Ugrás a tartalomra

A pedagógusok melletti szolidaritási nyilatkozatot terjesztettek a közgyűlés elé

minap.hu
Utoljára módosítva
2023. június 22. csütörtök 09:27
A Velünk a Város frakció kiáll a tanárok helyzetének mielőbbi javítása mellett, erről egy szolidaritási nyilatkozatot terjesztettek be a májusi közgyűlési ülésre, kérve a képviselőket, hogy támogassák az ügyet, ezzel országosan is példát adva a többi településnek. Ezen kívül még húsz javaslatot tárgyalt a grémium. A közgyűlés munkáját élőben tudósítottuk.

Körülbelül negyed órás késéssel vette kezdetét a miskolci közgyűlés májusi, munkatervszerinti ülése. Huszonnyolc tag közül 23-an voltak jelen a kezdetkor. Miskolc jegyzőjét hivatalos ügyeinek intézése miatt az aljegyző helyettesíti.

Veres Pál, Miskolc polgármestere expozéjában elmondta, Miskolc már számtalanszor bizonyította, hogy képes újrafogalmazni magát, megújulni azért, hogy talpon maradjon, fejlődjön. „Legutóbb a kétezres évek elején kellett bizonyítania a városnak, hogy működőképes, akkor a turizmussal és a kultúrával kívánta újradefiniálni magát. Átformálta magát, és fesztiválokat indított, hogy érdemes legyen ideutazni mind a négy évszakban, legyen értelme megnézni a várost minden évben. Ilyen ereje van a városi nagyrendezvényeknek, fesztiváloknak is.

- Mi az elmúlt években ezért tettünk és teszünk meg mindent, hogy a világjárványt követően Miskolcot újra valódi négy évszakos fesztiválvárosként tartsák számon. Egyre inkább tisztán látszik, hogy ez a helyes út: érdemes volt újranyitni a Kocsonyafesztivált, amire rengetegen voltak kíváncsiak. Ugyanígy volt örömünkre a Borangolás iránti érdeklődés, huszonnyolc ezres látogatószámával rekordot öntött a fesztivál. Ez azt jelenti, hogy jó úton járunk, a belváros újra megtelik majd élettel. A miskolciak szeretnek itthon kikapcsolódni, ha van program, van miért bemenni a belvárosba, felmenni a hegyünkre, az Avasra – mondta a polgármester, aki hozzátette, nemcsak a városból, de a térségből, sőt az ország több pontjából jöttek érdeklődők a Borangolásra.

Miskolcon mindig erős hagyományai voltak a rockzenének, Magyarországon itt tartották az első Rockfesztivál ötven évvel ezelőtt. Ez egy hatalmas lépés volt akkor a szabadabb élet felé. Éppen ezért fogjuk megrendezni a Rock 50 fesztivált, ezzel megidézve a legendás Miskolci Rockfesztivált – mondta.

A polgármester hangsúlyozta, Miskolcnak kötelessége támogatnia a városi nagyrendezvényeket, ezekre ugyanis a városnak szüksége van: nemcsak a turizmus miatt, hanem a miskolciak miatt is. „Ezért is támogatjuk ezeket a rendezvényeket, többek között például a MEN-t úgy, hogy kétezer jegyet ajánlottunk fel a középiskolásoknak azért, hogy megismerjék a Miskolci Egyetemet, a kampuszt, megszeressék azt, és itt tanuljanak, itt maradjanak, itt kezdjenek dolgozni, itt alapítsanak családot. Várom és hívom a miskolciakat a további kulturális rendezvényekre, hiszen ez az év Miskolc számára a kultúra éve."

Veres Pál bejelentette, hogy az MKK ügyvezetőjével kapcsolatos napirendet visszavonta, ezután a sürgősségi napirendekről szavaztak.
 


Első napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

Balogh Ildikó, a MEFI vezetője ismertette a napirendet. Technikai napirendről, formai változásról volt szó, két változást kellett átvezetni. A bizottságok a napirendet tárgyalták és támogatták.

A napirend tárgyalása közben közjáték zavarta meg a közgyűlést, miskolciak a Görömböly és a Miskolctapolca közötti útszakasz miatt tiltakoztak. A helyiek azt állították, nem hallgatták meg őket az úttal kapcsolatban, Veres Pál polgármester szomorúnak nevezte a performanszt, mert mint mondta, voltak tárgyalások, hosszan, a felvetődött kérdéseknek megfelelően mindenre részletes választ adott az önkormányzat. „Abban maradtunk, hogy a petíciót aláírók ezt a pénteki napon az általuk választott helyszínen megismerhetik. Nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy ennek a közjátéknak politikai indítatása volt” – mondta.

2. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Badány Lajos alpolgármester

A napirendet Durda Péter, a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály vezetője ismertette. A perecesi temető átnevezését kezdeményezte tavaly Bazin Levente önkormányzati képviselő. Az új név Szent Borbála temető.

A bizottságok támogatták az előterjesztést. Bazin Levente (Velünk a Város, MSZP) önkormányzati képviselő elmondta, azért kezdeményezte a módosítást, mert Pereces életében a bányász múlt nagyon fontos, rendszeresen ünneplik Szent Borbála napját. A temető az elmúlt időszakban elhanyagolt lett, ennek szeretnének véget vetni, megújítanák a ravatalozót, a járdákat és az oda vezető utakat.

Barta Gábor (Fidesz-KDNP): támogatom a temetőrendeletet, Szent Borbála a bányászok védőszentje, így a névváltoztatás fontos Pereces bányászmúltja miatt. Az Avasi református temetőn átvezető út Miskolc város közútja, ennek ellenére azt civilszervezetek tartják rendben. Köszönetet mondott, hogy az összegyűjtött hulladékokat elszállította a Városgazda, egyúttal kérte a céget, hogy rendszeresen takarítsa az utat. A rendeletben a hejőcsabai református temető esetén még a Rigó utca van megemlítve, holott ezt évtizedek óta Mécses utcának hívják. Kérte, javítsák.

Pakusza Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, a rendeletet támogatni szeretné, de visszautasította azt, hogy a terület képviselőjeként nem fordított figyelmet a temetőre. Volt lépcsőépítés is, akik pedig a ravatalozó tetejét megrongálták, hosszas procedúra után végül elköltöztek, ebben is volt szerepe.

