Környezeti hatásvizsgálati eljárás a tervezett kerékpárút kapcsán

minap.hu
Utoljára módosítva
2020. május 05. kedd 11:54
Miskolc, Diósgyőri Vár és Lillafüred között tervezett kerékpárút megvalósítása kapcsán környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) kérelmére, Miskolc, Diósgyőri Vár és Lillafüred között tervezett kerékpárút megvalósítása kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, a dokumentáció – előzetes egyeztetést követően, a veszélyhelyzeti korlátozó előírások figyelembe vételével - 2020. június 5-ig megtekinthető Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.), továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO/32/9/2020. (BO-08/KT/5193/2020.) számon.

A környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani. A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során az érintettek személyes megjelenése nélkül közmeghallgatást tart az alábbi módon:

A környezetvédelmi hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO/32/9/2020. (BO-08/KT/5193/2020.) számon Közmeghallgatás megnevezés alatt 2020. június 17. napján közzéteszi a kérelmező vagy annak képviselője által a tervezett tárgyi tevékenységre vonatkozóan elkészített, a megvalósítást és annak környezeti hatásait bemutató kép- és hangfelvételt, illetve a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumot vagy kép- és hangfelvételt.

A fentiek ismeretében az érintett nyilvánosság megteheti észrevételeit, kérdéseit, melyet a környezetvédelmi hatósághoz lehet benyújtani a kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu email-címre, faxon: 46/517-399 számon, a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumban vagy kép- és hangfelvételben meghatározott – az eljárás ügyintézési határidejére és az észrevételek érdemben történő megválaszolásának időigénye figyelembevételével megállapított – határnapig.

Amennyiben írásbeli észrevételt nem áll módjában tenni, úgy abban az esetben az észrevételeket szóban is megteheti az alábbi telefonos elérhetőségen: 46/517-300/348 mellék.

A Környezetvédelmi Hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO/32/00009/2020. (BO-08/KT/5193/2020.) számon a közmeghallgatásra vonatkozóan tett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását közzéteszi.

(Borítóképünk illusztráció, fotó: Juhász Ákos)


Source URL: https://minap.hu/cikk/kornyezeti-hatasvizsgalati-eljaras-tervezett-kerekparut-kapcsan