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközséget 1932-ben alapították. A templom védőszentje azért Kis Szent Teréz, mert XI. Piusz pápa őt választotta az uniós törekvések pártfogójává. Első parókusa, Kardos István (1932-1949) 1929-től hároméves szervezőmunkával gyűjtötte egybe a Vasgyárban megélhetést kereső görög szertartású katolikus híveket. Saját rítusú templom felépítése hosszú időn keresztül szóba sem jöhetett; a római katolikus testvérek templomában folyt a liturgikus élet. Mire a templomépítés költsége összegyűlt, a háborús körülmények tették lehetetlenné az építkezést. 1944-ben az egyházközség képviselőtestülete a meglévő pénzkészletet felajánlotta a gyárigazgatóságnak azzal, hogy alkalmas időben ellenszolgáltatásként kettőszáznyolcvanezer darab téglát biztosítanak az új templom felépítéséhez. Sajnos ez a kártalanítás az ateista diktatúra beköszöntése következtében az 50 százalékos mértéket sem érte el.

gorkat_bucsu_161009ml_9.jpg

Az 1949-61 közötti években háromszor kellet kényszerköltözést végrehajtani az ideiglenes kápolnákból. Ennek ellenére a közösség erősen hitt az isteni gondviselésben és a védőszent égi közbenjárásában. Az egyházközség akkori parókusa, Csoba János (1949-1981) felsőbb szintű állami szervekhez fordult. Sok-sok huzavona után engedélyezték a Miklós utcában megvásárolt telekre imaház építését. Egy hónap múlva visszavonták az engedélyt és hatósági intézkedéssel csereingatlanként egy levezető vizes árkot bocsátottak az egyház rendelkezésére, amely a mostani templomudvar, a parókia és a kert területével azonos. 1958-ban megvásárolták azt a telekrészt, amelyre a templom épült. A tervezés 350 ezer forint építési költséget irányzott elő. Az induláskor ennek csupán a töredéke állt rendelkezésre.

A templomszentelés ünnepi eseményére 1961. október 15.-én került sor, bár sok kisipari munka várt még kivitelezésre. A templom érdekes színfoltja a Gaál Ernő egyiptológus professzor által ajándékba készített üveg ikonosztáz. A parókia épülete 1981-82-ben készült el Kozma Lajos (1981-1992) atya buzgólkodásának eredményeként. 1986-ben a harangtorony is felépült, amelyben két harang lett elhelyezve. Az egyházközség további parókusai: Obbágy Miklós (1992-2000) és Szarka János (2000-).

Nem

Olvasnivaló

Ajánlat