Ugrás a tartalomra

Pünkösdi gondolatok

minap.hu
Utoljára módosítva
2019. június 09. vasárnap 07:24
Pünkösdi gondolatok Berkes László római katolikus plébánostól és Szabó Sándor református lelkipásztortól.
Berkes László római katolikus plébános

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének napja

Pünkösd a Karácsony és a Húsvét ünnepével együtt a kereszténység legnagyobb ünnepei közé tartozik. Neve a „pentecoste” görög szóból származik, ami azt jelenti „ötvenedik”. Húsvéttól kezdve ötven nap telt el, s ebből az is következik, hogy a pünkösd ünnepe a húsvét ünnepével együtt, annak dátumától függően úgynevezett „mozgó” ünnep.

                A keresztény Pünkösd ünnepéről, mint a Szentlélek eljövetelének napjáról viszonylag részletesen beszámol Szent Lukács az Apostolok Cselekedeteiben (2,1-41).  Pünkösd napja Jézus és az apostolok korában egyike volt azoknak az ünnepeknek, amikor a vallásos zsidóknak Jeruzsálembe kellett felzarándokolniuk. A zsidók számára ez az ünnep a törvényadás napja, a hálaadás ünnepe s az aratás kezdete. Ezen a nagy ünnepen történt az, amiről az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk, s amely a kereszténység számára ugyanúgy „forrás”-ünnep, mint a Karácsony, vagy a Húsvét.

                A Szentlélek a harmadik isteni Személy. Az, hogy az egyetlen Isten Szentháromság, Jézustól tudjuk. Jézus mindent tudtára adott az apostoloknak, s általuk nekünk. Nem „hallgatta el” a Szentháromság titkát csupán azért, mert ez misztérium, hittitok, amit nehéz megérteni és nehéz felfogni. S a Szentlélek Isten éppen annak mozgatója bennünk, hogy ezeket a hittitkokat egyre jobban megértsük.

                A Szentlélek Isten két, különböző módon jelenik meg az Újszövetségi Szentírásban. Jézus megkeresztelkedésekor galamb képében szállt alá, Pünkösdkor pedig lángnyelvekben ereszkedett le az apostolokra. Az apostolok, bár minden szükséges tapasztalat birtokában voltak, nem kezdték el az evangélium hirdetését, amíg a Lélek el nem töltötte őket. Ebben nem késedelmeskedést, vagy vonakodást kell látnunk, hiszen maga Jézus parancsolta meg nekik, hogy maradjanak a városban (Jeruzsálemben) mindaddig, amíg a fel nem öltik a magasságból való erőt, vagyis, amíg meg nem kapják a Szentlelket.

                Mit ad a Lélek annak, aki befogadja? Élővé, elevenné teszi. Messze több ez annál, amit a mai ember szeretne: élvezni az életet. A Szentlélek élhetővé, sőt boldoggá teszi az életnek azokat a pillanatait is, amelyek nem éppen élvezhetőek. A Szentlélek bátorságot, lendületet ad az embernek hívatása gyakorlásában. (Milyen sokan úgy gondolják, hogy serkentő hatása csak a pénznek, a  minél nagyobb összegű pénznek van.) A Szentlélek megvilágosítja az értelmét annak, aki befogadja. Az értelem pedig csak az igazsággal tud betelni.

                Egyszóval a Lélek az, ami éltet. Az emberről azt tartjuk, hogy két princípiumból tevődik össze: az ember test és lélek. A lélekről szívesen megfeledkezünk, mert – úgymond – nem látszik. Sok minden fontos dolog van az életünkben, ami nem látszik, elég csak a levegőre gondolnunk. Pünkösd ünnepe indítson bennünket arra, hogy többet gondoljunk a lelkünkre. A mai ember szívesen foglalkozik a testével. A testépítés azonban mit sem ér a lelkünkkel való törődés nélkül.

Szabó Sándor református lelkipásztor

Pünkösd, a létezés csodája

Hogy kinek, mit jelent a pünkösd, hosszasan lehetne sorolni. Pünkösdi rózsát. Régi szép népszokást. A pünkösdi királyságot. Kodály Pünkösdölőjét. Balassi Bálintnak a természet megújulását, a virtust, a vitézséget és az erényt jelentette az „áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje”. Ha engem kérdeznek, hogy nekem mit jelent azt válaszolom: mindent. A hitet, a reménységet, a szeretetet, az üdvösséget, a boldog jövőt, a munka szeretetét. A Szentlélek adja meg nekünk az élet értelmét és célját. Nála nélkül üres az ember és a saját feje után menve tévutakra siklik az élete. De a Léleknek van ereje ahhoz, hogy megváltoztassa a gondolkodásunkat és „jó széllel” kedvező fordulatot vegyen életünk hajója.

A pünkösdkor kiáradó Szentlélek isteni ajándékok sokaságával érkezett, amit karizmának nevezünk. És minden embernek van valamilyen karizmája, kegyelmi ajándéka. Ennek felismerésében is a Szentlélek segít nekünk. Ő tanít meg bennünket arra, hogy hol van a helyünk és mi a feladatunk ebben a világban. Tegyük hozzá, hogy mindenkinek más-más kegyelmi ajándéka van. Kérjük bátran a Szentlelket Istentől, és ő készséggel megadja nekünk. És a Szentségnek ez az új világa a létezés csodáját fogja elhozni nekünk! Ilyen pünkösdi ünnepeket kívánok magunknak, mindnyájunknak, városunk egész közösségének.

 

 

               

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!