2018. szeptember 20. Friderika
Miskolc
13°C / 26°C
Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle 2018. évi 2. száma
minap.hu
|
2018. június 27. 13:16
|
frissítve: 2018. szeptember 07. 11:30
A lap a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) miskolci csoportjának negyedéves megjelenési gyakoriságú folyóirata. 2005 óta jelen van a miskolci közéletben, így legfrissebb számának borítólapján az 54. szám olvasható. Feladatának tekinti, hogy tudósítson a KÉSZ rendezvényeiről, beszámoljon a közérdeklődésre számot tartó egyházi eseményekről és évfordulókról, valamint közli a miskolci gyökerű szerzők – lap profiljához illeszkedő témájú – írásait.

A jelenleg több mint négyszáz példányban megjelenő folyóirat eljut a KÉSZ-hez kötődő, nagyrészt értelmiségi közösséghez, a négy meghatározó keresztény felekezet gyülekezeteihez, az egyházi fenntartású oktatási intézményekhez, s ezen keresztül hatást gyakorol a város társadalmi és kulturális életére, véleményformáló közösségére.

A folyóirat hagyományosan az „Ünnepek – alkalmak” rovattal indít, ezúttal Dsida Jenő halálának 80. évfordulója nyújtott lehetőséget arra, hogy „Krisztus” című versének közlésével emlékezzen a költőre, aki költeményében nem a diadalmas, hanem a gondok és kétségek között élő ma emberéhez (is) szóló Megváltó alakját idézi fel. Az „Egyházak – teológiák – hitvallások” rovatban Pecsuk Ottó igehirdetése olvasható Mózes és a zsidó nép pusztai vándorlásáról, mely az ez évi Biblia-vasárnapon a boldvai református templomban hangzott el.

mksz_front.jpg

A kiadvány megtekintéséhez kattintson a címlapra

E lapszám kiemelten foglalkozik a Miskolci Egyetem és a KÉSZ közös kutatatásainak eredményeit bemutató konferenciával, melyet ez év februárjában a „Történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása” címmel a miskolci Városháza dísztermében rendeztek meg. Közli Szabó-Tóth Kinga előadásának, illetve a Gyulai Gergely–Várhelyi Krisztina szerzőpáros tanulmányának első részét, mely a „Vallási közösségek működése és az egyházi személyek szolgálata BAZ megyében” címet viseli. A konferencia témájához kapcsolódóan folytatódik az egyházi profilú miskolci helyi szervezetek bemutatása is.  A konferenciát szervező Éltető Lélek Alapítvány mellett a Tiszáninneni Református Nőszövetség képviselője lehetőséget kapott tevékenységük ismertetésére.

Rendszeresen szerepel az egyházak társadalmi életének bemutatása mellett a tágabb értelemben vett hagyomány- és értékőrzés. Az „Egyházak és történelem” rovatban helyet kapott Dobos Zsolt írása az erdélyi Márton Áron püspök hitvalló életútjáról, Urbán Márta a reformkori egri érsek Pyrker László, míg Máté Csaba a miskolci görögkatolikus exarchátus vezetője Szántay-Szémán László tevékenységéről írt. A közelmúltban elhunyt Sárkány Tibor evangélikus esperesre és belvárosi lelkészre a rendszerváltozás körüli éveire vonatkozó visszaemlékezéseinek közlésével emlékezett meg az In memoriam rovat.

Az „Egyházak és kultúra” rovat ezúttal is törekedett arra, hogy olvasóit a művészetek széles köréről informálja. A költészet napjához kapcsolódóan Zsille Gábor tanulmánya érdemel említést. Helyet kapott Jáger Attila közelmúltban elkészült honlapjának bemutatása, mely az erdélyi népi építészetről több évtized alatt készített diapozitív képeit jeleníti meg, valamint Bereczki Zoltán tanulmánya a késő gótikus építészetről. Mikita Gábor Déryné miskolci éveit és élményeit taglaló tanulmánya a helytörténet iránt érdeklődők számára rejt számos újdonságot. 

Az immár 13 éves múlt kötelezi a lap kiadásáért felelős Eszmék és Értékek Alapítványt, hogy gondoskodjon a lap üzenetének olvasótáborához megújult formában történő eljuttatásához. Ennek érdekében jött létre a keresztenyszemle.hu honlap, melyen a folyóirat valamennyi korábbi száma elektronikus formában is hozzáférhető. A lap hagyományosan a miskolci történelmi egyházakon és az egyházi fenntartású iskolákon keresztül jut el olvasóihoz. Kívánatos azonban, hogy az egyházakhoz közvetlenül nem kötődő érdeklődők is hozzájuthassanak a laphoz, ezért a Hermann Ottó Múzeum Petró-házában (Hunyadi u. 12.), illetve a múzeum régi épületében (Papszer 1.), valamint a Miasszonyunk kegytárgy boltban (Széchenyi u. 2.), valamint a Gloria Vera kegytárgy boltban (Széchenyi u. 88.) is megvásárolhatók az ez évi számok.

Nem

Olvasnivaló

Ajánlat