Ugrás a tartalomra

Nem fogadták el a rendészeti beszámolót

Miskolci Napló-összeállítás
Utoljára módosítva
2020. szeptember 26. szombat 15:04
Egyebek mellett tárgyalták az éghajlati vészhelyzet és a Bursa Hungarica ügyét is a közgyűlés szeptembri ülésén.
Rendes, szeptemberi ülését tartotta Miskolc város közgyűlése. Fotó: Végh Csaba

 

Első napirendi pontként az a javaslat került a közgyűlés elé, ami az önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés jóváhagyására irányult. Halmai Gyula gazdaságfejlesztési és ingatlangazdálkodási igazgató szerint a szerződés Miskolc számára stratégiai fontosságú, hogy ciklusokon átívelően magas színvonalú szolgáltatást tudjanak nyújtani a gazdaság fejlesztésében. A napirendi ponthoz három képviselő szólt hozzá. Nagy Ákos (Fidesz-KDNP) szerint ez a szerződés egy kamu: számtalan kérdés merül fel, amelyekre a válasz az előterjesztésből nem derül ki, így biankó csekket állít ki az önkormányzat a Holdingnak. Veres Pál polgármester válaszában úgy fogalmazott, a befektetések ütemezése jelentősen változott, azonban több befektetőcsoport vette fel az önkormányzattal a kapcsolatot. Azt is megígérte, hogy átlátható lesz a leendő beruházások összege.

A grémium tárgyalta a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2019. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadását is. Lengyel Roland osztályvezető ismertette a napirendet. A Rendészeti Bizottság nem fogadta el a beszámolót. Szilágyi Szabolcs, a Rendészeti Bizottság elnöke elmondta, hogy ugyan részletes képet kaptak, de nem feltétlenül objektívet a rendészeti munkáról. A felszín alatti problémákról nem esik szó, ezt a lakosság is jelezte. Kovács László (KDNP) szóvá tette, hogy nem látja a rendészeket, rendész-rendőr párosokat a közterületeken. Félelmük, hogy ha a tendencia folytatódik, és leépítések kezdődnek, az aggodalomra ad okot. Veres Pál szerint nagyon takarékos volt az idei költségvetés, de a közös járőrözésre plusz 15 millió forintot adtak. A zárt ülést követően a Rendészeti Bizottság elnöke érdeklődésünkre elmondta, a rendészeti igazgató kinevezését módosították, jövő héten új vezetői pályázatot írnak ki.

Napirendre került az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban lefektetett célok eléréséhez szükséges döntések meghozataláról szóló javaslat. A felszólalók kifejtették, elkötelezettek a klímavédelem terén. Miskolc Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozását is tárgyalta a közgyűlés: ebben a kérdésben is egyetértettek a városatyák.

A napirendi pontok megvitatása közben két alkalommal is elhagyták a termet a Fidesz-KDNP politikusai: amikor az önkormányzat 2020-24. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját tárgyalták, valamint, amikor Bazin Levente közérdekű hozzászólásában egy nyilatkozatot olvasott fel, amiben a Velünk a Város frakció tagjai, valamint Varga Andrea alpolgármester leszögezi: támogatásukról biztosítják a Színházi és Filmművészeti Egyetem hallgatóit és céljaikat. Arra, hogy az ellenzéki képviselők nem vettek részt a közgyűlés munkájában, nagyon régen nem volt példa.

A közgyűlésről a frakciók vezetői a következőket nyilatkozták lapunknak: 