Mocsári László képgalériája

3. napirendi pont: Javaslat zártkerti ingatlan belterületbe vonása tárgyában. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A napirendet Kurcsicsné Zobolyák Ida osztályvezető ismertette. Miskolctapolcán egy lakó kezdeményezte belterületbe vonását egy ingatlannak. Az ő telke már belterületen van, és a két ingatlan összeolvadása után ott építkezne. Mivel a tulajdonos terve megegyezik az építési szabályzattal, a napirend támogatását kérik a közgyűléstől. A bizottságok támogatták a napirendet. Vita nem volt.

4. napirendi pont: Javaslat a Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Park területén létrehozott víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére. Előterjesztő: Badány Lajos alpolgármester

A napirendet Kurcsicsné Zobolyák Ida ismertette. A Mivíz Kft. a déli ipari parkban víziközmű fejlesztést hajtott végre. Mivel ilyenek csak önkormányzati vagy állami tulajdonban lehetnek, ezt a 25 millió forint értékű vagyontárgyat át kell adnia a MIVÍZ-nek az önkormányzatnak. A bizottságok támogatták a javaslatot. Vita nem volt.

5. napirendi pont: Javaslat civil szervezet részére ingatlan használatának biztosítása tárgyában. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

A Dialóg Egyesület üzemelteti az Avasi Paradicsom közösségi kertet. Arra tesznek javaslatot, hogy az ingatlant kapja meg használatra a cég, mivel eddig nem volt tisztázott a terület jogi helyzete. A bizottságok támogatták a javaslatot. Vita nem volt.

6. napirendi pont: Javaslat nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását szolgáló, önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyon egyházi fenntartók tulajdonába adására. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

A napirendet Kurcsicsné Zobolyák Ida osztályvezető ismertette. A törvényi változásokra reagálva négy egyház jelezte igényét iskoláik ingatlanjainak átvételére. Ez kilenc ingatlant és a fenntartásukhoz szükséges ingóságokat érinti. A törvény szerint igény esetén az önkormányzatnak kötelező átadnia ezeket az ingatlanokat.

Mokrai Mihály (Velünk a Város, DK) önkormányzati képviselő: Ez az előterjesztés egy csatáról szól, amiben elvesznek az önkormányzatok. „Nincs jó megoldása ennek a problémának. A kormány kétharmados hatalmával visszaélve, olyan feltételrendszerbe kényszerítik bele az önkormányzatot, amivel nem lehet mit tenni. Ha nem fogadjuk el, a végén tárgyalás nélkül automatikusan veszik el ezeket az ingatlanokat az önkormányzattól. Ezzel Miskolc város vagyonát csökkenti a kormánypárt” – mondta.

Szerinte Káli Sándor idejében minden egyháznak biztosították, hogy nevelési munkát végezzen a városban. „Ateistaként ezt a napirendet lelkiismereti okok miatt nem tudom megszavazni” – mondta.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város, DK), önkormányzati képviselő: „Hívő emberként én nem értek egyet azzal, ahogyan a kormány az önkormányzatok és az egyházak ügyét intézi. Az Orbán kormány elvette az oktatási intézményeket az önkormányzatoktól, de nem értek egyet az önkormányzati ingatlanok elvételével, az egyházak elanyagiasodásával. Ezer sebből vérzik az oktatás, most nem ez a fontos. Azt is tudom, hogy ha nem fogadjuk el a napirendet, rendelettel veszik el, de tiltakozunk az önkormányzatok kiüresítése ellen, ezért a DK nem fogja megszavazni a napirendet” – mondta.

Szarka Dénes (Velünk a Város, Jobbik-Konzervatívok) önkormányzati képviselő: nehéz kérdést feszeget a napirend. Hívő emberként úgy gondolom, az egyházak kritikája nem ennek a napirendnek a témája, ez a napirend nem is az egyházakról szól. A tulajdon átruházásáról nem látnék nagy problémát, nincs kétségem afelől, hogy ennek az egyházak jó gazdái lesznek, de a tény, hogy törvényi rendelettel fosztják meg az önkormányzatokat a miskolciak vagyonával, az nincsen rendben. Az állam központosít, az önkormányzatok súlyát csökkenti, így csontozza ki az összes magyar közgyűlést, a helyi döntéshozatalt. Ez nincsen rendben, és ez sajnos ebben az előterjesztésben tetten érhető” – mondta. A képviselő szerint az ellenzék minden ingatlanértékesítést támad, még azt is, amiből a város épülhet, most pedig a pártjuk, a Fidesz-KDNP éppen arra készül, hogy elvegyen 1 milliárdnyi vagyont. Ez ellen nem tiltakozik.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: nem kívánt hozzászólni a napirendhez, de meglepték az előző megszólalók egyházellenes megnyilvánulásai. „Amikor önök einstandról beszélnek, az a valóságot elferdíti. Miskolcon és hazánkban az egyházi iskolák nagyon fontos szerepet töltenek be a nevelésben-oktatásban. Miskolcon több olyan intézmény van, amik nem 2010 után kerültek egyházi tulajdonba. A Szent Imre Katolikus Iskola esetén például az egyház megvásárolta az évekig bezárt iskolát, felújította és ott kezdett nevelési munkába. Az önkormányzat az iskoláknak már nem fenntartója, azokat vagyonkezelésben működtetik az egyházak, a tankerületek és a szakképzési centrumok. Minden fejlesztéshez az önkormányzatnak hozzá kell járulnia. Az, hogy ezek az egyházak most megkapják az ingatlant, csak ez a helyzet szűnik meg” – mondta.

A politikus kifejtette, a napirend felsorolja, milyen nagy forrást fordítottak az egyházak eddig ezekre az ingatlanokra, a baloldali képviselőtársai viszont most megszólalásaikban elhallgatták. „A negyvenes, ötvenes években történt valódi einstand, amikor a kommunisták gyakorlatilag mindent elkoboztak az egyházaktól és nem működhettek tovább. A Fidesz KDNP ezt a napirendet meg fogja szavazni, mert szerintünk ez így helyénvaló” – tette hozzá.

Barva Attila aljegyző felhívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy törvényen alapul a napirend,és ezt szavazásnál a képviselők is vegyék figyelembe.

