Holding-hitelfelvétel, rendkívüli Salkaházi támogatás – első ülését tartotta Miskolc új közgyűlése

minap.hu
Utoljára módosítva
2019. november 25. hétfő 08:15
Az új vezetésű és felállású közgyűlés csütörtök reggel 9 órakor kezdte meg ülését. A városatyák hat napirendi pontot tárgyaltak, zárt ülésen további négyet, sürgősségi indítványt pedig kettőt terjesztettek be.
Fotók: Mocsári László

Veres Pál polgármester az ülés kezdetén tájékoztatott arról, hogy a jegyzői pályázat eredményes volt, november 20-tól Ignácz Dávidot nevezte ki a pozícióra. (Erről ITT írtunk.) A városvezető kérte, hogy az együttműködés, a városért tenni akarás legyen a meghatározó a közgyűlési munkában a következő 5 évben.

Eperjesi Erika most tett esküt bizottsági tagként.

1. Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztés arról szól, hogy az idén ötéves Salkaházi programban egyszeri, rendkívüli, 5 ezer forintos pénzbeli támogatásban részesüljenek az arra jogosultak, a 10 ezer forinton felül.

Hozzászólások: 

Molnár Péter (KDNP) örömét fejezte ki, hogy a bizottságok egyhangúlag támogatták az előterjesztést, a szépkorúak segítésében konszenzus van, és bízik benne, hogy ez így is marad. Büszkék a program létrejötte, fennmaradása, folytatása miatt, és hogy létrejött egy Salkaházi-közösség Miskolcon. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy 2014-ben az akkori ellenzék egyszerű kampányfogásnak titulálta a programot. Üdvözölte tehát, hogy Veres Pál megtartotta a programot.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város, Jobbik) szintén méltatta a programot. Fiatal politikusként hangsúlyozta: az időseknek „semmit nem adtak ingyen, mindenért meg kellett küzdeniük”, így építették Miskolcot. „Nekünk, értünk dolgoztak”, fogalmazott. Köszönetképpen, hálából visszaadni valamit nekik – ezért is folytatja a városvezetés a programot. A mostani csak az első lépcsőfok a program továbbvitelében és bővítésében, tette hozzá.

2. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel szerződéséhez kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó készfizető kezesség jóváhagyására

Kmetti Attila gazdálkodási stratégiáért felelős polgármesteri biztos egészítette ki az előterjesztést, ami arról szól, hogy a Miskolc Holding és a tagvállalatai júniusban folyószámla-szerződést kötöttek az egyik bankkal, ez a szerződés pedig decemberben lejár. A vállalatcsoport a kötelezettségeit részben a folyószámlahitel igénybevételével teljesíti, ezért biztosítani kell, hogy a szerződés lejártát követően is rendelkezésre álljon a szükséges hitelkeret összege. Kidolgozták a 9 milliárd forintos hitelre vonatkozó koncepciót. Az önkormányzatnak 4 milliárdra kell kezességet vállalnia. A szerződés 2025 decemberéig lenne érvényes.

Badány Lajos (Velünk a Város, Jobbik) frakcióvezető-helyettes felszólalását azzal kezdte, hogy a korábbi városvezetéstől, mulasztásból maradt a jelenlegi városvezetésre a kezesség jóváhagyása. Immár 9 milliárdos folyószámlahitel megkötését talán szándékosan hagyták a választás utánra, fogalmazott. "Mi indokolta a hitel igénybevételét, miközben azt hangsúlyozták, hogy a Holdingban nincsenek likviditási problémák? 52 milliárdos kötelezettségállomány van a Holdingnál. 4 milliárdos önkormányzati kezességvállalás kellett, de ehhez a kormány beleegyezése is szükséges. Bízunk a kormány jóindulatú hozzáállásában" – fogalmazott. 

Mokrai Mihály (Velünk a Város, MSZP) szerint a szolgáltatások akadoznak a városban. – Érdekes, hogy a választások utánra maradt ez a döntés. Ha szándékos volt, mennyire tisztességes? Vagy ki mulasztott? – tette fel a kérdéseket Mokrai Mihály, majd hozzátette: személyi felelősség megállapítása indokolt lenne. Ha nem kapjuk meg a hitelt, komoly finanszírozási problémák jöhetnek. Nagy áldozatokkal lehetne csak működtetni például a közösségi közlekedést, vélekedett. Szigorú költségvetéssel, gazdálkodással a következő 5 évben stabilizálható a város működése. A kormány szándékai szerint az iparűzési adó bevételéből kellene finanszírozni a közösségi közlekedést, ami jelentős megterhelést jelentene a településeknek.

