Ugrás a tartalomra

Heves vitában döntött a közgyűlés a költségvetés módosításáról

Kujan István
Utoljára módosítva
2021. november 25. csütörtök 16:46
A sürgősségiekkel együtt 15 (plusz kettő zárt ülésen) napirendi pontot tárgyaltak a képviselők csütörtökön.

Rendes, novemberi ülését tartotta Miskolc város közgyűlése.

A közgyűlés kezdetén az ellenzéki frakciókból csupán Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető és Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető volt jelen.

fotók: Juhász Ákos

Veres Pál, Miskolc polgármestere a közgyűlés kezdetén emlékeztetett: az elmúlt közgyűlés óta több ismert és neves személyiség elhunyt: Dudás Illés, a Miskolci Egyetem professor emeritusa, Botos Ferenc polgárjogi aktivista, Horváth József, a megyei roma területi nemzetiségi önkormányzat képviselője, és Baumann Gáspár kosárlabdaedző.

Negyedórás késéssel megérkeztek az ellenzéki politikusok is. Végül csak Kopcsó Gábor (független) és Révész Péter (Velünk a Város) hiányzott a közgyűlésről – a polgármester pontosságra kérte a képviselőket.

Veres Pál expozéjában emlékeztetett, ősszel sikeresen lezajlott az első közösségi gyűlés. Ötven résztvevő gondolkozott együtt, 155 ezer miskolci véleményét képviselve klímaügyben. Ők hét javaslatot fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogyan lehet óvni a környezetet, csökkenteni a légszennyezést.

A hét javaslat a következő:
dinamikus, hatékony tömegközlekedés
kommunikációs program indítása
zöldítési program indítása
észak-déli irányú elektromos közlekedés kialakítása
kerékpáros és gyalogos közlekedés javítása, hálozatosítása, karbantartása és javítása
energetikai tanácsadó kialakítása
kályhacsere mintaprogram indítása

A klímanagykövetek (fenti képünkön) – Bérczes Regina, Éliás András, Fábián László, Fekete Tamás, valamint Szenző Erzsébet –átvették megbízólevelüket.

A napirendi pontok elfogadásával folytatódott a közgyűlés.


 1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására és a kapcsolódó döntés meghozatalára (III. negyedéves korrekció). Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szilágyi Kornél, a Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője ismertette az előterjesztést. Megtudjuk ebből, hogy 38,1 milliárdos főösszeggel fogadták el az idei költségvetést, az előző évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendelet alapján 54 milliárd forint kiadási bevételi előirányzat húzódott át az idei büdzsére.

Az előterjesztés két módosításból áll: a harmadik negyedévben többletbevételhez jutott az önkormányzat (részben a szokásos központi támogatások, általános működési célú támogatások). A főosztályvezető kiemelt néhány tételt: a 350 milliós rendkívüli támogatást, illetve 42,3 millió forint lakossági víz- és csatornapályázati támogatást kapott a város. Ezt megkapta a MIVÍZ. A Népkertben pályázatból 42 millió forintért futópálya épülhet. A többletigényeket belső megtakarításokból biztosították. Az MVK támogatása kiemelkedik ezek közül, a működésre 200 milliós többlettámogatást kap a cég. A költségvetés módosításával 102,1 milliárdra módosul a főösszeg.

A bizottságok támogatják a rendeletmódosítást és a határozati javaslatot.

Vita a napirend fölött:

Szopkó Tibor alpolgármester: minden vonatkozó jogszabálynak megfelel az előterjesztés, az államháztartásról szóló törvénynek is. Felelős, ésszerű, stabil gazdálkodás alapelveinek is maximálisan megfelel. Normál rendben folyik az önkormányzat gazdálkodása, nagyon nehéz körülmények között is. Vannak nehézségek, milliárdos nagyságrendben csökkentek a bevételek, nőttek a kiadások hasonló nagyságban (az iparűzési adó 1 százalékának elvonása után a kompenzáció nem érte el az elvont összeg mértékét). A működőképességet megőrizték, a kötelező és az önként vállalt feladatokat is ellátják, a közszolgáltatások biztosítottak, bizonyos mértékű fejlesztésre is van lehetőség. Stabil a gazdálkodás. Már a működőképesség megőrzése is nagy energiákat igényel az alpolgármester elmondása szerint a nehezített, lejtős pályán.

„Ezt a mérkőzést a lejtős pálya ellenére is a frakciónk, a városvezetés a miskolciak javára nemcsak, hogy lejátssza, de meg is fogja nyerni” – fogalmazott.