Szopkó Tibor alpolgármester megerősítette az aljegyzőt. „A vitához csak annyit tennék hozzá, most nem veri senki az asztalt a családi ezüsttel kapcsolatban és ez jól is van így. Most ez nem az egyházakról szól, sőt, az tipikusan és jellemzően igaz, hogy az egyházak általánosságban sokkal jobb gazdái ezeknek az intézményeknek, mint az állam. Ennek a településnek az egyik legnagyobb értéke a több nemzetiségű gyökerekben és a több felekezetű gyökerekben rejlik. A város ezt a hagyományt jól viszi tovább, hiszen az egyházakkal kiegyensúlyozott, jó kapcsolata van. Az egyházak vezetői, dolgozói jó munkát végeznek. Számunkra az ilyen típusú ügyekben kizárólag az erőszaktevő állammal van gondunk, és ebből a szempontból mindegy a kormány színe. Az ilyen erőszaktételekkel az önkormányzat, az önrendelkezés sérülhet. Ezt egyre jobban kell féltenünk, ez a mindennapokban is látszik” – mondta hozzátéve: minden önkormányzatot véd, amikor az aggályoknak hangot ad, az előterjesztést támogatni fogja, az egyházaknak pedig köszönetet mondott áldozatos munkájukért.

„Ez akkor lenne igazságos teljesen, ha az állam odaadná az ingatlanok árát az egyházaknak, akik utána megvennék azokat az önkormányzattól” – tette hozzá.

Barta Gábor (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő: „Majdnem teljesen azonosulni tudtam Szopkó Tibor gondolataival, de azért azt el kell mondjam, hogy az ingatlanok egyházi tulajdonba való adása nem viszi távolabb azokat az önkormányzatoktól. Hiába csökken papíron az önkormányzat vagyona, az átadás után a fenntartó feladata lesz az épületek karbantartása, ez tehát az önkormányzatnak pénzébe nem kerül” – mondta.

Mokrai Mihály (Velünk a Város, DK) önkormányzati képviselő az alaptörvényt idézte az ingatlanok kisajátításával kapcsolatban. A kártérítést hiányolja az ingatlanokért cserébe.

Szarka Dénes (Velünk a Város, Jobbik-Konzervatívok) önkormányzati képviselő: itt nem az egyházak támadásáról van szó. Az, hogy az állam nem képes megfelelően működtetni az oktatást, az tény, az egyház fontos szerepet játszik az oktatásban, éppen úgy, mint Miskolc történelmében. Akár fenntartóként, vagyonkezelőként, de akár tulajdonosként is ha belép az oktatás-nevelés területére az támogatandó, mi csupán arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ezekért nem kapnak az önkormányzatok ellentételezést.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: „Az állam és az önkormányzatok között ingyenes vagyonátadás szokott lenni, számos ilyet fel lehetne sorolni az elmúlt harminc évből, ebben nincsen semmi rendkívüli. Ezeket át lehetne adni államon kívüli szervezetnek is, ellentételezéssel, ezt érezte az állam is, ezért hozott törvényt arról, hogy az önkormányzatnak kötelező ezeket az ingatlanokat átadni. Ez nagyon veszélyes mezsgye, nagyon rossz irány” – tette hozzá. Ez egy nehéz helyzet szavazáskor, viszont a törvényesség szellemében kívánok eljárni, vagyis a törvényt betartom és betartatom. Ennek megfelelően az előterjesztést támogatni fogom.

Kovács László (KDNP) önkormányzati képviselő: 1945 után a kommunista államhatalom elvette az egyházaktól a tulajdonokat. 1989 után a korábbi törvénytelenségek helyreállítása különböző módon ment vissza. Sok országban az egyházak minden tulajdont visszakaptak, hazánkban azonban nem így történt. Magyarországon nem történt meg az igazságtétel. Ezért beszélünk most erről.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: az egyházak világszerte fontos szerepét el kell ismerni és be kell látni mindenkinek. Nem értem, a baloldali képviselőtársaimnak mi a problémája a törvénnyel, ha az egyházi iskolák munkáját elismerik. Az egyházak csupán megkapják az ingatlanokat, amiben dolgoznak, és amelyekre rengeteg forrást fordítottak az elmúlt években.

Kovács László (KDNP) önkormányzati képviselő: Magyarországon vallásszabadság van, de Magyarország Európában, Európa pedig a keresztény kultúrában van. Ez a kontinens ezen a kultúrán alapul.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város, DK) önkormányzati képviselő: „Visszautasítom magam nevében az egyházellenességet. Mi a kormány eljárásrendjével nem értünk egyet, ez ellen tiltakozunk.”

Bazin Levente (Velünk a Város, MSZP) önkormányzati képviselő: „képviselőként én azt szeretném, ha az önkormányzat nem vesztené el vagyontárgyait. Azt szeretném, ha ellentételezés nélkül nem vennék el ezeket az ingatlanokat. Azzal egyetértek, hogy Európa keresztény alapokon nyugszik, nem az egyház ellen szólunk. Képviselőként ezt szeretném. Magyar állampolgárként pedig olyan oktatást szeretnék, ahol nem könnygázzal, gumibottal és sokkolóval nevelik a gyerekeket” – mondta.

Veres Pál hivatalos elfoglaltság miatt átadta a közgyűlés vezetését Varga Andrea alpolgármesternek.  

7. napirendi pont: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási feladatának ellátását szolgáló vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Bodnár Tibor osztályvezető ismertette a napirendet. 2023. július elsejétől Magyarországon megváltozik a hulladékgazdálkodás szabályozása: ezt követően nem kötelező önkormányzati feladat ez, hanem állami. Az állam 35 évbe koncesszióba adta a területet a MOL-nak. Döntéseket kell hozni a vagyonelemekkel kapcsolatban. A bizottságok támogatták a napirendet.

Pakusza Zoltán önkormányzati képviselő: a 13 év alatt a hulladékgazdálkodási terület üzemeltetése többször változott, az a kérdés, hogy mennyire lesz hatékony a rendszer a mostani módosítások után.