– Küzdelmes 5 év áll előttünk, a gazdaság működőképességének helyreállítása, racionalizálás a feladat, és az, hogy ne legyenek beváltatlan számlák, kötelezettségek, váltók – hangsúlyozta. 

Soós Attila (Fidesz) azzal kezdte felszólalását, hogy semmilyen szakmaiságot nem tartalmaznak az eddigi hozzászólások. Szerinte nem érzékelhető semmilyen közszolgáltatási, likviditási probléma Miskolcon, a város gazdálkodása stabil. Az MVK-nál „állítólag problémák vannak”, érdekes, hogy a választás után merültek fel ezek, példamutató a cég működése, fogalmazott. Nincsenek láthatatlan tartozások (2010-zel ellentétben), minden fillérnek van fedezete. Köszönhetően a cégeknek, az itt dolgozó embereknek, az iparűzésiadó-bevétel több mint 11 milliárd forint – ebből fenn lehet tartani a közösségi közlekedést. A város gazdálkodása stabil és átlátható, nincsenek láthatatlan tartozások, hangsúlyozta újra.

Kiss János (Fidesz) felhívta arra a figyelmet, hogy vannak eljárások, amik az egyik ciklusról a másikra átnyúlnak. Ma nem bánják, hogy a rezsi nem emelkedett, pártállástól függetlenül így érzik az emberek. A város eladósodottságával (önkormányzati, Holding) kapcsolatban emlékeztetett, hogy 2010-ben a banki adósságállomány 36 milliárd volt, ez össze sem hasonlítható a jelenlegivel. Ez a helyzet tehát nem 2019-ben alakult így, hanem már 2010-ben is fennállt.

Simon Gábor (Velünk a Város, MSZP) frakcióvezető megköszönte Kiss János higgadt felszólalását, és emlékeztetett arra, hogy Veres Pál együttműködést, partnerséget kért mindenkitől. „Mi készek vagyunk arra, hogy a partnerség szellemében működtessük a várost” – hangsúlyozta. Véleménye szerint viszont Soós Attila felszólalása bántó volt, szakmaiatlannak, butaságnak minősítette a hozzászólásokat. Szerinte Soós összemosta a Holding és a város gazdálkodását. Ismertette: a Holding folyószámlahitelből fedezi tartozásai egy részét, a szerződés pedig év végén lejár. Ha nincs kormányzati támogatás a hitel megújítására, akkor felvetődik a kérdés, hogy a hitelt miből fizeti ki január 1-jén a Holding? Körülbelül 6,5 milliárd forintos összegről van szó. Simon Gábor hangsúlyozta: szakmai felszólalásokat kér, egymás tiszteletét, a másik becsületébe lehetőleg ne tiporjanak bele a képviselők.

Kiss János (Fidesz) szerint a hitelkerethez akkor kell hozzányúlni, ha szükség van rá, ez egy biztonsági háló, ami 7-ről 9 milliárdra nőtt. Rámutatott, a vállalatcsoport az elmúlt 9 évben jelentősen megnőtt, és hitelképessége is jóval erősebb, mint volt 2010-ben. 

Bartha György (Velünk a Város, MSZP) emlékeztetett: jómaga is többször jelezte, hogy gondok vannak az MVK-nál. Veres Pál egyik első útja is a céghez vezetett, munkavállalókkal, cégvezetőkkel, szakszervezeti vezetőkkel beszélgetett, a probléma tehát ismert volt a tagvállalatnál.

Mokrai Mihály (Velünk a Város, MSZP) hozzátette: a fizetőképességet kell megteremteni a Holdingnál is, nincs meg a megfelelő likviditás, ezzel a hitellel váltják ezt ki.