Soós Attila (Fidesz): a pohár félig tele van, de félig üres is véleménye szerint. A jelenlegi vezetés hamarosan a harmadik évét kezdi meg. „A mi olvasatunkban ez a költségvetés egyre inkább sodródó város képét vetíti előre” – fogalmazott. Valóban lejtős a pálya, ezen azonban szerinte elindult lefelé a város. Elismeri, vannak miskolci vezetők, akik valóban szeretik ezt a várost, de belső harcokat lát. Hogyan lehetne tele a pohár? „Kezdjenek el együttműködni” – javasolta.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: köszöni a hivatal szakembereinek a munkáját. Elmondták korábban is, hogy nem látják a költségvetésben a dinamikát, a jövőképet. És a városban sem látszik a perspektíva. Fognak kapni jutalmat a Holding és az önkormányzat dolgozói az év végén? – vetette fel, de rákérdezett arra is, hogy az idegenforgalmiadó-bevételekkel, egyéb bevételekkel hogyan áll a büdzsé? Időarányosan mennyire teljesültek? A kormányzat ostorozásánál látni kell – tette hozzá –, hogy 1,3 milliárd forintot kaptak a város az MVK támogatására. 350 milliós kompenzáció is érkezett, és a nagy projekteket is támogatja a kormány. Nem tudják támogatni a korrekciót.

Veres Pál polgármester: nem jutalomra, hanem tisztességes jövedelemre várnak a dolgozók, ami 2008 óta nem változott. Az 1,3 milliárdot az iparűzési adó 1,7 milliárdos kiesésére kapták kompenzációként. Egyéb bevételkiesések pótlása semmilyen formában nem történt meg. Az 1,3 milliárdot nem az MVK-ra kapták. Ötször ennyit kellett volna fordítani a hiány pótlására. Megnyugtatott mindenkit, hogy nem „perverzióból” hozták meg a közösségi közlekedést érintő döntéseket, hanem azokat a kényszer szülte. A várfejlesztésre szánt forrásból egyetlen forintot sem forgathattak semmi másra, ez nem javítja a város működési költségét – emlékeztetett. 

Szécsényi Marianna (Fidesz): képviselőtársa 2019-es felszólalását idézi: adjanak magas fizetéseket, legyen vonzó a befektetőknek Miskolc. Nem emlékszik gazdaságjavító programra, az MVK-t sem tették rendbe. Sorolja a beruházásokat (vár, stadionfejlesztés, Y-híd, autópályaépítés). Orvosi rendelőt újítanak fel, ez is szerepel az előterjesztésben, örül neki, hogy novemberben el is indult a projekt. Általános tájékoztatást kér a fejlesztésről, hogy mi valósul meg valójában.

A jegyzőtől megkapja a tájékoztatást.

Veres Pál polgármestermúlt héten tették le az alapkövét egy gyártócsarnoknak, a beruházás Miskolcra hozása már egy az egyben a jelenlegi városvezetés munkájának az eredménye. Szintén a múlt héten tartottak egy másik jelentős csarnokavatót, annak a vállalatnak az iparűzési adója azonban nem Miskolcra folyik be. Az előző városvezetés elhibázta, hogy nem Miskolc területén valósult meg az a beruházás. 

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: Soós Attila felszólalására reagált, aki szerint nem fejlődik semmi Miskolcon és csak sodródik a város. A frakcióvezető rámutatott, átadták az Ellypsumot, a Bükk kapuját építik, az Avastetőn is van fejlesztés, a  tapolcai park rekonstrukciója is elkezdődik, több óvodát felújítanak, orvosi rendelők újulnak meg, utak épülnek, illetve javítják ezeket.

– Korábban sárban jártak az emberek ezeken a helyeken, most egy nehezebb gazdasági környezetben is vannak fejlesztések. Nem azt mondjuk, hogy adjon a kormány többet (hiszen nincs pénze) – mi azt mondjuk, hogy a miskolciak pénzét nem vehetik el! A miskolciak befizetik a gépjárműadót, hogy jobb legyen az út, de ezt elveszik. Elveszik az MVK-tól a pénzt, majd a cég leépítéséről beszélnek. Tiltakozzanak Orbán Viktornál, hogy a tömegközlekedést ne tegye tönkre! Majdnem 3 milliárdot ad a mostani közgyűlés az MVK-nak, hogy működjön. Önök 5 milliárd forint folyószámlahitelt vettek fel, 10 milliárdot a buszokra. Ezeket nekünk kell kifizetni, miközben a kormány az önök asszisztálásával pénzt von el – mondta a fideszes képviselőknek.

Nagy Ákos visszavonta felszólalási kérelmét.

Gazdusné Pankucsi Katalinnak (Fidesz) a választókörzetét érintően vannak kérdései. Várják a tapolcai ősparkot, az ottani orvosi rendelő felújítását. Miért nem indultak még el ezek? – tette fel a kérdést. 