8. napirendi pont: Javaslat vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Durda Péter osztályvezető ismertette a napirendet. A téli és a csapadékos időjárás miatt két káreset történt, egy az Avason, egy a Bábonyi-bércen. A hatóságok az eseményeket vis major káreseteknek minősítették. Húsz és negyvenmilliós károkról van szó, melyhez az önkormányzatnak önerőt kel biztosítani. Az illetékes bizottságok támogatták az előterjesztést.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: 2019-ben kezdődött a Csalogány utcán a támfal építése, tavaly megint szükséges volt és most újból. Köszönetet mondott a hivatal munkatársainak a gyorsaságért, arra tett javaslatot, hogy a helyiekkel készítsenek el egy felmérést a területtel kapcsolatban. „Az nem járható út, hogy ha esik az eső, akkor lehívunk egy vis majort, és ahhoz biztosítunk önerőt. Ha van pályázati forrás, abból kellene megújítani az egész Csalogány utcát. Ha van fogadókészség az ötletre, képviselőként én nagyon szívesen koordinálom azt” – tette hozzá.

Durda Péter: azért jeleztem, hogy remélem nem lesz több káreset az utcán, mert a korábbiak kapcsán minden területet átvizsgáltunk, és nem találtunk új sérülékeny részt, de nagyon szívesen támogatjuk az ötletét.
 

9. napirendi pont: Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Albertné Lénert Viktória osztályvezető ismertette a napirendet. Olyan pályázatot nyitnának meg, melyek a nyerteseknek vissza nem térítendő támogatást biztosítana a területen. Az illetékes bizottságok támogatták a napirendet.

Kovács László (KDNP) önkormányzati képviselő: támogatjuk a napirendet, de a történetiséget nézve még 2017-ben Kiss János alpolgármester javaslatára került be ez a javaslat. Azóta minden évben valamilyen támogatás megvalósult. Keveslik a forrást, de támogatják, mert a területen minden forrásnak helye van.

10. napirendi pont: Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Perecesi Területi Szolgáltatási Központjának megszüntetésére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A napirendet Csiszárné Sajgó Erika aljegyző ismertette. Miskolc 2012 óta működteti a MESZEGYI útján a perecesi család és gyermekjóléti szolgáltatást. A Bollóalja úti épületnek csak egy kis részét használja, a feladatokra sosem volt igazán alkalmas, ráadásul annak műszaki állapota miatt már nem is üzemeltethető gazdaságosan. A szolgáltatások visszaköltöznének a Fazola utcára, oda ahol 2012 előtt is működött. Az illetékes bizottság támogatta az előterjesztést.

Bazin Levente (Velünk a Város, MSZP) önkormányzati képviselő: a terület képviselőjeként támogatom, hogy Bulgárföldön létrejöjjön egy komplex szolgáltatási központ. TOP pluszos forrásokból megújulhat az épület, ha az állam megállapodik az unióval és megérkeznek az európai források. Méltatta a központ munkáját.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) önkormányzati képviselő: Az áthelyezéssel kapcsolatban tájékoztatták-e a lakosságot, hogy az új helyzetre fel tudjanak készülni? Az épületben egy óvoda is működik, és azt a jelzést kapták, hogy ott szeptembertől már nem kívánnak új csoportot indítani, így vélelmezhetően az óvoda megszűnik.

Varga Andrea alpolgármester: a szociális szolgáltatás 2012 előtt ugyanitt működött, egy jogszabály miatt kellett elköltöznie innen, tehát az emberek számára nem ismeretlen ott ez a tevékenység. Az óvodával kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy az előterjesztésben nem szerepel a csoportok megszüntetése tekintettel a jelentkezők létszámára. Ez az aggodalom nem megalapozott, ráadásul ez az egyik legjobban működő óvodánk, ahol nagyon komoly szakértelemmel foglalkoznak a gyermekekkel. Nem célunk a bezárása.

Pakusza Zoltán önkormányzati képviselő: társadalmasították-e ez a tervezett változás? Mert rengeteg probléma volt a területen korábban, különösen adományosztások idején. Mi lenne akkor, ha Lyukóban is létrejönne egy ilyen szolgáltatási központ? Az megoldaná a problémát Bulgárföldön, és Lyukóban helyben lenne szolgáltatás.

Varga Andrea: meg fogjuk fontolni a javaslatot. 

11. napirendi pont: Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Stratégiai tervének és Minőségpolitikai nyilatkozatának elfogadására. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

Az előterjesztést Varga Gábor könyvtárigazgató ismertette. Elmondta, innovatív és megújulásra képes intézmény stratégiai tervét készítették el. Az előterjesztést véleményező bizottság támogatta.

Barta Gábor (Fidesz) önkormányzati képviselő: Nagyon jól megfogalmazott, szakmai anyag. Érthető és megvalósítható célok, átlátható feltételrendszer. De vajon megvalósítható-e tudva azt, hogy az épületek milyen műszaki állapotban vannak? Nehezen lehet magas szolgáltatási színvonalat fenntartani olyan épületekben, mint például a martinkertvárosi fiókkönyvtár épületében? Indokolt lenne ennek az épületnek a felújítása. A Lévay József Muzeális Könyvtárban is áldatlan állapotok uralkodnak fűtés és légkondicionálás hiányában. A Görgey úti központi épület is elavult: az épületgépészet és az épület külseje is kiemelkedően rossz állapotban van. Kérem a városvezetést, hogy fordítson nagyobb figyelmet és pénzt a könyvtárak felújítására.

Varga Andrea: mélységesen egyetértek képviselőúrral, annyit tennék hozzá, hogy nem az elmúlt három évben romlottak le. A felújítás szükséges, az előkészítő munkák megtörténtek, a forrás hiányzik hozzá, várjuk.

Szopkó Tibor alpolgármester köszönetet mondott a könyvtárnak a munkáért. „A könyvtár kapcsán van mire büszkének lennünk. Bízunk benne, hogy a Top pluszos források mielőbb megnyílnak hazánk számára is, és kezelhetjük ezeket a problémákat.”

Varga Gábor: egyetértek Barta Gábor képviselőúrral. A Lévay József Muzeális Könyvtárban szereztünk be mobilklímát és párátlanítót, így nem fog sérülni az állomány.

12. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

Csiszárné Sajgó Erika ismertette az előterjesztést. Törvény szerinti kötelezettség a beszámoló elkészítése. A beszámolót az érintett bizottság támogatta.

A napirendhez Kovács László (KDNP) önkormányzati képviselő és Varga Andrea alpolgármester szólt: mindketten a beszámolóban álló tények fontosságát hangsúlyozták. Varga Andrea aggodalmát fejezete ki az egészségügy átalakítása kapcsán, amiben félő, hogy az új állami struktúra a védőnői rendszert is bekebelezi majd. A beszámoló mindannyiunk közös felelősségét mutatja, hangsúlyozta

Pakusza Zoltán önkormányzati képviselő: a Mi Hazánk szerint a gyermekvédelem teljes reformra szorul. Nem fogja megszavazni az előterjesztést, ezzel szeretné jelezni, hogy nagy a baj a területen.

