Ugrás a tartalomra

A jogász válaszol: A fogyasztóvédelem új szabályai

minap.hu
Utoljára módosítva
2022. január 15. szombat 14:18
Ismét a fogyasztók előnyére változik a fogyasztóvédelmi joganyag. A kormány elfogadta a 373/2021.(VI.30.) Kormányrendeletet. Az új jogszabály a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalomszolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szól.

A rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha a vállalkozás a fogyasztóval áru adásvételére szerződést köt, vagy arra kötelezettséget vállal - akkor is, ha későbbiekben előállítandó vagy gyártandó áru átruházása a szerződés tárgya, vagy a vállalkozás a fogyasztónak digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal.

A rendelet szabályait a 2022. január 1-jét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. Fontos szabály, hogy semmis az a kikötés, amely a rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. A rendeletet - a vállalkozás hibás teljesítése esetén - a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni.

Igen jelentős változás, hogy a hibás teljesítési vélelem időtartamát az új jogszabály a duplájára növeli. Eddig hibás teljesítés esetén, kellékszavatossági jog érvényesítésekor, a vásárlást követő hat hónapon belül kellett azt feltételezni, hogy a hiba már a vásárláskor is megvolt a termékben. Az új szabályok szerint ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E szabály a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

Az új szabályok szerint a fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az előírt feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy ismételt teljesítési hiba merült fel annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét.

dr. Strassburger Gyula ügyvéd

 

(Címlapkép: bitport.hu)

További hírek

Olvasnivaló