Veres Pál: valóban a 2014-2020-as TOP-os források felhasználásával valósulnak meg fejlesztések. A polgármester emlékeztetett: közel két éve pandémia van, gazdasági változások is jöttek. A források 40-60 százalékos hiánnyal rendelkeztek 2020 elején. Sokat tesznek azért, hogy a fejlesztések megvalósulhassanak. Egy év alatt be kell fejezni ezeket a topos beruházásokat, mert 2022 végén lejárnak. Minden erőfeszítést arra összpontosít a városvezető, hogy a költségnövekményeket a város számára engedélyezzék, és elkezdődhessenek a fejlesztések. Még egyszer: 40-60 százalékkal is többe kerülhetnek ezek a fejlesztések, mint amire kötötték őket évekkel ezelőtt.

Kovács László (KDNP): sorolja a kormányzati támogatásokat az előző évekből, majd a mostani kompenzációs összegeket.

Erdei Sándor (Velünk a Város) felidézte, miért van „ilyen siralmas állapotban” a város költségvetése.

– Folyamatosan hazudott a város állapotáról az előző városvezetés. Bizalmat loptak a miskolciakról. Átadás-átvételnél azt mondta a korábbi jegyző, hogy a város annyira gazdag, hogy azt gondolták, Várkonyi Andrea hozzámegy. Szembesítették a korábbi városvezetőket ezekkel az adatokkal – hamis egyensúlyi képet hazudtak, a pályázatokat meg is kellett volna valósítani, a megvalósítási arány azonban mindössze 16 százalékos volt.

Az MVK-nál egyre nőtt a hiány, de ezt sem akarták látni Erdei Sándor véleménye szerint. Pontosan tudták, hogy nem fenntartható a közösségi közlekedés, de politikai okokból – ahogy fogalmazott: „gyávaságból" – nem mertek hozzányúlni. Aztán jöttek a kormányzati elvonások – emlékeztetett  a képviselő. Hozzátette: adják vissza a miskolciak pénzét, mert az a miskolciaké! Elvett a kormány, amikor adni kellett volna, cserbenhagyta Miskolcot, ahányszor csak módja volt rá. Közel 11 milliárd forint veszteséget okoztak Miskolcnak. Ennek issza ma a levét minden miskolci, akik jobb közszolgáltatásokat várnak.Azonban ebben a helyzetben is képes működtetni Miskolcot a jelenlegi városvezetés – hangsúlyozta.

Hegedűs Andrea (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes: boldog, hogy végre felébredt a Fidesz-frakció, és végre az ellenzéki hölgyeknek is van véleménye. Valóban konstruktívan tudnak együtt dolgozni végre. Kiemeli a népkerti futópályát például, a víz- és csatornahálózat fejlesztését. A bevételkiesések még sok évig fogják terhelni a költségvetést (elvett iparűzési adó, buszjegy- és bérletbevételek kiesése).

Több évig felelőtlenül működött a város meglátása szerint– megemlítette például a Lézerpontot. Luxusberuházásokat emlegetett, de a lakosság a hétköznapi gondok enyhítését várja el. A kormánypártiak miért nem adtak számot a munkájukról a közgyűlés előtt? Elismerték a fideszes örökséget – vélekedett. A 9 évet nehéz ellensúlyozni 2 év alatt – mutatott rá.

Szarka Dénes (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes: hatalmi harc, belső küzdelem nehezíti a munkát, idézte az ellenzéki véleményeket. Kiemelte azonban: a Fidesz, a NER szemlélet a politikai párbeszéd hiányára, az (ön)cenzúrára, az elhallgattatásra, az egyszemélyi döntéshozatalra épít, és a politikusaik ehhez asszisztálnak. Az izgalmas hatalmi harcok a háttérben húzódnak, klikkek, érdekcsoportok, korábban ezek mozgatták a városvezetés munkáját.

– Mi a konstruktív vitában hiszünk, nem kell mindenben egyetérteni ahhoz, hogy fenntartható legyen a városvezetés – hangoztatta, majd eredményeket sorolt: esélyegyenlőségi feladatok ellátása, a Salkaházi támogatás megemelése, a közbiztonság javítása újabb kamerák kihelyezésével. Átlátható, fenntartható költségvetésről beszélt.

–Ez az első városvezetés, amely stratégiai partnerként tekint a fiatalokra – hangsúlyozta.

Borkuti László (Velünk a Város): az előző városvezetésben egy területet sem talált, amire azt tudta mondani, hogy kulturális fejlesztés történt volna. A vár második emeletére 81 szobás szállodát terveztek (utalt vissza egy korábbi információra). Barna György gyűjteménye kapcsán elmondta, évekig a szőnyeg alá söpörték a problémát, nem akarták megoldani. A miskolci művésztelepet, a művészlakásokat tekintették meg a napokban, lehetne fejleszteni. „Nézzenek magukba” – kérte az ellenzéki politikusokat. „Több teljesítményt várunk el önöktől, és valódi összefogást” – zárta szavait.