Kovács László (KDNP) önkormányzati képviselő: majdnem teljesen egyetértek Pakusza Zoltánnal, a megoldási javaslatban látok jelentős különbséget. A terület reformját csak fokozatosan lehet megoldani, és konszenzus kellene ebben a témában a pártok között, mert ez ciklusokon átívelő feladat lesz, közösen van benne felelősségünk.

Veres Pál polgármester időközben visszaért, és visszavette a közgyűlés vezetését.

15. napirendi pont: Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Az előterjesztést Bodnár Tibor osztályvezető ismertette, az érintett bizottságok támogatták azt, vita nem volt.

16. napirendi pont: Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ vagyonkezelési jogviszonyát érintő döntés meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Kurcsicsné Zobolyák Ida osztályvezető ismertette az előterjesztést.

17. napirendi pont: Javaslat a CODESIC projekt keretében beszerzett munkagép ingyenes használatba adása tárgyában. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Miskolc korábban egy Kassával közös projektben beszerzett egy árokásó gépet, ami vízkárok elhárítására alkalmas, a gépet a közfeladatot ellátó Miskolci Városgazda Kft-nek adnák át használatba.

18. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezésére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szakács Eszter ismertette az előterjesztést, melynek értelmében négy közterület elnevezésére érkezett javaslat. A Városgazda egy névtelen utat nevezne el, a kulturális osztály az Őrház utca nevet javasolta. Kilián-Délen az Otthon tér egy részét az ottani közösség nevezné el Mókus ligetnek. A Mancs szobor előtti területet Veres Pál nevezné el Mancs térnek. Varga Andrea pedig a Zsolcai-sor a Csabai-sor közötti teret nevezné el Béka térnek.

19. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Miskolci Integrált Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó intézkedések megtételére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A következő nevelési évben csökkentenék a maximálisan felvehető gyermekek számát, ezzel a csoportokét is. Mindezt a gyermeklétszám csökkenése indokolja, 700 üres férőhelyük van jelenleg. 2023-ban húsz óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens és tíz dajka fog nyugdíjba menni, az álláshelyek betöltésének nehézsége veszélyezteti a biztonságos feladatellátást. A változtatásokkal kapcsolatban a szülők, a dolgozói közösség és szakmai szervezetek egyeztettek. 

Az előterjesztést Szekanecz Noémi osztályvezető ismertette: három intézményben csökkentenék a felvehető gyermekek számát: Leszih Andor utcai tagóvoda, Napsugár Óvi és Százszorszép Óvoda. A Lorántffy Zsuzsanna utcai óvodának folyamatosan csökkent a kihasználtsága, jövőre már csak 41 százalékos lenne, ráadásul az óvoda épülete is rossz állapotban van, ez indokolja az óvoda bezárását. A gyermeket a Diósgyőri Óvodában helyeznék el, a javaslat megfogalmazása előtt a szülőkkel és az alkalmazottakkal egyeztettek.

21. napirendi pont: Javaslat szolidaritási nyilatkozat elfogadására. Előterjesztő: Velünk a Város frakció.

A napirendet Simon Gábor, a Velünk a Város frakció vezetője ismertette. „A gyermek a jövő. Amikor erről beszélünk akkor nemcsak a gyermek születéséről kell szólni, hanem az oktatásukról is. Leszögezzük, hogy ez a helyzet nincsen rendben, és mivel közügyről van szó, ezért ebben Miskolc város közgyűlésének is meg kell szólalnia. Az elmúlt hetekben ugyanis példa nélküli dolgok történtek ebben az országban: rég nem láthattunk olyat, hogy fiatal gyerekeket könnygázzal fújnak le, gumibottal ütnek az államhatalom rendőrei. Brutális eszközökkel vettek részt diákok és pedagógusok ellen, akik egyébként teljes joggal emelik fel szavukat a státusztörvény ellen és kilátástalan jövőjük miatt.”

Simon Gábor emlékeztetett, korábban önkormányzati feladat volt az oktatás működtetése, ám a Fideszes kormányzat ezt elvette és államosította. „A rendszerük nem működik és minden barkácsolásukkal csak rosszabb és rosszabb lesz, ezt több millió ember látja. A problémákat pedig nem megoldják, hanem újabbakat szülnek. Legújabban a státusztörvénnyel, ami elvenné a pedagógusok közalkalmazotti státuszát, és lebutítaná az oktatás színvonalát. A pedagógusok nem csak béremelést kérnek, hanem az oktatási szabadság helyreállítását is” – tette hozzá.

A frakcióvezető szerint most Brüsszelre keni a kormányzat azt, hogy nincsen béremelés, viszont a béremelést szerinte nem az uniónak, hanem a kormánynak kell biztosítania. A kormányzat döntéseinek nyilvánvaló következményei vannak. A Miskolci Tankerületi központból két év alatt 161 pedagógus távozott. A státusztörvény ellen tiltakozó pedagógusok közül eddig országosan négyezren helyezték letétbe felmondásukat, ami ha bekövetkezik, a teljes hazai oktatási rendszer összeomlik.

- Úgy gondoljuk, eddig és ne tovább. Miskolc közgyűlése ez ellen úgy tud tenni, ha együtt és közösen felszólítja a kormányzatot, hogy biztosítsa a miskolci gyerekek jövőjét, és a helyi pedagógusok megélhetéséhez, létéhez, szakmai fejlődéséhez szükséges anyagi feltételrendszert – tette hozzá.

Szarka Dénes (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes: Ki fog holnap tanítni? Ijesztően kevesen jelentkeztek a tanári szakokra idén, olyan kevesen, amely létszám már lassan Miskolcot sem tudná ellátni. A meglévő tanári karok nagyon gyorsan öregszenek, ezt iskolák korfákon mutatták be az elmúlt időszakban (köztük a Herman is – a szerző). Eközben a pedagógusok nagy részének azért nőtt a fizetése, mert a garantált bérminimum nőtt. A Sorosozástól, Brüsszelezéstől nem fognak többen jelentkezni tanárnak. Amikor a kormány Brüsszelen kéri számon a magyar tanárok bérét, azzal nemcsak az alkalmatlanságukat bizonyítják, de megalázzák Klebelberg Kúnót is, akiről az oktatást irányító központot elnevezték.

