Ugrás a tartalomra

Közmeghallgatást tartott a miskolci közgyűlés, a Diósgyőri vár is napirendre került

Bacsó István
Utoljára módosítva
2023. november 09. csütörtök 15:48
A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyekben szólalhatnak fel, a csütörtökre meghirdetett lehetőséggel kilenc városi polgár élt, köztük Rostás László is a Diósgyőri vár revitalizációjának tervezője.
Fotó: Mocsári László

A hivatalos bevezető után Veres Pál polgármester megállapította, hogy a közgyűlési ülésen a képviselőtestület 28 tagjából 19 fő jelent meg, így a közmeghallgatás határozatképes. Ezután átadta a szót az első felszólalónak Tóth Martin Dominiknak, aki komlóstetői lakosként egy zárt, körbekerített kutyafuttató kialakítását, valamint a játszótér felújítását kérte a Testülettől. 

Felvetésére a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály részéről Durda Péter osztályvezető reagált, aki elmondta, hogy a kutyafuttatók iránti lakossági igény folyamatos, a város belső kerületeiben jelenleg 15 áll rendelkezésre. Ezek száma a jövőben bővíthető, ha rendelkezésre állnak majd a szükséges források. A létesítés lakossági kérelemmel kezdődik, amit érdemes a helyi önkormányzati képviselőnek jelezni. 

A játszóterekkel kapcsolatban Veres Pál rámutatott, minden felújításra most már az Európai Uniós előírások vonatkoznak, amelyek betartása igen költséges. A város, ahogy azt lehetőségei engedik, folyamatosan igyekszik felújítani és karbantartani a játszótereket, amely a szükséges uniós támogatások nélkül nem könnyű feladat. 

Sipos László és felszólaló társa a Haladás utcai útépítés miatt előállt áldatlan állapotokról beszélt. Az út már hosszú ideje fel van bontva egy darabon teljes szélességében, az ott lakók gumicsizmában kénytelenek járni a sárban, van aki a parkoló autójához sem fér hozzá hetek óta. Kérték az önkormányzat, mint megrendelő segítségét. 

Veres Pál felidézte, hogy a kérdéses munkaterületet már ő is bejárta, látta az aktuális helyzetet, amely valóban korlátozza a lakosokat a napi életvitelükben. Ezt jelezte a kivitelezőnek, a munka felgyorsítását és mielőbbi befejezését kérve. 

Miklós Viktor a Pályázati Főosztály vezetője hozzátette, kirendeltek szakértőket és élni fognak akár a kötbérezés lehetőségével is a kivitelezővel szemben. Rámutatott, a szóban forgó rész egy nagyobb, három és fél kilométeres útfelújításnak a része. A vállalkozó a teljes szakaszon dolgozik, lehetnek kapacitási problémái és az esős időjárás is okozhat késedelmeket. Természetesen a lakosok szempontjai elsődlegesek. Eljárnak az ügyben. 

A Görömbölyt Miskolctapolcával összekötő út építése ügyében kért szót Boros Gábor helyi lakos. Neki megállapodása is van a kivitelezővel, hogy használhassa az ott lévő telkét az anyagok tárolására, deponálásra, de úgy véli túlzott mértékű a terület igénybevétele, szennyezése, ezért a szerződést fel is bontja. Továbbá mások is hordanak a környékre illegálisan szemetet. 

Miklós Viktor válaszában kiemelte, hogy a kivitelezőnek szerződéses kötelessége az általa használt és szennyezett terület rekultiválása, helyreállítása, lekésőbb a szerződés lejártáig. A konkrét ügyben a szerződő feleknek kell eljárniuk egymással szemben. A város mindent megtesz azért, hogy az épülő út miatt ne növekedhessen a szennyezés. Erre figyelni fognak a közterület felügyelők is és az út bekamerázása is tervben van. 

Filipinyi Péter a csermőkei Gólyahír dűlő murvás útjának járhatatlanságára hívta fel a közgyűlés figyelmét. Elmondása szerint elsősorban a nagy esőzések teszik tönkre az utat, a víz lemossa a kő zúzalékot, és a kerekek kivájják az utat. Van ahol meglátása szerint akár 30 – 40 centiméter mélyen. Kérte a probléma orvoslását. 

