2018. december 15. Valér
Zárszámadás, közbiztonság, településfejlesztés – ülést tartott Miskolc közgyűlése
minap.hu
|
2018. május 16. 20:51
|
frissítve: 2018. május 19. 14:01
Májusi rendes ülését tartotta csütörtökön Miskolc önkormányzatának képviselő-testülete. Sok más mellett napirenden szerepelt a 2017-es költségvetés zárszámadása, a városi rendőrkapitányság és az önkormányzati rendészet beszámolója, és számos városfejlesztési, illetve intézményi előterjesztés is.

1g6a8018.jpg

1. Első napirendi pontban az önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos napirendi pontokat tárgyalta a közgyűlés:

- Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára

- Javaslat az önkormányzati adóbevallások benyújtására vonatkozó adóeljárási szabályokról szóló 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

- Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

- Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetét, működését érintő döntések meghozatalára

- Javaslat egyes helyi adókat érintő önkormányzati rendeletek módosítására

2. Második napirendi pontban a város működésével kapcsolatos előterjesztések kerültek napirendre:

1g6a8255.jpg

- Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

- Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásár

- Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatára, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására

- Javaslat a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

- Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről

- Javaslat az MVK ZRT.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására, a 2017.évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2017. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető köszönetet mondott a rendészet és a rendőrkapitányság dolgozóinak a munkájukért. Mint mondta, az elmúlt években nagyon jó munkát végeztek, jelentősen nőtt Miskolcon a lakosság szubjektív biztonságérzete. Ennek érdekében igyekeztek minél többet megtenni, az önkormányzat évek óta rendkívül sokat áldoz arra, hogy a biztonságot fenntartsa. A költségvetés állapota, egyenlege megengedi, hogy kigazdálkodják ezt, tette hozzá. A MIÖR-t már több mint 1 milliárddal támogatják. A járőrök beváltották a hozzájuk fűzött reményeket: a főutca mellett a kertvárosokban és a kevésbé frekventált helyeken is érezhető a biztonság javulása. Már most is jól kiépített kamerahálózat van Miskolcon - sorolta tovább a frakcióvezető -, s a Modern városok program keretében újabb 800 kamerát telepítenek ki, ehhez diszpécserközpontot is létrehoznak. Ez Molnár Péter meglátása szerint egy nagyon jelentős lépés lesz, ami még inkább hozzájárul majd a közrend, közbiztonság erősödéséhez. Kriza Ákos polgármester 2010-es célkitűzése - minden területen rendet fognak tenni – mind a gazdaságra, mind a közbiztonságra vonatkozott.

- A rendőrségi, rendészeti beszámolók mutatják: jó úton haladunk, sőt meglátásom szerint a feladatot már teljesítettük is. Problémák persze mindig akadhatnak, így aztán továbbra is szükséges a rendészet támogatása. Köszönet az egész éves odaadó, megfeszített munkáért! – hangoztatta a frakcióvezető.

Soós Attila, a Fidesz frakcióvezetője ugyancsak arról szólt, hogy tavaly is milliárdos nagyságrendben költöttek a közbiztonság fenntartására. 2010-ben nagyságrendileg 340 millió volt a támogatás összege, 2016-ban pedig már 700 millió forint. A város közbiztonsága, a szubjektív biztonságérzet, az élhetőség soha nem lehet pénzkérdés - hangoztatta -, erre mindig fordítani kell a költségvetésből. Cél, hogy Miskolc legyen Magyarország egyik legbiztonságosabb városa. A beszámolók mutatják a csökkenő bűnözési tendenciákat, a miskolciak pedig érzik, hogy a város egyre élhetőbb, biztonságosabb, komfortosabb. Az önkormányzat mindent megtesz Miskolc biztonságáért, ez nem lehet pénz kérdése továbbra sem – tette hozzá a politikus.

1g6a8005.jpg

Szécsényi Marianna (Fidesz-KDNP) képviselő emlékeztetett, 2013. április 1-jén Miskolcon elsőként alakult önkormányzati rendészet, amire az elmúlt években soha nem látott összegeket költöttek. Tavaly ez már az 1 milliárdot is meghaladta. A MIÖR a mindennapi általános feladatellátás során, de egyebek mellett a képzésekkel, a szervezeti és más fejlesztésekkel is a közrend biztosítása érdekében végzi tevékenységét, létszáma ma már 160 fő. Sikeres évet zártak, ez egyértelmű - tette hozzá a politikus. A tapasztalat is ezt erősíti meg. Szécsényi Marianna szólt a heti 400 óra, rendőrséggel közös járőrszolgálatról, a rendészeti alközpontok kialakításáról, amelyek közül már négyet adtak át. A rendészeti diszpécserközpont kialakítása is megkezdődött, 2013 óta folyamatos a fejlesztés, ennek meg is van az eredménye. Nincs még olyan vidéki város hazánkban, ami ekkora összeget fordítana a közrend biztosítására.