Bartha György (Velünk a Város): a miskolciak azt kérdezik a Fidesz-KDNP-től, hogyan minősítenék, hogy a 4 milliárdot nem fizették ki az MVK-nak? A közszolgáltatási szerződés ellenére nem fizettek, vélekedett. Mélyen hallgatnak erről a 4 milliárd forintról. A pántlikázott pénzt másra nem lehet felhasználni.

Mokrai Mihály (Velünk a Város): a szakmai hozzá nem értésükről adtak tanúbizonyságot a Fidesz-KDNP képviselői. A hibajegyzéket sorolva elmondta, az iparűzési adó 1,86 milliárdban érintette a várost, a kormányzati kompenzáció 1,3 milliárd forint volt. Kb. 510 millió forint hiányzik a város költségvetéséből. Az 50 százalékos iparűzésiadó-elvonás újra, 2022-ben is sújtja a várost.

A minimálbéremelés szintén érzékenyen érinti a városi büdzsét – sorolta tovább Mokrai Mihály. A buszokat 10 évre lízingelték, nem kellett törleszteniük, a nem kifizetett időszakra a lízingdíj továbbra is kamatozik, további 2 évvel kitolódik a törlesztés ideje. Az akkor keletkezett kamatokat is meg kell fizetni. Az Ellipsum egy elhibázott, soha meg nem térülő beruházás, ilyen lesz a vár is. Az élményfürdőben a tárgyi eszközök hiányoznak a pályázatból, erre 700 milliót adott a kormány, plusz a működésre. Gazdasági tanácsnokként mondja: a kormányzati támogatás elfogyott, miből fogják üzemeltetni a fürdőt? – tette fel a kérdést.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: Mi közük önöknek a beruházásokhoz? Semmi – vélekedett. Ezek a beruházások (vár, Ellipsum) az előző városvezetés idején indultak el. A költségvetés korrekciója pedig annyit ér, mint maga a költségvetés. A 2020-as költségvetés tervezésekor 139 módosító indítványukat utasították el, emlékeztetett. A kormányra mutogatás kapcsán pedig elmondta: nem kényszer hatása alatt vezetik a várost. Mutogatás helyett egységben dolgozzanak. Kérdezzék meg, mit gondolnak a miskolciak a tömegközlekedésről. 

Veres Pál: 4 milliárdot szeretne a tömegközlekedésre fordítani, amely 25 százalékos sűrítést tenne lehetővé. A javaslataikhoz azonban nem rendeltek forrást.

Hollósy András (Fidesz-KDNP) frakciószóvivő szerint a várost vezető frakció hétről hétre bizonyítja az alkalmatlanságát. Ők csak a miskolciakat érintő problémákat feszegetik a közösségi médiában. Tömegközlekedést illetően: jutalmazzák a bliccelőket, bevezetik a legdrágább vonaljegyet stb. Egy olyan költségvetést szeretnének, ami előremutató. Hozzátette: hazugság, hogy elvették a miskolciaktól a pénzt.

Szopkó Tibor alpolgármester: köszöni a mértéktartóbb hozzászólásokat az ellenzék részéről. De szomorú, mert ennyire más lenne a valóságértelmezésünk? Nem tudják, mennyi forrást vontak el? Nem ismerik azt a helyzetet, amit örökül hagytak? Két szóra fűznek fel politikát (Soros, Gyurcsány), a miskolciaktól elvett pénzt azonban kérik vissza. A kormánynak nincs pénze, nem tőle kéri vissza, csak ne vegyék el. Nem érzik a feladatok ellátásának felelősségét? Kéri, hogy a miskolciak érdekében mellőzzék a politikai lózungokat. Több felelősséget kérek! –hangsúlyozta. 

