2018. augusztus 16. Ábrahám
Miskolc
14°C / 27°C
Pünkösd: fogadjuk be ezt a szeretetet!
Papp András
|
2018. május 21. 14:06
|
frissítve: 2018. május 22. 11:42
Keleti Egyházunk csodálatos szentlelkes himnusza Pünkösd ünnepétől szertartásaink elején elhangzik: „Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el, és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!”

pappandrasjo.jpg

A Szentlélek nem ismerhető meg természettudományos módszerekkel, éppúgy, ahogyan egészében az emberi személy sem. A Szentlélek személy, megismerésének kulcsa a szeretet. A szeretet igazi forrása bátorít, vigasztal és vezet.

Pünkösd napján az apostolok bizonytalanságban és félelemben várakoztak, bezárt ajtók mögött. S a megígért, elérkezett Szentlélek kiszabadítja az embereket a test és vér szolgaságából, és megajándékozza a lelki szabadsággal. A Szentlelket gyümölcseiről ismerhetjük fel. Ahol szeretet és béke uralkodik, ahol az emberek testvérként fordulnak egymás felé, ahol megvallják bűneiket, ahol apostoli buzgósággal hirdetik az evangéliumot, ahol a lelki életre törekszenek, ott él, ott működik a Szentlélek. Természetesen nem egyedül, hanem a mi közreműködésünket is igényelve. Minden igazi szeretet mögött a Szentlélek rejtőzik láthatatlanul, de nem erőtlenül.

A mindennapi életben többször is előfordul, hogy valaki képességeit meghaladó feladat elé kerül, amelytől fél, s ezért visszahúzódik. De van úgy is, hogy a megbízást adó bíztatóan, bátorítólag rámosolyog az aggódóra. Ez a helyzet hasonlít a Szentlélek kegyelmi hatására. Ennek segítségével az ember nem olyan erősek érzi magát, hogy a lelhetetlennek is bátran nekivág. hanem pontosan fordítva: gyengének és alkalmatlannak érzi magát, s csodálkozva tapasztalja, hogy mégis megy feladat teljesítése.

A Szentlélek szeretete tehát bátorít, vigasztal és vezet. Fogadjuk be ezt a szeretetet!

Papp András

görögkatolikus esperes

Nem

Olvasnivaló

Ajánlat