Ugrás a tartalomra

Gond volt a Debreczeni Márton iskola pénzügyeivel

minap.hu
Utoljára módosítva
2020. május 14. csütörtök 10:55
Az Állami Számvevőszék befejezte a miskolci székhelyű Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 2016-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, valamint a pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított a felelős gazdálkodás, az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás, illetve a vagyon értékének megőrzése. Az integritási kontrollok kiépítettsége nem támogatta a korrupciós és működési kockázatok elleni védelmet.
Forrás: aszhirportal.hu

Az eredményes és célszerű szakképzés alapja és alapvető feltétele a szakképző intézmények közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, átlátható és a korrupcióval szembeni védelmet biztosító működése és gazdálkodása. Mindezen igényekkel összhangban, a közpénzügyek átláthatóságának előmozdítása, a közvagyon védelme érdekében került sor az agrárszakképző iskolák belső kontrollrendszerének és gazdálkodásának ellenőrzésére.

A miskolci székhelyű Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola alaptevékenysége szerint szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelést-oktatást, valamint felnőttképzést végzett mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmacsoport szerinti képzések keretében. A fenntartói, irányítói jogokat a Földművelésügyi Minisztérium (jelenleg Agrárminisztérium) gyakorolta. Az intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezett, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az ellenőrzött időszakban a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium látta el.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az intézményre vonatkozó irányító szervi feladatellátás a jogszabályi előírások betartásával történt-e, szabályszerű volt-e a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése. Az ellenőrzés arra is kiterjedt, hogy a belső kontrollrendszer biztosította-e az átlátható, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeit, továbbá a pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatainak. Az ellenőrzés keretében az Állami Számvevőszék értékelte az intézmény korrupciós kockázatainak kezelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét, az integritásszemlélet érvényesülését és a teljesítményellenőrzés feltételeinek kialakítását is.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Földművelésügyi Minisztérium az irányító szervi feladatait szabályszerűen látta el. A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. Nem gondoskodtak a szabályszerű kontrollkörnyezet kialakításáról, ezáltal nem teremtették meg a szabályszerű közpénzfelhasználás feltételeit. A gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyekről és aláírás-mintájukról nem vezettek naprakész nyilvántartást. A kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére kiható gazdasági eseményekről nem vezettek részletező nyilvántartást. Az intézmény nem rendelkezett a 2017. évre vonatkozó aláírt költségvetési beszámolóval. A pénzügyi gazdálkodás és a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, mert az intézménynél 2016-ban nem vezettek a kötelezettségvállalásokról és más fizetési kötelezettségekről az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben előírt tartalmú nyilvántartást, illetve a 2016-2017. években a mérleg tételeinek alátámasztásához nem állítottak össze leltárt. A kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére kiható gazdasági eseményeket tartalmazó részletező nyilvántartások, továbbá leltárak hiánya miatt nem igazolható a 2016. évi költségvetési beszámoló, valamint a 2017. évi beszámoló adatok valódisága. Az integritás kontrollrendszer kiépítettségének és működésének szintje 2017-ben nem volt megfelelő.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatójának 17 javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

További hírek

Programok

-
Miskolc és környéke
-
Miskolc és környéke