Ezt követően felolvasta a pedagógustüntetésekről ismert kilenc pontot, melyet tanárok, diákok követelnek:
1. Érdemi és nyilvános párbeszédet az oktatás megújításáról, hiteles tájékoztatást a kormány és a közmédia részéről!
2. Szüntessék meg a pedagógusok lejáratását, az oktatási szereplők megfélemlítését. A kirúgott, vagy leváltott tanárokat azonnal helyezzék vissza! Megbecsülést a pedagógusoknak!
3. Érdekérvényesítő, valódi sztrájkjogot a pedagógusoknak!
4. Felelős, hozzáértő oktatási irányítást, önálló Oktatási Minisztériumot!
5. Kisebb terhelést a diákoknak és a pedagógusoknak!
6. Esélyteremtő, minőségi oktatást mindenkinek!
7. Versenyképes és értékálló bérezést az oktatásban dolgozóknak!
8. Minőségi, 21. századi környezetet a tanuláshoz és a tanításhoz, neveléshez!
9. Szakmai szabadságot és támogatást az oktatásban, korszerű nemzeti alaptantervet, szabad tankönyvválasztást!

Pakusza Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, a Káli Sándor féle városvezetés idején még az önkormányzat feladata volt az oktatás megszervezése, és akkor is iskolákat zártak be, nem becsülték meg a pedagógusokat. „Az, ahol most az oktatás tart, azt elmúlt harminc év kormányainak a felelőssége” – hangsúlyozta.

Cselégé Figula Edina (Velünk a Város, Jobbik-Konzervatívok) önkormányzati képviselő: a törvény korlátozza a tanárokat, ez nincsen jól így.

Szopkó Tibor alpolgármester: az, ami az oktatásban van teljesen fenntarthatatlan, és a folyamatok lassan visszafordíthatatlanná válnak. Ha ez megtörténik, kiírjuk magunkat a fejlett, jóléti, demokratikus országok köréből. Ez a helyzet tehát nemcsak a pedagógusok problémája, hanem a nemzeté. Elvonták a forrásokat az oktatástól, még minisztériuma sincsen, egy rendőr irányítja a területet, a diákokat pedig könnygáz fogadja, mikor felszólalnak a folyamatok ellen. Történelmileg a társadalmi változások legtöbbször a diákságon keresztül nyertek érvényt. Számunkra az a legfontosabb, hogy Miskolcon is legyen holnap, aki tanít, ezért hoztuk ide ezt az előterjesztést, arra kérem, hogy támogassák, mert minden eszközzel élnünk kell, amivel javíthatunk az oktatás helyzetén.

Erdei Sándor (Velünk a Város) önkormányzati képviselő: a kormány megvédi a gyermekeket, de kitől? A gyerekeket nem a Fidesz-KDNP beteges fantáziavilágától kell megvédeni, hanem attól, hogy esetleg rövidesen nem lesz tanára a gyermekeknek, a szülőnek kell majd nevelnie esténként, vagy különórákat kell fizetnie. Holnap ki fog tanítani? A felvételi adatokat nézve most már a válasz is van: senki.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város, DK) önkormányzati képviselő: a státusztörvény nem lehet tárgyalási alap a mindenhez is értő Pintér Sándor miniszterrel. Az oktatás szereplői eddig csak diktátumot kaptak a kormánytól, pedig párbeszédre lenne szükség.

Varga Andrea alpolgármester: 2016 januárjában született egy levél. Egy miskolci középiskola tantestülete (Herman Ottó Gimnázium) hívta fel a figyelmet, hogy az oktatásban rendszerszintű problémák vannak. Nagy lett a visszhangja, az ország talán legnagyobb vidéki tüntetése lett belőle Miskolcon, ahol hat-nyolcezer ember szakadó esőben arról beszélt, hogy nagy baj van az oktatásban. Utána folytatódott a történet a kockásinges mozgalommal, a Tanítanék Mozgalommal. Talán sokan emlékeznek arra, hogy nagyon komoly megmozdulások indultak el. Akkor a válasz az emberek semmibevétele volt. Sőt, folytatódtak azok az átszervezések, melyek az oktatás leromlásához vezettek. Eltelt hét év, és a problémák csak sokasodtak, nem a megoldás irányába haladtunk, hanem a fenyegetettség erősödött. Ma már nemcsak a tanárok és a szülők állnak az utcán, hanem 16-17 éves gyerekek, akik meggyőződéssel tudják és hiszik, hogy nekik dolguk van ebben. Nekünk is erkölcsi kötelességünk hogy odaálljunk a gyerekek, a szülők és a pedagógusok mellé.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: Hol tetszettek itt együtt aggódni, amikor 616 iskolát zártak be? Amikor 293 óvodát zártak be? Amikor eladták a nemzeti tankönyvkiadót és egekbe szöktek a tankönyvek árai? Miért nem akkor fogalmaztak kiadványokat, amikor megszűntek a vidéki iskolák? Akkor hol voltak? A kiáltványt meg lehet oldani egyességgel. Én is gyalázatnak tartom, hogy oda jutottunk, hogy alig jelentkezik már valaki tanárnak, hogy kell emelni a tanárok bérét, hogy meg kell reformálni az oktatást. De vannak kérdések, amiben nem értünk egyet. Például, hogy kell-e feltétlenül kordont bontani iskolaidőben? Szerintünk nem? Hogy csak a tüntetés és a sztrájk maradt-e megoldásnak? Szerintünk és a TASZ szerint sem. Szerintünk a pedagógusoknak és a kormánynak tárgyalni kell, ez a megoldás, minden más rossz megoldást eredményez, az lesz a vége, hogy valamelyik fél elégedetlen lesz. A két fél egyeztet egymással, megoldás még nincsen. A státusztörvény egy vitaanyag volt, amiről ha egyik fél nem akar vitázni, azzal nem viszi előre a dolgot. Voltak tárgyalások, megállapodás még nincsen. Abban biztos vagyok, hogy Miskolc város közgyűlésének egy ilyen szakmai feladatba nem kell belefolynia.