Varga Andrea alpolgármester: önök megkérdezték a miskolciakat, amikor elindították a kiliáni orvosi rendelő beruházását? Amikor egy megalomán várat kezdtek el építeni? Ezt igyekszünk korrigálni. És hogy mi közünk van nekünk ezekhez a beruházásokhoz? – reagált Nagy Ákos felvetésére: az önök beruházásainak elindításánál nem nézték, mennyiből lehet ezeket működtetni, miből tudják majd fenntartani? Hol volt a felelős gazdálkodás korábban? A korrekciókat minősítik, miközben nem nyúltak súlyos állapotban lévő intézményekhez, amiknek akut problémái voltak, vannak.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: a Securitate befolyása alatt a mi frakciónk nem áll (és nem is a várból kapjuk az instrukciókat – Hegedűs Andrea közbevetése). Miskolcot hátrányosan érintik a kormány intézkedései. Az Euró árfolyama az egekben, ami azt is jelenti, hogy növekednek a költségek a miskolci cégeknél is. És miért nem csökken a benzin jövedéki adója? Októbertól magasabb gázszámlát fizetnek. Háromszoros az emelkedés. Villamosár szintén háromszorosára, négyszeresére nőtt. Jövőre 2,8 milliárdot kell fizetni, hogy az utcán égjenek a lámpák. Ez 2 milliárddal több, mint idén. Matolcsy György, az MNB elnöke hetek óta arról beszél, hogy hibás a kormány gazdaságpolitikája, ami kihatással van Miskolcra is.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város): demagógia és csúsztatások a Fidesznél véleménye szerint. Felháborítja a kárörvendő és cinikus hozzáállás a részükről. Csak annyit hagytak az ellenzéki városokra, „hogy ne haljanak éhen”. Megásták Miskolc sírját, és várják, hogy a kivéreztetett város beleszédül-e… – fogalmazott. Saját kormányuknál, pénzügyminiszterüknél nem lobbiztak a város érdekében, hogy többletforrásokat kapjon. Az előidézett krízisért önök, és elsősorban a kormány a felelős.

Bazin Levente (Velünk a Város): Varga László beadott egy indítványt a kormányzati elvonások kompenzálására, állítsák vissza a forráselvonást az MVK-nál. Ezt az önök párttársai leszavazták – tehát mit tettek Miskolcért? Azt ne rajtunk kérjék számon. Köszönjük a miskolciak nevében.

Mokrai Mihály (Velünk a Város): svájci frank alapú kötvényt Miskolcon át lehetet volna váltani forintra korábban. 500 milliós árfolyamveszteséggel ezt megtehették volna. Ha ügyesebben lobbiznak, be lehetett volna vonni az önkormányzati konszolidációba – emlékeztetett. 

Bartha György: 2013-ban a kormány nullázta az önkormányzatok adósságát. 2019-ben több mint 10 milliárdos hiánnyal adták át a várost. Többek között ezért váltották le önöket. Ez az alkalmatlanság: kormánypártiként vitték ezt véghez.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: a vita arról győzte meg, hogy a lózungokon kívül nem tudtak mit elpuffogtatni. Ha lenne javaslatuk, hogy a bevételt hogyan lehetne növelni, és ezt elmulasztotta volna a városvezetés, akkor nyilván mondták volna.

Soós Attila (Fidesz): városfejlesztési javaslatokat nem lát a költségvetésben.

Kovács László (KDNP): köszöni Mokrai Mihály hozzászólásait a hangnem miatt.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: a kormányok a beszedett adókkal gazdálkodnak. Az újraelosztásnak megvannak az eredményei (CSOK, nyugdíjprémium stb.).

Bazin Levente (Velünk a Város): a világ legmagasabb áfája és magas adómértékek mellett Magyarországon jelenleg nem beszélhetünk gondoskodó államról. Miközben Mészáros Lőrinc percenként 341 ezer forintot keresett. Elvonták az adót, aztán „mert a városvezetés…”. A pluszt az államnak vindikálják, a negatív bevétel viszont mintha nem létezne az önök felfogásában. Még mindig várjuk a javaslataikat.

A vitát lezárta a polgármester.

Veres Pál: nem tudtuk meg, mivel lehetne jobb a város költségvetése.

Szilágyi Kornél főosztályvezető: helyi adóbevételek: 13,5 milliárd a teljesítés, iparűzési adó: 9,9 milliárdon állt az első háromnegyed évben. Idegenforgalmi adó: 65 millió forint. Fejlesztések: 47 milliárd forintot tesznek ki. Több milliárd forintos forráshiány mellett önerőből csak a legszükségesebb tételeket fejlesztik. Népkerti futókör: 42 millió forint támogatás érkezett, a másik 50 százalékát biztosították. 


2. napirendi pont: Javaslat a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szilágyi Kornél főosztályvezető ismerteti a napirendi pontot: lehetősége van az önkormányzatnak, hogy az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkosson. Ez a költségvetés hatályba lépéséig használható.

A bizottságok támogatták a napirendi pontot, elfogadásra javasolják.

Nem volt hozzászólás.


3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2021. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Bodnár Tibor osztályvezető ismerteti az előterjesztést. Oka a módosításnak: átruháztak hatásköröket a településképpel kapcsolatban. Diákpolgármestert és diákönkormányzat vezetőket választottak, ők tanácskozási joggal részt vehetnek a bizottsági üléseken.

A bizottságok támogatták az előterjesztést.

Vita a napirend fölött:

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: üdvözli, hogy a város diákvezetői tanácskozási jogot kaptak. A fiatalok támogatásáról érdeklődött, majd kérte a fiatalokat, hogy fogalmazzanak meg véleményt a vezetésről.