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részéről Osváth Zoltán ügyvezető reagált, aki elmondta, hogy ahogy a kapacitásuk és a rendelkezésre álló források engedik, igyekeznek ezeket a murvás utakat is karbantartani, de ez egy véget nem érő feladat, mivel az esőzések, megfelelő vízelvezetések híján, újra és újra lemossák a zúzalékot. 

A következő felszólaló a Klapka utca 1-3. számú társasház közösképviselője, Honvéd Józsefné volt, aki több problémára is felhívta a figyelmet, a gyakori csőtörésektől a galambok elszaporodásáig. Sérelmezte, hogy a MIVÍZ nem hárította el a legutóbbi csőtöréskor keletkezett károkat. 

A MIVÍZ Kft. képviselője rávilágított, hogy a szóban forgó cső nem a városi közmű része, hanem a társasházhoz tartozik, ezért a társasház feladata és költsége azt megjavíttatni, karbantartani, szükség esetén cseréltetni. Felhívta a közösképviselő figyelmét, hogy ezzel együtt is segítettek a föld kiásásában és ajánlottak szakszerű kivitelezőt. 

Nyolcadik és egyben utolsó felszólalóként jelentkezett Miskolc korábbi főépítésze, Rostás László, aki ezen a fórumon kívánt reagálni a Diósgyőri vár felújítása kapcsán őt és munkatársait érő kritikákra, amelyeket ő megalapozatlanoknak ítélt. Hangsúlyozta, hogy a tervezéskor érvényben lévő minden szabályt betartottak, a műemlékvédelemre vonatkozókat is. Szakszerűen jártak el a tervezés során, az idő közben napvilágra került hibák akkor nem voltak ismertek. 

Kiemelte, eddig nem állt a nyilvánosság elé, mert a munkaviszonya felbontásakor titoktartást vállalt, de az utóbbi hetek támadásai mégis arra ösztönözték, hogy felszólaljon a közgyűlés előtt a lakossági meghallgatáson. Ezt a lehetőséget megragadva felolvasott egy közleményt, amelyben többek között arról írt, hogy egy folyamatban lévő, félkész építési beruházásról nem szabad korai és félrevezető véleményt alkotni. A tervek több mint száz szakember bevonásával, körültekintően készültek. 
Sérelmezte, hogy a különböző helyi és országos médiumokban szakmailag nem megalapozott cikkek jelennek meg a Diósgyőri vár revitalizációjáról és annak tervezéséről. 

Elismerte, hogy egy ilyen nagyságrendű és hosszú ideig tartó beruházásnál idő közben ismertté válhatnak új problémák, avagy tényszerűen léteznek, illetve létezhetnek új kutatási eredmények, amelyek menet közben befolyásolják a megvalósítást. Felszólította a fejlesztésről beszámoló sajtót, hogy kerüljék el a valótlan állításokat. Az őt és a tervezésben részt vett számos szakembert érő, megítélése szerint megalapozatlan vádakat, rosszindulatú megjegyzéseket mindannyiuk nevében visszautasítja – írta a felolvasott közleményben. 
Végül megjegyezte, körültekintőbben kellene eljárni a Diósgyőri várat érintő kritikákkal, a projekt „beszennyezésével”, úgy a helyi közvélemény, mint a helyi és országos sajtó előtt, mert a vár egyszer elkészül és akkor ezt a szennyet le is kell majd róla mosni, ha a város turistákat akar és rentábilisan üzemeltetni, mint az egyik legvonzóbb miskolci látványosságot. 

Veres Pál polgármester szerint a vár rekonstrukcióját a kezdetektől kiemelt érdeklődéssel kísérik a miskolciak, számtalan pro és kontra vélemény fogalmazódott meg, talán nem mindig a jóindulat vagy a szakmaiság mentén. Ez a projekt évekkel ezelőtt elindult, most már az az önkormányzat feladata, hogy befejezze. A legutóbbi jó hír az, hogy lesz pénz a menet közben felmerült problémák elhárítására és a befejezésre. Ezért az önkormányzat addig is, amíg a kormányzati támogatás megérkezik, megelőlegezi a pénzt a rendelkezésre álló keretből az építkezés folytatására.

Az utolsó napirendi pont után a városvezető megköszönte a miskolci polgároknak az észrevételeik előterjesztését és lezárta a közmeghallgatást.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!