Szarka Dénes (Velünk a Város, Jobbik-Konzervatívok): Lelke mélyén tudja a miskolci ellenzék is, hogy a diákoknak és a pedagógusoknak joguk van a jobb körülmények követeléséhez. A státusztörvény nem válasz arra a hét éve zajló, és egyre hangosabb figyelemfelhívásra, ami a pedagógusok és a szülők felől indult. Nem 2010-ben kezdődtek az oktatási rendszer problémái, viszont az elmúlt hét évben rendkívül felgyorsult. Én azt szeretném, hogy legyen tanár, aki az én gyermekemet tanítja.

Molnár Péter (KDNP) önkormányzati képviselő: Januárban 10 százalékkal emelték a pedagógusok bérét, most májusban a szakképzésben dolgozókét pedig további öt százalékkal. A pedagógus életpályamodell is egy jelentős béremeléssel kezdődött és utána szeptemberben mindig emelkedett. Igaz, lehetne több is és mi sem vitatjuk, hogy az oktatás kérdése fontos. Abban viszont nem, hogy a baloldal felhergeli a tanárokat és a diákokat. Az önök javaslata egy baloldali politikai nyilatkozat, hergelés. Az oktatásra a kormány egyre több pénzt fordít.

Hollósy András (Fidesz) önkormányzati képviselő, frakciószóvivő: Elismételte azokat az adatokat, melyekkel korábban Nagy Ákos kezdte hozzászólását. „Mi a pedagógus béremelés mellett állunk, a kormány bevezette a pedagógus életpályamodellt, ami ötven százalékos fizetésemelést jelentett. Nem fogadjuk el, hogy azt mondják, hogy mi nem állunk a pedagógusok mellett.”

Szopkó Tibor alpolgármester: 2010-ben a GDP 5,5 százalékát költötte a kormányzat, ami az EU-s átlag fölött volt (5,2), 2020-ban 4,7 százalék volt ugyanez az adat itthon.

Bazin Levente (Velünk a Város, MSZP) önkormányzati képviselő: Hazudnak, amikor azt mondják, hogy majd az Európai Unió biztosítja a pedagógusok bérének emelését, ez jogilag sem lehetséges. Mindenre van pénz, ami a kormánypárti politikusai és érdekkörei érdeke, az oktatásra nincs. Az ellenzéknek a mindenkori feladata, hogy felhívja a figyelmet a problémákra.

Soós Attila (Fidesz) önkormányzati képviselő: frakcióm képviselőinek hozzászólásaiban jó pár adat elhangzott, ami megmutatta, a baloldali kormányok milyen mértékben tették tönkre az oktatást. „Önök sok időt szánnak arra, mikor egy jogos tiltakozást próbálnak kisajátítani. Abban lennének ilyen lelkesek, mikor Miskolc ügyeiben kell dönteni. Ha a nyilatkozatuk arról szólna, hogy a tanárok megérdemlik a jogos béremelést, nem lenne vita köztünk. Ez a nyilatkozat viszont szerintem gyűlöletkeltő és kirekesztő és nem a pedagógusok érdekeiről szól. Önök nyakig ludasak abban, hogy Miskolc nem fejlődött semmit négy év alatt, hogy nem érzik jól magukat a nyugdíjasok és a diákok sem, hogy elvándorlás van. Erről nem beszélnek, minden másról örömmel beszélnek. A diákoknak igazuk van, amikor jobb oktatást követelnek, és támogatjuk azt is, hogy a pedagógusok méltányos fizetést kapjanak” – tette hozzá.

Mokrai Mihály (Velünk a Város, DK) önkormányzati képviselő: Az egyházi iskolákba, óvodákba azért járnak többen, mint az állami, önkormányzati intézménybe, mert a kormány szétverte az oktatást. A politikus is elmondta: nem igaz az, hogy az uniós forrásokból lehetne emelni a pedagógusok bérét, ezt a jogszabály nem engedi.

Soós Attila: én csak annyit mondtam, hogy a korábbi anyagukból kiderült: pontosan tudják, hogy mennyien járnak egyházi intézményekbe, azt nem állítottam, hogy azok zsúfoltak lettek.

Varga Andrea: Az óvodai létszámok csökkenése 30 éves tendencia, az egyházi óvodák elszívó hatása valóban érzékelheti, azonban a racionalizálási intézkedések a gyerek érdekében, és a szakmai színvonal megőrzése érdekében születtek.

Veres Pál polgármester: iskolaigazgatóként folyamatosan részt vettem oktatási projektekben, 2017-ben segítségkiáltást fogalmazott meg a szféra. Abban, hogy ma itt tart az oktatás minden kormánynak felelőssége van, hiszen a régóta látható problémákat senki nem oldotta meg. Eljutottunk arra a szintre, hogy már valóban nem tudni, hogy néhány év múlva ki fog tanítani. Ez indulatok szít, ami elviszi sajnos a fókuszt a szakmai kérdésekről.

Simon Gábor: aljas hazugság az, amit a Fidesz-KDNP-s képviselők felsoroltak, hiszen a sok bezárt intézményt akkor az önkormányzatok működtették. Tehát volt város, ahol a jobb és olyan, ahol a baloldali képviselők zárták be az intézményeket, az ő felelősségük volt. Önök ezt a felelősséget elvették az önkormányzatoktól, ne lepődjenek meg, ha az emberek megkérdezik: hogyan éltek ezzel. Miskolc város szakmai alapon kívánta annak idején az igényekhez igazítani az oktatási rendszert. 

20. napirendi pont: Javaslat a Közgyűlés Rendészeti Bizottsága személyi összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A napirendet Bodnár Tibor ismertette. Mokrai Mihály ügyrendi javaslattal élt, hogy zárt ülésen tárgyalja a napirendet, mivel az személyi kérdésről szól.

 A grémium az Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ vagyonkezelési jogviszonyát érintő döntés meghozatalára című, 16-os számú napirend kivételével minden előterjesztést támogatott. 


Az országban elsőként: szolidaritási nyilatkozat

A közgyűlés elé terjesztett a Velünk a Város frakció egy sürgősségi indítványt egy szolidaritási nyilatkozat elfogadására vonatkozóan. Ennek benyújtásáról szerdán már tartottak egy sajtótájékoztatót.