Szarka Dénes (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes: örömét fejezte ki, hogy partnerként ez a városvezetés tekint először a fiatalokra. Úgy véli, az ellenzék irányából ezt is felhasználják azonban politikai csatározásra. Ifjúsági koncepció készül, stratégiai partnerként tekintenek a fiatalokra. Miért nem voltak ilyen vezetők az elmúlt 9 évben? Miért nem vonták be őket, miért nem működtek együtt? Miért nem volt fiatalok lakáspályázata, Bursa Hungarica? –tette fel a kérdéseket. Hozzátette, szomorúan látja, hogy a fiatalokon keresztül próbálja a városvezetést továbbra is ostorozni az ellenzék.

Szopkó Tibor alpolgármester: a hozzászólás nem kapcsolódott az előterjesztéshez, kérte Nagy Ákost, hogy az ilyen kirohanásokról tájékoztassák előre a közgyűlést, hogy korábban kezdjenek.

Nagy Ákos: hadd beszéljünk már arról, amiről gondolunk. Veres Pál megvonhatja a szót.

Szopkó Tibor: baráti megjegyzés volt.

Vége a vitának.


4. napirendi pont: Javaslat közterületek elnevezésére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szunyogh László főépítész ismerteti az előterjesztést: utakat neveznek el, újakat és olyanokat is, amiket meghosszabbítanak.

Nem volt hozzászólás.


5. napirendi pont: Javaslat Miskolc MJV Önk., költségvetési szervei és minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai, valamint a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között fennálló rendezetlen követelésekkel kötelezettségekkel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szilágyi Kornél főosztályvezető ismertette az előterjesztés tartalmát. A rendezetlen követeléseket, kötelezettségeket egyeztessék a Holdinggal és a tagvállalatokkal. Több évre visszamenőleg tartalmaz tételeket. Érinti például a közösségi közlekedést is.

A véleményező bizottságok támogatták a határozati javaslatot.

Vita a napirend fölött:

Mokrai Mihály (Velünk a Város): a követelésállomány nem volt rendezve a Holding könyveiben. A könyvelésnél tapasztaltak anomáliákat. Arra tesznek javaslatot, hogy egységesüljön a Holdingnál és az önkormányzatnál, mit, hová, milyen jogcímen könyvelnek, hiszen egymással el kell számolnia a két félnek. A könyveket igyekeznek összevezetni. Ha ezt jóváhagyja a közgyűlés, akkor el lehet kezdeni a tartozások kifizetését.

Soós Attila (Fidesz): hiánypótló előterjesztés, szakmailag is örül neki. Évtizedek óta felhalmozott problémákat kezd el kezelni az előterjesztés.


6. napirendi pont: Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Béres Attila igazgató kérte, hogy a kettős fenntartást tovább folytathassák, megfelel a városnak, a színháznak és főleg a nézőknek. Közel húsz hónap múlva a színház 200 éves lesz. Sok véleményt hallott ma, amik arról szóltak, hogy ki mit tett a városért. Önöknek ez a feladatuk, jól is csinálják. Egy dolog nem lehet kérdés: kéri, segítsék őket, hogy a város méltóképpen tudja megünneplni, hogy ez az ország első kőszínháza. Ne csináljanak belőle politikai kérdést! Ezt közösen kell a miskolciakért megtenni. Miskolc méltóságáról szól ez az ünnep.

A bizottságok támogatták az előterjesztést.

Vita a napirend fölött:

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: tisztességesen működik a színház. Klasszikus nemzeti repertoár, határon túli színházakkal való kapcsolattartás – ezt is tartalmazza a szerződés. A tervekről kérdezi Béres Attilát. Felveti, hívják meg a minisztert, hogy lássák, milyen jó darabokat játszanak Miskolcon.

Bazin Levente (Velünk a Város): egyhangúlag intézzenek egy levelet a miniszternek, amiben kérik őt pártlogók nélkül, hogy támogassa.

Béres Attila igazgató: egy színház, ha nem kritikus, akkor semmilyen. Ironikusnak, kritikusnak, nemzetinek kell lennie.


7. napirendi pont: Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szászné Pónusz Krisztina igazgató: 60 évesek lesznek jövőre. Minősítésért évente kell pályázni, feltétele a közszolgáltatási szerződés. Kéri ő is a támogatást.

Nagy Ákos: a megkötendő szerződést támogatni fogják, a kötelezettségeknek maradandóan eleget fognak tenni.

Nincs több hozzászólás.


 8. napirendi pont: Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Bodnár Tibor osztályvezető: Miskolc és 36 települési önkormányzat hozta létre ezt a társulást. Az osztályvezető beszámolt a döntésekről, a munkáról.