Kovács László (Fidesz-KDNP) frakcióelnök úgy fogalmazott, 2010-től prioritás a városvezetés számára, hogy Miskolcot az ország legbiztonságosabb városává tegyék. Az elmúlt évben további jelentős csökkenést sikerült elérni a bűnesetek számát illetően, csökkent a rablások, garázdaságok, testi sértések és a lopások száma is.

Az összes regisztrált bűncselekmények számában 3,3 százalékos visszaesés történt, a 4716 eset az elmúlt 8 év legalacsonyabb adata Miskolcon. Ezzel párhuzamosan a felderítési eredményesség is javult. A 33 regisztrált rablás - ez szintén az elmúlt 8 év legalacsonyabb esetszáma - kiemelkedő nyomozati eredményességgel (82,1 százalék) párosult. Hosszú évek óta 2016-ban csökkent először a garázdaságok száma, örömteli, hogy ezt a kedvező folyamatot sikerült folytatni: tavaly már csak 325 ilyen esetet regisztráltak. De például a lopások számában is tovább tart a csökkenő trend: a tavalyi 1933 eset az elmúlt 8 év legjobb adata, 2016-hoz képest is 9,5 százalékkal sikerült leszorítani ezen bűncselekmények számát.

A mutatók tehát több esetben az elmúlt nyolc év legjobb eredményeit jelzik. Kovács László kiemelte, véleménye szerint hangsúlyossá vált a segítő rendészet, ezt évtizedek óta hiányolta. Most már azonban olyan feladatokat is ellátnak a rendészek, mint például eltűnt gyermek felkutatása, segítettek favágásban, mentőszolgálatot hívtak beteghez.

- Ezek fontos dolgok; odafigyelést, jó szándékot mutatnak, erősítik a bizalmat komolyan, hosszú távon is erősítik irányukban. A rendőrség és a rendészet még szorosabb együttműködése további eredményeket hozhat majd. Ez hosszú távon további javulást fog eredményezni a közrend, közbiztonság terén - emelte ki a frakcióelnök.

Barta Gábor (Fidesz-KDNP) képviselő hangsúlyozta, Miskolc továbbra is elkötelezett a rend megőrzése mellett. Véleménye szerint nőtt a szubjektív biztonságérzete a lakosságnak, és örömteli, hogy "már nem következmények nélküli a város, mint a Káli-időkben". A kiemelten kezelt bűncselekmények száma közel 7 százalékkal csökkent, ez az elmúlt 8 év legjobb adata is egyben, mutatott rá a politikus. A seriffek bizalmi kapcsolatot alakítottak ki a lakossággal. A rendészeti alközpontok gyorsítják az ügyintézést, ezt segíti az önálló rendészeti bizottság is. Az eredmények azt mutatják, jó úton járnak, hogy még élhetőbb legyen Miskolc, és még vonzóbb a turisták, a befektetők számára, mondta.

Bartha György (MSZP) képviselő arról szólt, hogy választókörzetében régi probléma a Szervezet utcában a gyorshajtók ügye. Ez a Köztársaság utcára is átterjedt. Kéri, minél több alkalommal, reggel, délután ellenőrizzenek itt a rendőrök.

Pakusza Zoltán (Jobbik) képviselő ugyancsak megköszönte a rendőrök, rendészek munkáját. Azonban, mint mondta, nem tudja elfogadni a beszámolókat, mert a szubjektív biztonságérzet egyes városrészekben tapasztalatai szerint mást mutat. A képviselő megemlítette a Torontáli, Tátra utcákat, az itt lakók kérik, hogy ezeken a területeken javítsák a közrendet. Az Újgyőri főtér közbiztonsága a képviselő szerint szintén nem megfelelő. Elismerte ugyanakkor, hogy valóban sok az ellenőrzés a MIÖR részéről, de a szankcionálás véleménye szerint nem hoz megfelelő eredményt, ez főleg a város külterületeire érvényes.

Glatz Katalin (Fidesz-KDNP) képviselő arról szólt, jóval kisebb volt az elvándorlás, mint a bevándorlás Miskolcon. Újabb cégcsoportok települtek be a városba, ez vonzza ide a dolgozókat. Rámutatott arra is, hogy a városvezetés kiemelt figyelmet fordít a bölcsődei és óvodai intézményhálózat infrastrukturális fejlesztésére. A támogatások gyermekvállalásra ösztönöznek.