3. Javaslat önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások térítésmentes adásvétele tárgyában történő döntéshozatalra

A Diósgyőri stadion építése során elkészült a „Vendég utca” kialakítása is, ennek során önkormányzati utakat újítottak fel. Ezeket most a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. térítésmentesen átadja az ingatlanok tulajdonosának, azaz az önkormányzatnak. (A beruházás a Lorántffy és az Andrássy utcákat érinti.) Ez egyébként már korábban megtörtént, de akkor kiderült, hogy a számlákkal gond volt, ezért vissza kellett vonni a határozatot és újat kiállítani: ennek elfogadása a mostani előterjesztés témája.

Bartha György (Velünk a Város, MSZP) arról beszélt, hogy a Vendég utca a választókerülete része, kiemelt mérkőzéseken oda kell figyelni az ellenfél szurkolóira, megfelelő körülményeket kell biztosítani számukra is. Örül tehát a javaslatnak.

4. Javaslat ingatlan Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére történő használatba adására

A Miskolci Közintézmény-működtető Központ (MKMK) végzi az óvodák, iskolák karbantartási és javítási feladatait. A központ a korábbi, Éder György utcai telephelyről átkerül egy Sütő János utcai, üresen álló épületbe, ami korábban óvodaként működött. Ide teszi át székhelyét a Szivárvány utcai óvodából is a központ, ahol szintén volt egy telephelye. A felmerülő közüzemi díjakat ők fizetik.

Hegedűs Andrea (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes elmondta, képviselőként bejárta a körzetet, a hejőcsabaiaknak a szívügye a Sütő utcai épület, azonban nagyon leromlott az állaga. Más funkciót kellene adni neki szerinte. A városlakók érdeke is, hogy az épület funkcióját megtalálják: szóba került kulturális és egészségügyi feladatellátás is. Nem az MKMK-nak kellett volna átköltözni ide – vélekedett Hegedűs Andrea, aki hozzátette: támogatja az előterjesztést, úgy is, hogy a hátterével nem ért egyet.

Badány Lajos (Jobbik, Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes aggályosnak nevezte, hogy az aláíró a szerződéskötés során minden ellentételezés kikötése nélkül lemondott az MKMK-nak az épület egy részére közgyűlési határozattal biztosított térítésmentes használati jogáról. Mivel ez vagyoni értékű jognak számít, az eset felveti a hűtlen kezelés gyanúját.

Nagy Ákos (Fidesz) szerint előny ugyanakkor, hogy a Serház utcai óvoda szabályszerűen működhet. Modern, korszerű épületben működhetnek az egyházi iskolák. Az MKMK egy koncentrált helyen működhet. Az önkormányzat számára is jó, hiszen költségeket spórol meg. Mi nem tetszik Badány Lajosnak a Veres Pál által előterjesztett javaslatban? – tette fel a kérdést.

Fodor Zoltán (MSZP, Velünk a Város) szerint az MKMK-t kényszerhelyzetbe hozták, december 31-ig ki kell költözniük. Badány Lajos (Jobbik, Velünk a Város) szintén úgy gondolja, kész tények elé állították őket, aggályos az, hogy használati jogról minden ellentételezés nélkül lemond valaki.

5. Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Mint ismert, a magyar kormány vis maior pályázatokat írt ki az időjárási viszontagságok miatti károk helyreállítására, ezekhez azonban önerőre van szükség az önkormányzat részéről. Bizonyos dokumentumok pótlására van szükség, ehhez elengedhetetlen a közgyűlés felhatalmazása – az önkormányzat nem részesülne a minisztériumi támogatásban e nélkül. Az önkormányzatnak egyébként közel 100 millió forintot kell önrészként kifizetnie, a támogatás a költségek 70 százaléka. A támogatás érinti egyebek mellett a bükkszentlászlói Temetői út támfal és vízelvezető rendszer, a Berekalja utcai útkár, illetve az Ifjúság utcai burkolatkárosodás helyreállítását is.

A helyszíni szemléken megállapították, hogy több helyen szükség van a forrásokra, károk rendbetételére, az eredeti állapot visszaállítására. Vita nem volt az előterjesztésről.

6. Javaslat a „Kárpát-medence népviseletei” elnevezésű gyűjteményre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

A gyűjtemény a néhai Barna Györgyé volt, aki Miskolcnak adta azt át. A tervek arról szóltak, hogy a kiállítás anyaga a Herman Ottó Múzeumba kerül, de ez a mai napig nem történt meg. A gyűjtemény maradt a helyén, a Lézerpontban, Barna György családjának viszont a tárolás és állagmegóvás fejében idén havonta nettó 470 ezer forintot kellett fizetni. Az összeg jövőre havi nettó 485 ezer forint lesz.