Bajusz Gábor (Fidesz): jól működik a társaság, de kéri, hogy Miskolc területére is jobban koncentráljanak. Javasolta, hogy Badány alpolgármester legyen ennek a felelőse.

Badány Lajos alpolgármester: köszöni a megelőlegezett bizalmat, ha kap ilyen megbízást, tisztességgel elvégzi. Kéri, hogy jelezzék, ha hibát látnak.

Bartha György: miskolci lakosok rakják le az illegális hulladékokat. Kezelni kell a problémát, vissza kell fogni az illegális hulladéklerakást.


9. napirendi pont: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

 Nem volt hozzászólás.


10. napirendi pont: Javaslat az alpolgármesterek, a tanácsnokok és a települési önkormányzati képviselők munkájáról szóló tájékoztatás tudomásulvételére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Bodnár Tibor osztályvezető elmondta, a képviselőknek évente egyszer kötelező beszámolni a képviselői munkájáról.

Vita a napirend fölött:

Cseléné Figula Edina (Velünk a Város): 27-ből 15 képviselő eleget tett a törvényi kötelezettségnek, de az átláthatóságnak is így felelnek meg. Régi, lakossági igényeket teljesítettek. Sorolta, ő mit végzett az elmúlt egy évben.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: ahogy tavaly, úgy idén is eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek. A beszámolóik a közösségi médiában megtekinthetők. Mokrai Mihály beszámolójában kritikát fogalmaz meg a város vezetése kapcsán. Nem az ő feladatuk a szinkretizálás, hogy kiegyensúlyozzák a várost vezető frakción belüli vitákat.

Kovács László (KDNP) szerint hadat üzentek a polgármesternek, a pártok harcának pedig a város látja a kárát. „Egyébként sok dologban tudnánk együttműködni”, de amíg belharcok vannak, addig nem – vélekedett.

Hollósy András (Fidesz-KDNP) frakciószóvivő az MVK-s szerződésekről érdeklődött.

Bajusz Gábor (Fidesz) Borkuti László beszámolóját kritizálja.

Badány Lajos alpolgármester: kezdeményezte cégnél, hogy világítsák át a menetrendet. A napokban járt le a szerződés, az anyag elkészült, át fogják tekinteni, majd tájékoztatják a közvéleményt. A Közlekedéstudományi Intézetnek a Holding adott megbízást.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város) szerint a bizonyítvány félremagyarázása zajlik a Fidesznél. A beszámolókból mazsoláztak, de arról nem beszéltek, hogy ők milyen munkát végeztek. A közösségi oldalra feltöltött beszámolójuk vajon megmarad az utókornak? – vetette fel.

Bajusz Gábor (Fidesz-KDNP): bízik benne, hogy Szilágyi Szabolcs országgyűlési képviselői kampánya mellett még lesz ideje a körzetére.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: közzétették a beszámolójukat – a közösségi oldalon.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz-KDNP): visszautasítja, hogy ne dolgoznának a fideszes képviselők.

Szopkó Tibor alpolgármester: demokráciának hívják jobb helyeken, hogy van vita, véleménykülönbség. A cél az attól még közös; képesek vagyunk irányítani a várost ilyen módon. Jót akarunk Miskolcnak – bízom benne legalábbis – csak más-más eszközökkel. „Kezdjék szokni ezt a modellt, ez fogja jellemezni májustól az ország vezetését is” – hangsúlyozta.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: hűségesküt tettek újra egymásnak – fogalmazott.

Hegedűs Andrea (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes: 2019-ben végigjárta a várost és dokumentálta az Alakszai Zoltán által jóváhagyott körzethatárok mentén, mit hagyott hátra a fideszes városvezetés.

Soós Attila (Fidesz): maradjon házon belül, ha van vita a frakcióban.

Szarka Dénes (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes: hűségesküt a hűbéres tesz a hűbérurának… - utalt a kormánypárti viszonyokra. A bulvár emlegetésénél a saját padsoraikban is tisztázzák ezt.

A vitát lezárta a polgármester.


12. napirendi pont: Javaslat vagyonelemek használatba adására Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Nem volt vita a napirend fölött.

Ebédszünetet rendelt el Veres Pál polgármester. 14:30-kor folytatódott a novemberi közgyűlés.


 13. napirendi pont: Javaslat ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Beke Tibor ingatlangazdálkodási vezető ismertette az előterjesztést. A Szabadság utca 2. szám alatti ingatlant 2016-ban már értékesíteni akarták, de nem kelt el. Az épületet elbontották később. Mellette 35 ingatlan eladását is jóváhagyta az önkormányzat, de mostanában kezdett érdeklődés mutatkozni ezek iránt. A javaslat az, hogy nyilvánítsák értékesítésre alkalmasnak.

Nagy Ákos módosító indítványt nyújtott be.