A nyilatkozat lényege, hogy a várost vezető frakció fel kívánja hívni a figyelmet a pedagógusokkal és diákokkal való szolidaritás kifejezésére, az oktatás valós problémáira, és a frakció olyan kormányzati intézkedéseket szorgalmaz, amelyek figyelembe veszik a köznevelési rendszer kulcsszereplőinek jogos meglátásait, javaslatait és érdekeit. A Velünk a Város frakció bízik abban, hogy miután a város közgyűlése elfogadja a szolidaritási nyilatkozatot, az ország számos más települése is csatlakozik majd a kezdeményezésükhöz, és az önkormányzati képviselők összefogva, együttműködve tiltakozhatnak a kormány intézkedései ellen.

A szolidaritási nyilatkozat IDE kattintva olvasható.

Egyházi tulajdonban

Maradva az oktatás területén: jelenleg önkormányzati tulajdonban álló, nevelési-oktatási intézmények ingatlanjai kerülhetnek egyházi fenntartók tulajdonába ingyen (erre törvény kötelezi az önkormányzatot). Így a Tiszáninneni Református Egyházkerület tulajdonába kerülhet a Komlóstetői Református Általános Iskola, és a görögkatolikus Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményi Fenntartójáé lehet a Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium. A római katolikus Egri Főegyházmegye a Vörösmarty általános iskolára, a diósgyőri Szent Ferenc általános iskolára, valamint a Gárdonyi Géza általános iskolára tart igényt. De hozzájuk kerülhet a Szabó Lőrinc iskola Vörösmarty tagiskolája és a Szinva-Népkerti óvoda Weöres Sándor tagóvodája is. A Nyitott Ajtó Baptista Központ lehet az új tulajdonosa a Miskolci Nyitott Ajtó Baptista általános iskolának, a Fazola Henrik tagiskolának, valamint a Batsányi vasgyári tagóvodának.

Változások az óvodáknál

Változások léphetnek életbe az önkormányzati fenntartású óvodai intézményrendszerben is. Az erről szóló előterjesztésben az áll, hogy idén szeptemberben alig több mint 3200 gyermek lesz a miskolci óvodákban, ami azt jelenti, hogy körülbelül 700 fő az üres férőhelyek száma. Az óvodapedagógus-hiány ugyanakkor veszélyeztetheti a biztonságos feladatellátást. Átszervezésekkel azonban orvosolható a probléma, körzeten kívüli gyermekek felvételével például. Racionalizálást javasolnak a Leszih Andor Úti, a Napraforgó, valamint a Százszorszép Tagóvodában. a MIÓVI Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodájában viszont megszűnhet a feladatellátás, olyan szinten csökken a gyermeklétszám, de az épület műszaki állapota is jelentősen leromlott.

Perecesi szolgáltatási központ

Kezdeményezte a perecesi szolgáltatási központja megszűntetését a MESZEGYI az épület korszerűtlen műszaki állapotára, a rezsiköltségek emelkedésére hivatkozva. A Fazola utcára kerülhetne vissza a szolgáltatás, a szándék szerint a kliensek érdekei nem sérülnek, és a finanszírozás is jobban megoldható.

Támogatott idősek

Időskorúakkal foglalkozó civil szervezeteket támogathat az önkormányzat, ha az erről szóló előterjesztést megszavazza a testület. A javaslatban az szerepel, hogy a költségvetés terhére, kérelem alapján, szervezetenként egyszeri, 50 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtsanak a minimum 15 tagú, legalább 3 éve működő, köztartozásoktól mentes civil szerveteknek, amiknek a célja az idősek érdekképviselete, társas kapcsolatainak elősegítése.

A támogatás célja a közösségformálás elősegítése, a szociális, kulturális, egészségmegőrző tevékenységek fejlesztése.

Vis major

Partfalsuvadás történt tavasszal a Nagyavason található Csalogány utcában, az önkormányzat vis major pályázatot nyújtott be, és közel 28 millió forintot kapott a helyzet kezelésére. A saját forrás megközelíti a 12 millió forintot.

A Bábonyibércen található Galagonyás utcában pedig egy szakaszon leomlott a sziklafal, ennek helyrehozására bő 14 millió forintot nyert el az önkormányzat, az önerő több mint 6 millió forint.

Paradicsom

A Felsőruzsin körúton található Avasi Paradicsom Közösségi Kert működését jelenleg koordinálja a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület - most arra érkezett javaslat, hogy a kertet közfeladat ellátására megkaphassák, határozatlan időre és térítésmentesen. Az egyesületnek szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közfeladat ellátásáról minden évben szakmai beszámolót készít - ha ez nem történne meg, az önkormányzat azonnal felmondhatja a szerződést.

Új közterületnevek

Új közterületnevekkel ismerkedhetünk: az egykori kiliáni Otthon tér a Mókus-liget nevet kaphatja, Mancs-szobor után jöhet a Mancs-tér a belvárosban, a történelmi Avason pedig Béka térre nevezhetnek el egy teresedést a Zsolcai soron.


Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

2. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Badány Lajos alpolgármester

3. napirendi pont: Javaslat zártkerti ingatlan belterületbe vonása tárgyában. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

4. napirendi pont: Javaslat a Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Park területén létrehozott víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére. Előterjesztő: Badány Lajos alpolgármester

5. napirendi pont: Javaslat civil szervezet részére ingatlan használatának biztosítása tárgyában. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

6. napirendi pont: Javaslat nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását szolgáló, önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyon egyházi fenntartók tulajdonába adására. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

7. napirendi pont: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási feladatának ellátását szolgáló vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

8. napirendi pont: Javaslat vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

9. napirendi pont: Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

10. napirendi pont: Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Perecesi Területi Szolgáltatási Központjának megszüntetésére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

11. napirendi pont: Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Stratégiai tervének és Minőségpolitikai nyilatkozatának elfogadására. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

12. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

13. napirendi pont: Javaslat a 2022. II. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Zárt ülés:

14. napirendi pont: Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Sürgősségi napirendi pontok:

15. napirendi pont: Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ vagyonkezelési jogviszonyát érintő döntés meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

16. napirendi pont: Javaslat a CODESIC projekt keretében beszerzett munkagép ingyenes használatba adása tárgyában. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

17. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezésére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

18. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Miskolci Integrált Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó intézkedések megtételére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

19. napirendi pont: Javaslat a Közgyűlés Rendészeti Bizottsága személyi összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Képviselői indítvány:

20. napirendi pont: Javaslat szolidaritási nyilatkozat elfogadására. Előterjesztő: Velünk a Város frakció.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!