Ugrás a tartalomra

Fontos tudnivalók egy helyen

Bájer Máté
Utoljára módosítva
2020. október 10. szombat 15:29
Az önkormányzati képviselők nemrégiben kézhez kapták a város együttélési kódexét, ami azóta online is elérhető.
A kódex hetven oldalon foglalja össze az együttélés fontosabb szabályait. Fotó: Juhász Ákos

Miskolcon már korábban is adtak ki együttélési kódexet. Ennek szükségességét akkor úgy magyarázták, hogy a törvények azon cikkelyei, amelyek az emberek kötelességeiről szólnak, hiányosak, az együttélési kódexben pedig egységesen megfogalmazták azokat a jogokat és kötelességeket, amelyeket kötelezően be kell tartani minden állampolgárnak. Most újra elkészült a kódex, melynek célja az önkormányzati képviselők munkájának segítése, valamint a lakosság megfelelő tájékoztatása. A Kódex elektronikus formában is megtalálható a város honlapján: itt bárki számára elérhető a hatályos, legfrissebb tartalom.

Miskolc Megyei Jogú Város Együttélési Kódexe a központi és helyi jogszabályok azon rendelkezéseit foglalja magába, amelyek a közösségi együttélési normák közé sorolhatók, s amelyek ismerete és betartása hozzájárulhat a lakosság nyugalmának biztosításához, a békés egymás mellett élés megteremtéséhez, illetve segítséget, tájékoztatást nyújt ezen előírások megsértése esetén indítható eljárásokról és az alkalmazható jogkövetkezményekről. A jogszabályok változása, módosítása esetén természetesen a kódex tartalma is frissülni fog.

Jelenleg a kódex hetven oldalon foglalja össze az együttélés fontosabb szabályait. A paragrafusok és cikkelyek között olyan pontok találhatóak például, mint a szomszédjogi panaszokkal kapcsolatos rendelkezések, a vendéglátó üzletekkel összefüggő panaszok rendelkezései, a város zaj és rezgés elleni védelmével kapcsolatos rendelkezések vagy a környezetvédelemmel és a közterületek rendjével kapcsolatos rendelkezések. A kódex nyolc ilyen fő téma köré épül, sorolva az ide vonatkozó szabályokat és a lehetséges eljárásokat.

Sokszor előkerülő kérdésekre ad egyértelmű, a jogszabályokban megfogalmazott válaszokat – gyakorlatilag olyan a város szemszögéből ez a kódex, mint egy internetes oldal számára a gyakran ismételt kérdések szekciója.

A szomszédjog terén például idézi a birtokvédelem alapvetéseit, de kitér arra helyzetre is, ha két tulajdonosnak adódik nézeteltérése egymással. A kódex kimondja azt is, hogy a közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, és bármelyik birtokos követelheti a dolog közös birtokba bocsátását. Emellett kitér az önhatalomra, a birtokperekre, a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásra. Idézi a Polgári Törvénykönyv vonatkozó részeit, említi a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló rendelkezéseket és az önkormányzat idevágó, hatályos rendelkezéseit is.

A többi témakörben is hasonlóan alapos a kódex, így mindenféle együttélésből fakadó helyzettel kapcsolatos problémáról tájékozódhatnak a városlakók. Számos egyéb információ mellett megtudhatjuk belőle, hogy milyen helyzetek és előzmények alapján tagadhatja meg a jegyző egy vendéglátóhely állandó nyitvatartási engedélyének kiadását, hogy mit von maga után, ha egy éjszakai szórakozóhely az állandó nyitvatartási engedélyben meghatározott időpontot meghaladóan is nyitva tart. Azt is leírja, hogy a milyen zaj- és rezgésvédelmi követelményeket köteles a kivitelező az építőipari tevékenység ideje alatt betartani, vagy például azt, hogy mennyi ideig és hogyan tárolhatóak üzemképtelen járművek közterület-használati engedély nélkül a közterületeken. A készítői tehát azt várják az Együttélési Kódextől, hogy megkönnyítse a tájékozódást, és irányt mutasson a felmerülő kérdésekben a lakosság számára.

További hírek

Olvasnivaló