Vita a napirend fölött:

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: indokolttá vált az eladás. Gondozatlan, gazos, elhanyagolt – ezt tartalmazza az előterjesztés. Pedig önkormányzati tulajdon. Gondoskodni kell a „tereprendezésről”. Jogi garanciákat kell beépíteni, hogy építkezés lesz itt három éven belül. Javasolják, hogy már a pályázatot is így írják ki.

A vitát lezárták a napirend fölött.

Beke Tibor viszontválaszában azt mondta, hogy az előző értékesítésnél is betették ezt a garanciát, ezért gondolták úgy, hogy ezúttal nem szerepel a pályázatban.


14. napirendi pont: Javaslat ingatlanrész értékesítésére a Napfényt az Életnek Alapítvány részére. Előterjesztő: Szopkó Tibor alpolgármester

Kurcsicsné Zobolyák Ida osztályvezető elmondta, hajléktalanokkal foglalkozik az alapítvány a Baross Gábor utcában. Nagymértékű beruházásuk volt, mentálhigiénés állomást alakítottak ki. Erre is tekintettel javasolják, hogy 50 százalékos vételár-kedvezményt adjanak az alapítványnak.

Vita a napirend fölött:

Kovács László (KDNP): ingatlaneladást egyébként nem támogatnak, de ezúttal kivételt tesznek.

Varga Andrea alpolgármester: az elmúlt másfél év sok helyen okozott nehézséget, főleg a bentlakásos intézményekben, kivált a hajléktalanellátásban alakult ki nehézség.


15. napirendi pont: Javaslat a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (TKR) módosítására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Nagy Ákos módosító indítványt nyújtott be.

Szunyogh László főépítész elmondta, az egyik a vasgyári kolóniát érinti az érintett javaslatból. A Vasgyári Közösségi Ház nem került egyedi védelem alá. A másik: a buszmegállók 50 méteres körzetében új City Light reklám ne legyen elhelyezhető.

Vita a napirend fölött:

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: kéri, hogy a módosításokról külön szavazzanak.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz): Szaxon Gyula családjának részvétét fejezi ki (a közösségi ház gondnoka volt). Javasolja, hogy a védelmet a kolónia többi épületére is terjesszék ki.

Varga Andrea: a kolóniában az első hat lakást már átadták (műszaki átadás történt). Jelentős minőségi javulás történt, szebb, rendezettebb környezet alakult ki.

A vitát lezárták.


16. napirendi pont: Javaslat Miskolc Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester.

Szunyogh László főépítész: korábban már döntöttek erről a MÉSZ-módosításról. Lefutott az egyeztetés, az állami főépítész hozzájárult, az önkormányzatnak kell elfogadnia. TOP-pályázaton kerékpárutak újulnak meg, és a Kárpát utca szélesítését kezdeményezte egy vállalkozás.

A véleményező bizottság támogatta az előterjesztést.

Vita nem volt a napirend fölött.

A közgyűlés tíz perces szünetet követően zárt üléssel folytatódik.

Szavazás:

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására és a kapcsolódó döntés meghozatalára (III. negyedéves korrekció) 15 igen, 10 nem, 1 tartózkodás

2. napirendi pont: Javaslat a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 15 igen, 11 nem

3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2021. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására 15 igen, 10 nem, 1 tartózkodás

4. napirendi pont: Javaslat közterületek elnevezésére 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

5. napirendi pont: Javaslat Miskolc MJV Önk., költségvetési szervei és minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai, valamint a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között fennálló rendezetlen követelésekkel kötelezettségekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 15 igen, 10 nem, 1 tartózkodás

6. napirendi pont: Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására 26 igen

7. napirendi pont: Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására 26 igen

8. napirendi pont: Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 15 igen, 0 nem, 11 tartózkodás

9. napirendi pont: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 15 igen, 10 nem, 1 tartózkodás

10. napirendi pont: Javaslat az alpolgármesterek, a tanácsnokok és a települési önkormányzati képviselők munkájáról szóló tájékoztatás tudomásulvételére 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodott, 10 nem szavazott


Sürgősségi napirendi pontok:

2. napirendi pont: Javaslat vagyonelemek használatba adására Miskolc Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala részére

13. napirendi pont: Javaslat ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Veres Pál polgármester

14. napirendi pont: Javaslat ingatlanrész értékesítésére a "Napfényt az életnek" Alapítvány részére
Előterjesztő: Szopkó Tibor alpolgármester

15. napirendi pont: Javaslat a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (TKR) módosítására 16 igen, 9 nem, 1 tartózkodás
Nagy Ákos módosító indítványa: 11 igen, 15 nem (nem fogadták el a módosítást)

16. napirendi pont: Javaslat Miskolc Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására 16 igen.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!