A néhai Barna György gyűjteménye nagy értéke a városnak, rendezni kell a helyzetét, hangsúlyozta Veres Pál polgármester is.

Borkuti László (Velünk a Város) arról is beszélt, hogy jól ismerte Barna Györgyöt, gyűjtőszenvedélyét csodálta. Szerinte Európa bármely nagyvárosában helye lett volna ennek a gyűjteményének. Hangsúlyozta, hogy 280 egyedi, a Kárpát-medence népművészeti értékeit bemutató kiállításról van szó. Miskolcra kívánta hagyományozni Barna György. Fontos, hogy tíz évig bemutatható legyen, harminc évig pedig ne legyen elidegeníthető, a múzeumban pedig Barna György gyűjteményeként legyen kiállítva. Kérte, hogy támogassák, hogy a gyűjtemény körül minden rendeződjön.  

Hegedűs Andrea (Velünk a Város) szerint helyes volt átvennie a városnak a gyűjteményt, de az elhelyezés feltételei nem voltak biztosítottak. Nem érti, hogy 2013 óta miért nem sikerült biztosítani a tárolást. Részben romlik a gyűjtemény állaga, másrészt pedig restaurálásra szorulnak egyes viseletek is. Elég magas a bérleti díj, közel 500 ezer forintot fizetnek, amit idén újra megemeltek. Sajnálatát is kifejezte, hogy 2013. óta nem látogatható ez az értékes közgyűjtemény.

11. Javaslat az Önkormányzat bankszámláinak vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítására (sürgősségi)

A miskolci önkormányzatnak a CIB bank volt a számlavezető bankja, hitelkeret-szerződéseket is csak ezzel a pénzintézettel köthet. Ez 3 milliárd forint volt eddig. Mivel tavaly nem történt meg a közbeszerzés, így egy évre meghosszabbították a szerződést a CIB-bel, ami most jár le. Mivel a közbeszerzési eljárás nem zárul le ez év végéig sem, ezért 2020. január 1-től újra szeretné meghosszabbíttatni a szerződést a városvezetés a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében, ehhez kéri a közgyűlés jóváhagyását.

Badány Lajos értetlenül áll az előtt, mondta, hogy miért húzódott el ennyire a közbeszerzés? Polgár Mátyás gazdálkodási főosztályvezető válaszában kifejtette: valóban késett az eljárás, de rajtuk kívül álló okok miatt.

12. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás Felsőzsolca Város közigazgatási területére történő kiterjesztésének elfogadására (sürgősségi)

Lehetőség van arra, hogy Miskolcon kívülre is kiterjeszthessék a közösségi közlekedést. Erre a 7-es vonal volt eddig példa, a szolgáltatást továbbra is igénybe szeretnék venni a felsőzsolcaiak. A szerződés még idén lejár, ezért kerül a közgyűlés elé az előterjesztés.

Veres Pál polgármester: egyeztetnek az ellentételezésről Felsőzsolca polgármesterével.

 

Közérdekű bejelentések:

- Veres Pál polgármester arról szólt, hogy megkeresték a fogyatékkal élők világnapja alkalmából, szakmai műhelyt tartanak december 3-án.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) a város és a TASZ együttműködéséről: „gondoljuk ezt át”, Miskolcra rendre van szüksége, fogalmazott. Miskolcot is érinti például az az álláspontjuk, hogy egy ingatlanon bármennyien élhetnek. Kihágásokról beszélt a politikus. Miskolcon rendet kell tenni, a jogi sikereik a rendetlenséget fogják elhozni.

Veres Pál polgármester arról is beszélt, hogy az a cél, hogy szociális ügyekben a lehető legszélesebb egyeztetést végezzék. 10 milliós kártérítési pert nyert a szervezet a várossal szemben. Egyetért abban, hogy együttműködésre, rendteremtésre van szükség a szegregátumokban. Semmi kötelezettséget nem vállaltak, szeretnének a perek elébe menni.

