Ugrás a tartalomra

EGYEDÜLÁLLÓ PROJEKT A RÉGIÓBAN

minap.hu
Utoljára módosítva
2020. szeptember 27. vasárnap 17:42
Hatvanöt százalékban kész a Mol Petrolkémia Zrt. beruházása

Az új komplexumban egy széleskörűen használható vegyipari alapanyagot, poliolt gyártanak majd. A Ti­szaújvárosban megvalósuló 1,2 milliárd eurós projekt az egész régióban egyedülálló. A koronavírus okozta nehéz­ségek ellenére jól haladnak a dolgok: az építők immár 3 millió balesetmentesen ledolgozott munkaórát ünnepelhettek.

Fotó: Juhász Ákos

– A poliol projekt 65 száza­lékban elkészült, több kritikus munkafázison már túl vagyunk – fogalmazott a beruházás kapcsán lapunknak Zsinkó Tibor, a Mol Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója, aki hozzátette, a járvány okozott némi fenna­kadást az anyagszállításban és a szakemberek utazásában, de ebben a helyzetben ez sajnos természetesnek mondható.

Organikus beruházás

– A MOL-csoport saját erejé­ből, zöldmezős beruházásként hozza létre a komplexumot: saját befektetésünk eredmé­nyeként valósítjuk meg az új terméket előállító üzemet. A vezérigazgató szerint a poliolról azt kell tudni, hogy az egyik fő komponense a poliu­retánoknak, tehát a különböző habanyagoknak. – A bútorok szivacsrészét is általában ebből készítik, de az autóipar is felhasz­nálja. Az építőiparban gyakran előfordul szigetelőanyag formá­jában.
Azt is megtudhattuk, hogy a beruházás ellátólánca globális. – Bizonyos alapanyagok külföldről érkeznek: vannak olyan beren­dezések és készülékek, amiket Európán belüli országokban, valamint Kínában és Thaiföldön gyártanak. A 65 százalékos szint így nemcsak a tiszaújvárosi ipar­telep építkezésének státuszára értendő, hanem a külföldi előgyártások állapotára is.

Precíz tervezés

Volt olyan berendezés, amit uszályok hoztak, míg más da­rabok csak éjszaka utazhattak. – 100 nehézsúlyú szállítmány érkezett Tiszaújvárosba az utóbbi 5 hónapban – beszélt a logisztikai feladatokról Zsinkó Tibor. – Berendezésenként nagyjából 500 tonnáról van szó, ezeknek lehetetlen volt megoldani a közúti szállítását, ezért vízi úton érkeztek. A folyamathoz építettünk egy kikötőt a Tisza partján, ahová telepítettünk egy nagy kapa­citású darut is. Természetesen voltak elemek, amik közúton jöttek, de ez sem volt egy­szerű: megfelelő kísérettel, speciális időablakban szállítot­tunk, hogy ne akadályozzuk a forgalmat.
Komoly kihívást jelentett ezeket a készülékeket beszál­lítani, de szerencsére minden zökkenőmentesen történt. – Volt olyan berendezés, amit Thaiföldön összeszereltek, leteszteltek, szétszedtek, be­csomagoltak, hajóra tettek, mi pedig itt újra összeszereltük.
A poliol projekt és a fővállal­kozó, a Thyssenkrupp Industrial Solutions munkatársai nemrég fontos eredményt értek el, miután sikeresen feszültség alá helyeztek egy magasfeszült­ségű villamos fogadóállomást. – Lényeges előrelépés ez a projekt életében, hiszen ez a villamosállomás látja majd el a teljes poliol-komplexumot árammal.

Zsinkó Tibor elmondta, jelenleg közel 2000 szakember dolgozik az építkezésen. – Egy ilyen modern üzemi komplexumnak nem csak a működtetése komoly kihívás, de a megépítése is. Csak olyan alvállalkozókat dolgoztatunk, akik rendelkeznek a szükséges szakmai kompetenciákkal, ta­pasztalattal, tudnak megfelelő számú munkaerőt mobilizálni, illetve a kivitelezéshez szüksé­ges szakmák is rendelkezésre állnak náluk. A szakemberek 25 százaléka magyar munkás, míg 75 százaléka külföldi – az utób­biaknak a kétharmada érkezett az Európai Unió tagállamaiból.

Fotó: Juhász Ákos

Szakképzett munkaerő

Ha elkészül a gyár, több mint 200 új, hosszútávon fenntart­ható munkahelyet tudnak majd létrehozni benne. – Már megkezdődött a szak­képzett dolgozók toborzása, a szükséges munkaerő 90 százalékát mostanra fel is vettük – számolt be a fejleményekről Zsinkó Tibor, aki szerint mindez előrelátó tervezés eredménye.
– Három évvel ezelőtt elin­dultunk egy új úton: az egyik pillér, amire alapoztunk, az oktatási intézményekkel való együttműködés. Ennek közpon­ti eleme a duális képzés volt, melynek során a tanulók nálunk szerezhették meg a szükséges szakmai tapasztalatot. A szak­középiskolák közül a Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Isko­lával, a Debreceni SZC Vegy­ipari Technikummal, valamint a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikummal műkö­dünk együtt. Ennek eredménye­ként összesen 54 középfokon ta­nuló diák végzi nálunk a szakmai irányú gyakorlatait. A másik szint a felsőfokú oktatás. Mesterfokú duális képzéseket működtetünk a Debreceni Egyetem vegyész­mérnök szakán, és a Miskolci Egyetem vegyipari gépészet szakán: a képzésben összesen 13 hallgató vesz részt. Annak köszönhetően tehát, hogy több éve elindítottuk a duális képzést, képesek vagyunk bevonzani a gyakorlati tapasztalattal rendel­kező szakembereket. ­