Kovács László (Fidesz-KDNP) frakcióelnök kiemelte, ők, a Jobbikkal ellentétben elismerik és méltányolják a rendőrség és a rendészet munkáját. A politikus szólt a szolgáltatásszervezésről, egészségvédelemről, az új háziorvosi rendelőkről is. A város költségvetésében biztosítja a háziorvosi rendelők felújítását. Lyukóban új orvosi rendelőt építenek. Felújítják a szirmai, Kazinczy utcai rendelőket is, többek között. Az Őszi Napsugár Otthon szociális otthonnal fog bővülni.

Kriza Ákos polgármester úgy fogalmazott, látható, hogy már csak finomhangolás szükséges a közrend, közbiztonság kérdésében.

Bogyay Ferenc rendőr ezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság vezetője ismertette, a statisztikai adatok jól mutatják a közbiztonság javulását, illetve az is, hogy Miskolcon nem vált kampánytémává a közbiztonság; a rendészeti bizottság volt vezetője mandátumot nyert, ez is alátámasztja a javuló közrendet. - Ha megnézzük a bűncselekmények vonatkozásában 2012 óta folyamatos, megszakítás nélküli csökkenés következett be. Látszik, mekkora utat tettünk be. Köszönöm a kollégáknak, a társszerveknek az eredményeket, valóban megfeszített munkát végeztek – hangsúlyozta a kapitányságvezető.

1g6a8283.jpg

Kiss János alpolgármester összegzésében elmondta, a város biztonságpolitikája számokról, létszámról, forrásokról stb. szól – ebben valóban nem vallottak szégyent a rendőrök, és a rendészek; tavaly is kiválóan teljesítettek, folytatódott a pozitív trend. A számok impozánsak, a létszám, a technikai fejlődés, a források száma nő. De a biztonságpolitika világrendi kérdés is: a városnak volt egy tisztességes világrendje, hogyan kell kinéznie a biztonságpolitikának. A polgári világ, a polgári szabadság építésével, 1990 után kezdett visszatérni ehhez a város. 2005 környékén azonban egy súlyos biztonságpolitikai gond érte a várost; az lett a kérdés, hogy mi lesz a világrend itt: fészekrakók, uzsorások, pitiáner bűnözők fogják kézben tartani a várost, vagy pedig a tisztességesen dolgozó, becsületes emberek irányítják majd? Fontos dilemma volt, ezt azonban a miskolciak egyértelműen eldöntötték 2010-ben: ez a város nem kér a fészekrakók, az uzsorások irányításából, világosan kimondták a kormányváltásnál. Nem tudták tönkretenni a várost, ebben nagy munkája van a rendőröknek, rendészeknek. Nemcsak egy-egy év munkáját köszöni tehát meg, hanem a 10 éves munkát, ami nemcsak technikai értelemben hozott fordulatot, hanem a régi polgári értékek melletti kiállásban is. Ha ezt a csatát megnyertük, ezt a világrendet ne engedjük kicsúszni a tisztességes, dolgozó emberek kezéből – fogalmazott Kiss János.

3. A humán fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztések:

- Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására

- Javaslat a Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodájának és a Miskolci Százszorszép Óvoda Tündérkert Tagóvodájának sportóvodává történő átszervezésére vonatkozó végleges döntés meghozatalára

- Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára

- Javaslat közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

- Javaslat védett sír felújítására

- Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén működő nemzetiségi önkormányzatok között megkötött Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára

- Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum fenntartásában működő intézmények átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására

- Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására      

- Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács és Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács létrehozására

Kovács László (Fidesz-KDNP) frakcióelnök hozzászólásában elmondta,  a nyugdíjas szervezeteket új támogatási formával is segítik. Az egészségügyi és szociális bizottság évente egy keretösszeget határoz meg a nyugdíjas szervezetek számára, ami 50 ezer forintos támogatást jelent, ez egészül ki újabb 50 ezer forinttal, amiről most tárgyalnak. Így összességében már 100 ezer forint plusszal gazdálkodhatnak majd ezek a szervezetek. Bíznak benne, hogy a támogatásokat a szervezetek ki fogják használni.

4. Településfejlesztés, vagyongazdálkodás:

- Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra

- Javaslat településfejlesztési döntés meghozatalára

- Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) módosításának elfogadására

- Javaslat közterületek elnevezésére

- Javaslat vagyongazdálkodási döntés tárgyában hozott határozat módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos döntés meghozatalára

- Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodási döntések meghozatalára

- Javaslat a Miskolc és agglomerációja digitális közösség elnevezésű program keretében kiosztott notebookok térítésmentes tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges döntések meghozatalára

- Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség között feladatellátási szerződés megkötésére.