Hollósy András (Fidesz-KDNP) egy sporteseményen lezajló politikai megnyilvánulásról szólt. Azt mondta, a kézilabdameccsen történt esemény sok szülőnél, sportbarátnál kiverte a biztosítékot, és a kézilabdameccset meg is kellett szakítani, mert inzultálták az egyik csapat edzőjét. Tudja, hogy Veres Pál elítélte ezt a cselekedetet, bocsánatkérésre szólítja fel a részt vevő politikusokat. Méltatlanok ezek a cselekedetek, tette hozzá. Az ügyben frakciójuk nyilvános bocsánatkérésre szólította fel Mokrai Mihályt.

Mokrai Mihály (MSZP, Velünk a Város) úgy kezdte, „Az árulót megvetjük. A kampány ritka elemeket tartalmazott. Csontos Róbert elárulta a csapatát, nem mutatott példát. Az aktivistái figyelmeztetni akarták, hogy vállalhatatlan, amit tett. Az aktivisták szervezték meg a flash-mobot, és mint jogászt kérték meg, hogy „ne legyen probléma”. Táblát tartottam, amire az volt írva: „te …”. Ezt továbbra is vállalja. Utólag belátja, a helyszín nem volt megfelelő, minden másban helyesen jártak el.

Veres Pál polgármester az attrocitást messzemenően elítélite. Elmondta, rögtön megkereste a kézilabdázókat, személyesen is beszélt velük, ezt követően adta ki a közleményt. Jelezte, elmegy a szakosztály értekezletére megnyugtatni a szülőket is. A kampánynak vége, vonalat húzunk, innentől az építkezésen van a hangsúly - mondta.

Cseléné Figula Edina (Jobbik, Velünk a Város) meghívta a képviselőtestület tagjait  adventi ünnepségsorozatra Martin-kertvárosba és Szirmára.

Simon Gábor (MSZP, Velünk a Város) frakcióvezető arról beszélt, hogy a Gózon Lajos utcában vízátfolyások, így hidegben felfagyások vannak, normális karbantartás nem valósulhat meg. Kéri és javasolja, hogy a Közúttal vegyék fel a kapcsolatot, próbáljanak megoldást találni. Másik: egy bűnözői kör önkormányzatok bankszámláit csapolta meg, erről szeretne tájékoztatást kapni, hogy Miskolc érintett-e ebben. Aztán: a Városgazdánál létszámbeli gondok vannak, a leveleket összeszedik, de csak később szállítják el. Szeretné, ha felgyorsulna a folyamat.

Bartha György (MSZP, Velünk a Város) egy eseményre hívta fel a november 23-án, a Kilián-Délen közösségi faültetés lesz a Miskolci Nemzeti Színház csapatával és a  a Zöld Kapcsolat Egyesülettel közösen.  

Hegedűs Andrea (MSZP, Velünk a Város) részben örökölt, részben közérdekű problémákól beszélt, például körzetéről, ami „innen is egy szelet, onnan is szelet”, ha az utcákat és a területet nézzük. A martin-kertvárosi sportpálya zajcsökkentését szeretné kérni, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy a népkerti zebra megvilágítása nem megoldott.

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) a közlekedési gondokról beszélt  csúcsidőben. Gózon Lajos utca kapcsán azt mondta, újra bejárják, keresik a megoldást.

Veres Pál együttműködésre kérte a szomszédos választókerületek képviselőit.

Szarka Dénes (Jobbik, Velünk a Város) megköszönte a megjelenést az általa szervezett területi bejáráson.

Erdei Sándor Zsolt (Velünk a Város) elmondta, hogy az illegális szemétlerakás komoly problémákat okoz, magántulajdonban lévő ingatlanoknál főleg, megoldásra vár. Közegészségügyi veszélyt is rejthet magában, mert sok a patkány. Szeretné, ha soron kívül eljárnának az ilyen ingatlanoknál – azt kérte, vizsgálják meg ennek a lehetőségét. Szintén probléma a közmunkások létszámának csökkenése, bérüket emeljék, ha lehet.

A közgyűlés következő ülése várhatóan december 19-én lesz, és aznap délután 5-től közmeghallgatást is tartanak.


Source URL: https://minap.hu/cikk/holding-hitelfelvetel-rendkivuli-salkahazi-tamogatas-elso-uleset-tartotta-miskolc-uj