Ugrás a tartalomra

Egymás kölcsönös megértése a környezetvédelem alakítása szempontjából is fontos – Nemzetközi konferencia a Miskolci Egyetemen

Balogh Csilla
Utoljára módosítva
2024. március 04. hétfő 13:32
A „Zöld kriminológia és Green Deal: a környezet- és klímavédelem – a büntetőjog sürgető feladata címmel kétnapos nemzetközi konferenciát rendeznek a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Heidelbergi Egyetem Jogi Kara büntetőjogi intézetei a Miskolci Egyetemen. 
Fotók: Osztie Tibor

Az esemény az Alexander von Humboldt Alapítvány ALUMNI programja keretében meghirdetett egyetemi partnerségi projekt zárórendezvénye.

A konferencián a hazai szakemberek mellett Ausztria, Liechtenstein, Németország és Törökország elméleti és gyakorlati szakemberei többek között jogi, közgazdasági, társadalompolitikai, szociológiai, pszichológiai és műszaki- technológiai nézőpontból igyekeznek válaszokat megfogalmazni a klíma- és környezetvédelemmel kapcsolatos legaktuálisabb kérdésekre.

A kétnapos konferenciát hétfőn délelőtt prof. dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese nyitotta meg. Elmondta, hogy a IV. Humboldt konferencia témája a Miskolci Egyetem számára kiemelten fontos területhez, a Zöld kriminológia és Green Deal (zöld átállás) megállapodáshoz köthető. Olyan központi témák tartoznak ide, mint a természeti erőforrások, a környezetvédelem, a környezeti fenntarthatóság és az ezzel kapcsolatos témakörök, amelyek a miskolci kampuszt is jellemzik. Elsősorban azonban jogtudományi konferenciáról van szó, amelyen belül elengedhetetlen a multidiszciplináris megközelítés. A rektorhelyettes a Miskolci Egyetem előnyének és erősségének nevezete azt, hogy egy adott területnek, mint például a Green Deal, nem csupán a jogi, hanem a társadalmi, gazdasági, egészségügyi, mérnöki, természettudományos aspektusait is képes megjeleníteni, ami – úgy véli –, hogy egy téma megtárgyalásának a sikerességét is magában rejti.

Prof. Dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karának dékánja arról beszélt, hogy az ötéves program ideje alatt a vállalatok büntetőfelelősségéről folytatott kutatásokat, illetve a kutatási eredményeket folyamatosan nyilvánosságra hozták a különböző konferenciákon. Hangsúlyozta, hogy a projekt nagyon hasznos, értékes és kiemelkedően fontos a jogi karnak, és bízik abban, hogy az együttműködés a továbbiakban is gyümölcsözően folytatódik majd a programban résztvevő intézmények között. 

Online kapcsolódott be a konferencia megnyitó eseményébe Prof. Dr. Jahn C. Schuhr, a Heidelbergi Egyetem, Német, Európai és Nemzetközi Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Intézet igazgatója, aki megerősítette egyben örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az együttműködés valóban gyümölcsöző a felek között. Megjegyezte, hogy a környezetvédelem nagyon fontos témaként jelenik meg a büntetőjog területén, melynek gyakorlása közben figyelni kell a büntetőjogi autonómia megtartására, vagyis a kompetenciákat betartva kell védeni a környezetet. Rámutatott, hogy a környezetvédelemben kiemelt szerepet kell kapnia a közigazgatási jognak is, de itt is be kell tartani a kompetenciák elkülönülését. Megemlítette, hogy a környezetet nem lehet egy tantárgyra leszűkíteni, mert a környezetnek mi, emberek is a résztvevői vagyunk. Éppen ezért koncentrálni kell a témával összefüggő alapjogok védelmére is. Beszédében üdvözölte a konferencia központi témáját, vagyis a vállaltok büntetőjogi felelősségét a környezetvédelemmel összefüggésben.

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Dannecker, a Heidelbergi Egyetem tanára, a projekt vezetője azt emelte ki, hogy a zárókonferenciát nyolc tudományág képviselői tisztelték meg. Véleménye szerint a jogászoknak meg kell érteniük a különböző tudományterületeken dolgozókat, ami fordítva is igaz. Ennek a kölcsönösségnek kell áthatnia a környezetvédelemmel kapcsolatos együttműködéseket a fejlődés érdekében, amelyhez ez a konferencia is jelentősen hozzájárul azzal, hogy több tudományterület képviselői folytatnak egymással megbeszéléseket. Megjegyezte, hogy a tagállamoknak nagyon nehéz közös nevezőre jutniuk a környezetvédelem terén, amire pedig kiemelten szükség lenne. Az unió a nemzetközi szervezeteket megelőzve már tett ugyan lépéseket a tagállamok közös környezetvédelmi politikájának kialakítására, ami azonban utópisztikusnak tűnhet, de a büntetőjog mégis megteremtheti ennek az alapját, véli a professzor.

További hírek

Programok

Jelenleg nincsenek programok!