Ugrás a tartalomra

Készen áll az új szolgálatra

Répássy Olívia
Utoljára módosítva
2021. január 10. vasárnap 08:43
A Tiszáninneni Református Egyházkerület Pásztor Dánielt választotta meg következő püspökének, aki az utóbbi hat évben püspökhelyettesként dolgozott Csomós József mellett. Életében kétségtelenül meghatározó volt, hogy lelkész családba született, de ez önmagában még nem jelentette azt, hogy a lelkipásztori hivatást kell választania. Legfőbb céljairól és a szolgálathoz való hozzáállásáról beszélgettünk vele.

Az új püspök beiktatását online formában, az egyházkerület alakuló közgyűlésén tartják január 9-én, szombaton. „Ha Isten megengedi, tavasszal folytatjuk ezt a közgyűlést egy ünnepi istentisztelet keretében” – fogalmazott Pásztor Dániel, az új református püspök. – Az egyházalkotmányunk meghatározza, hogy az egyes tisztségekhez milyen feladatok, kötelezettségek és jogok tartoznak. Püspökhelyettesként azt a feladatot láttam el, amivel a püspök megbízott. A püspöki jogkör azonban már egyházkormányzói és pásztori jogkör és feladat, vagyis hozzátartozik a kerület igazgatása, gyülekezetek pásztorolása, döntenie kell személyi és fejlesztési ügyekben, tehát lelkészeket nevez ki, intézmények fejlesztésében dönt elnöktársával együtt. Javaslattételi jogköre van az egyházkerületi tanács és az egyházkerületi közgyűlés felé. Felhatalmazás után szerződéseket ír alá, így például intézmények átvételéről, illetve javaslatot tehet bármilyen, az egyházkerületet érintő ügyekben – sorolta jövőbeni feladatait.

Pásztor Dániel életében meghatározó volt, hogy lelkész családba született. | Fotó: Végh Csaba

Megerősíteni a kis közösségeket

Pásztor Dániel elmondta, csaknem háromszáz gyülekezet tartozik hozzá Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Heves egy részén, ugyanis földrajzilag ez a Tisztáninneni Egyházkerület. – Nagyon nagy odafigyelést és gondoskodást igényelnek a gyülekezetek, amikből sok aprófalvas van piciny létszámmal, körülbelül száz közösség van nehéz helyzetben. Ma sok település elnéptelenedik, ezzel együtt gyülekezeteink is, és nem is nagyon van kilátás arra, hogy ezek újra benépesedjenek és talpra álljanak. Fontos kérdés, hogy mi lesz az ott található ingatlanjainkkal, amiket ezek a közösségek tartanak fenn. Az állagmegóvásukról, egyáltalán létükről gondoskodnunk kell. Ez egy nagyon nagy kihívás az elkövetkezendő években. Szeretnénk minél jobb megoldásokat találni erre. Továbbá fontosnak tartom a lelkipásztorokkal való kapcsolattartást és az odafigyelést közoktatási-köznevelési, valamint szociális intézményeinkre. Jelenleg három idősotthonnak, egy fogyatékkal élő gyermekeket ápoló és tizenöt köznevelési intézménynek vagyunk fenntartói, ez utóbbiakban mintegy nyolcezer diák tanul. Óriási feladat ezekről az intézményekről gondoskodni és biztosítani a fenntartásukat.

Gyerekkorában még nem lelkésznek készült

Az új püspök úgy fogalmazott, kétségtelenül meghatározó volt életében, hogy lelkész családba született, de ez önmagában még nem jelentette azt, hogy lelkipásztori hivatást kell választania. – Édesapám lelkipásztor volt, szüleim nagyon komoly istenfélő életet éltek. Ebben a légkörben felnőni Istentől való ajándék volt számomra. A gimnáziumi tanulmányaim alatt még tanári pályára készültem, történelem-földrajz szakos tanár szerettem volna lenni, aztán ez megváltozott az érettségi környékén. Végül a lelkészi hivatást választottam – mondta, hozzátéve, feleségéért és öt felnőtt gyermekéért nagyon hálás. – Nem könnyű az ő helyzetük, örülök, hogy mellettem állnak, és segítenek, támogatnak a szolgálatban. Mikor egy ilyen feladatot vállal valaki, akkor fel kell készítenie a családját arra, ami majd rájuk vár. Ettől függetlenül is szeretnék velük minél több időt tölteni. Ahhoz, hogy valaki vállalni tudjon egy ilyen szolgálatot, szüksége van egy biztos háttérre, valamint feltöltődésre, amit szintén a család ad nekem. Már csak egy gyermekünk él velünk, ő még itthonról dolgozik, mindenki más kirepült a családi fészekből, önállóan élik életüket.

Megváltozik a felelősség súlya új hivatásában

Pásztor Dániel egyházkerületi főjegyző és püspökhelyettes volt az elmúlt hat évben, tehát volt ideje felkészülni az új szolgálatra. – Köszönettel tartozom a leköszönő püspöknek, hiszen nagyon sok mindent tanultam tőle, bevezetett az egyházkormányzásba, és bölcs tanácsokkal látott el. Ez számomra jelentős iránymutatás volt és lesz a jövőben is.
Választottam magamnak helyettest, akinek a személyét az egyházkerületi közgyűlés erősíti meg. Bölcs dolognak tartom, hogy ezt a hivatást úgy vállalja az ember, hogy legyen olyan helyettese, aki a szolgálatban hűségesen helytáll, másrészt pedig az utána következő időről is gondoskodjon. Elnöktársam Molnár Pál szerencsi orvos lesz, akivel közösen képviseljük és szolgáljuk az egyházkerületet – mondta, majd mindenkinek békességet és szeretetet kívánt az új évre. – A magam szolgálatát szeretném felajánlani nemcsak az egyházkerületnek, hanem Miskolc város egészének, az országunknak és a népünknek. Bízom abban, hogy a városvezetéssel továbbra is nagyon jó kapcsolatot ápolhatunk, és közös programokban vehetünk részt. Ugyanígy gondolok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésre. Hiszem, hogy mind a város, mind a megyei közgyűlés vezetése továbbra is segítő partnerünk lesz az együttmunkálkodásban – fogalmazott a Tiszáninneni Református Egyházkerület új püspöke.

További hírek

Olvasnivaló