Badány Lajos (Jobbik) képviselő  a nyomortelepek felszámolásával kapcsolatban úgy fogalmazott, a szegregátumok valós megszüntetése érdekében a törvényt kell bevinni a gettókba, pártjuk régóta ezt hangsúlyozza.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető kiemelte, civil szervezetek támogatásáról is döntenek, a frakciószövetség a valós és igazi civil munkát folytató szervezeteket támogatni kívánja.  A képviselő szólt a Kemény Dénes Uszoda melletti terület fejlesztéséről is, ahová új csarnokot kívánnak építeni. Látható, hogy az elmúlt években a sportinfrastruktúra területén jelentős fejlesztések történtek: ide tartozik az új diósgyőri stadion, vagy például az atlétikai centrum is. - Mi valós képet látunk a városról, ami fejlődik, és számtalan további fejlesztésre teszünk most is javaslatot - fogalmazott Molnár Péter.

Hollósy András (Fidesz-KDNP) képviselő kiemelte, hogy a  sportinfrastruktúra fejlesztésében élen jár Miskolc. Ezek tovább öregbítik a város sportjának hírnevét.

Bartha György (MSZP) hozzászólásában örömét fejezte ki, hogy a Szent Ferenc iskola parkolót kap, ennek megépítését képviselői alapjából támogatja majd.

Katona Ferenc (Fidesz-KDNP) arról szólt, hogy a vizes sportok fellegvára lehet Miskolc a Kemény Dénes uszoda és a mellé tervezett medencével. Selyemréten az 50-es medence felújítása ősszel megkezdődhet. Miskolcon az óvodai és iskolás úszásoktatás erősödik. Az MVSC-sporttelep beruházása nyár végére befejeződik. A sportnak jövője is van Miskolcon, nem csak jelene - fogalmazott.

Kiss János alpolgármester  úgy fogalmazott, a rend szüli a szabadságot. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a városunkban, rend kell. A nyomortelepek felszámolása a rendteremtéshez tartozik, alapprogramként tekintenek rá. Kiss János szerint sértő, hogy Badány Lajos a Vasgyárat szegregátumnak nevezte. Vannak persze olyan lepusztult területei, amiket fel kell számolni. A Vasgyár azonban a miskolci múlt fontos része is, erkölcsi kötelesség rehabilitálni, ami egyszerre jelent bontást és építést, fejlesztést is. A rehabilitációs terv magában foglalja a Kabar utcai nyomortelep elbontását, ez egy területrész rehabilitációja. A számozott utcáknál is úgy történt, hogy először bontottak, aztán ugyanott építettek. Elkötelezetten állnak továbbra is a nyomortelepek felszámolása, a rendteremtés mellett.

Közérdekű hozzászólások

Bartha György (MSZP) képviselő elmondta, tudja, hogy kátyúmentesítésnél mindig az autóbusz-útvonalak élveznek elsőbbséget, de körzetében a 69-es útvonalán is komoly problémák vannak. Kérdés: mikor jutnak el ide a Városgazda munkatársai? Csapadékvíz elvezetésével is voltak problémák a körzetében, volt, ahol egy házat homokzsákokkal kellett védeni. Ismét rákérdezett, hogy a Diósgyőri strandot tervezik-e megnyitni idén? Az avastetői buszvégállomásnál is komoly kátyúkat talált.

Fodor Zoltán (MSZP) képviselő jelezte, hogy főzőversenyt rendeznek jövő héten szombaton az Avason. Civil kezdeményezés, sok csapat vesz majd részt rajta idén is. Szeretnének a gyerekeknek is kedveskedni, ezért a város cégei is segítenek, rengeteg látnivaló lesz. Ugróvár is várja majd a gyerekeket, ingyen használható majd. 70 csapat, 4-500 ember vesz majd részt várhatóan a programon.

Szilágyi Szabolcs (Jobbik) képviselő elmondta, a Szilvás 26-nál aszfaltsüllyedés van. A Sályin található kutyafuttatónál az utcai szemeteseket ritkán ürítik, kérte, hogy ebben legyen változás.

Kovács László (Fidesz-KDNP) frakcióelnök arról szólt végül, hogy frakcióik nagy örömmel vettek részt a május 1-jei és 11-i programokon. Nagy öröm látni, mennyire gazdag a város olyan személyiségekben, akik kitüntetésre érdemesek, tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy további ünnepek állnak előttünk: kéri, hogy mind a gyermeknapi, mind a hősök napi rendezvényen minél többen vegyenek részt. A Nemzeti összetartás napján testvérvárosok, külhoni magyarok is itt lesznek. Egy nemzethez tartozunk, megbecsüljük hőseinket – ezek az események is alátámasztják ezt - emelte ki a frakcióelnök.

A következő ülést várhatóan június 19-én tartja a közgyűlés.

Nem

Olvasnivaló

Ajánlat