Hegedűs Andrea (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes
A miskolciak jelzései alapján a rendészet nem kellő hatásfokkal működik. A nem összehangolt, ellentétes felettesi utasítások végrehajtása nehezíti a munkát, többen felmondtak. Az előző városvezetéstől megörökölt, helytelen munkahelyi módszereken és logikát nélkülöző felépítésen változtatni kell. A munkaidő racionalizálásával, a kihasználatlan alközpontok megszüntetésével, a megfelelő munkafeltételek és munkahelyi légkör biztosításával jobb eredményt lehetne elérni. A közbiztonságot meg kell szilárdítani, és be kell bizonyítani a miskolciak számára, hogy a rendészetre szükség van, de más szervezeti felépítésben. Át kell vizsgálni az infrastrukturális hátteret, és főleg az épületek, járművek működési, üzemeltetési és fenntartási költségeit. A beszámolót nem fogadtuk el, mert a felszín alatt meghúzódó – 2019 előttről itt maradt – megoldatlan problémák nem kerültek napvilágra.
A globális felmelegedés lassítása érdekében önkormányzatunknak is igazodnia kell az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményében foglaltakhoz és a Párizsi Klímacsúcs megállapodásaihoz. Ehhez döntéstervezetre van szükség, hogy uniós pályázati forrásból korszerűsíthessük az önkormányzat tulajdonában álló épületeket, a lakóépületek fűtését, hőszigetelését. Cél a zéró károsanyag-kibocsátású járművek vásárlása az önkormányzatnál és a város gazdasági tarsaságainál. Valamint méltányos szociális intézkedésekre is szükség van. A levegő minőségének javítása érdekében változtatni szükséges a szilárd tüzelőanyagok használatán, a zöld hulladék égetésében, gyűjtésében, komposztálásában. Hat év alatt 2 ezer komposztkeretet oszt ki az önkormányzat. A szállóporszennyezés részletes monitorozására alkalmas mérőberendezéseket telepítünk a város több pontján. Így valóban zöldváros lehet Miskolc.
Az előző városvezetés a nehéz sorsú fiatalok támogatását nem tekintette elsődleges feladatának, a jelenlegi városvezetés viszont elkötelezett abban, hogy 150, hátrányos helyzetű fiatal támogatásban részesüljön. Az ösztöndíj illeszkedik az új városvezetés fiatalokat helyben tartó programjához. Számunkra a magasan képzett fiatalok megbecsülése fontos.

Badány Lajos (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes
A Miskolci Önkormányzati Rendészet 2019. évi beszámolóját magam sem javasoltam elfogadásra, s a közgyűlés is ezt az álláspontot támogatta. Ennek oka, hogy sem a lakosság, sem pedig a területi képviselők személyes tapasztalata nem támasztja alá a beszámolóban közzétett eredményeket. Hangsúlyozom, hogy ez a beszámoló még a tavalyi évre vonatkozik, a rendészet vezetője a mai napig a Fidesz-KDNP frakciószövetség által kinevezett igazgató. Az észlelt problémák tehát egy folyamatot tükröznek, s nem pedig a jelenlegi városvezetés alatt keletkeztek. Emiatt szükségesnek látjuk a rendészet szervezeti és részben személyi megújítását, amely így, egy átfogó rendészeti koncepcióba illesztve, hatékonyabban és eredményesebben tudja ellátni feladatát.
A települések környezettudatos működtetése alapvető elvárás napjaink klímaválsággal küzdő világában. A levegőminőség javítását célozza azon rendeletünk is, amely ez év szeptemberétől megtiltotta az avar és kerti hulladék égetését Miskolc területén. A keletkezett zöldhulladék újrahasznosítása céljából a városvezetés komposztálókeretek kiosztásáról döntött, s a programban résztvevőket szaktanácsadással, szemléletformáló oktatással is segíti. Ebben az évben 600 komposztkeret díjmentes átadását tervezzük, az elkövetkezendő 6 évben pedig évente 3-500 keret kiosztására ad lehetőséget a projekt.
Az önkormányzat 2012-ig minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz – ezt követően viszont megszüntette a támogatást. A városvezetés javaslatára 2021-től azonban ismét igényelhető lesz. Az önkormányzat 150, szerény anyagi körülmények között élő, szorgalmas diákot részesít támogatásban, akik felsőoktatási intézményben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A támogatás folyósítása hozzájárul ahhoz, hogy a tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felsőfokú végzettséget szerezzenek, ami elősegíti képességeik kibontakoztatását, s magasan képzett munkaerőként mind a város, mind pedig a magyar társadalom hasznos tagjaivá váljanak.

Nagy Ákos (Fidesz, frakcióvezető)
A rendészet 2019. évi beszámolóját a Fidesz-frakció elfogadta és megköszönte a rendészet dolgozóinak munkáját. A további feladatellátás elősegítése érdekében módosító indítványt nyújtottunk be, ami biztosította volna a jelenlegi létszám és támogatás változatlanságát. Hónapokkal ezelőtt felhívtuk a figyelmet arra, hogy a város közbiztonsági helyzete egyre romlik, és a rendőrség, valamint a rendészet hiába végez megfeszített munkát, a városvezetés hibás koncepciója rossz irányt mutat. Ha baj van, nem a létszám csökkentése és a források megvonása a megoldás. A város vezetése a közbiztonság terén megkezdte a „Reszkető Miskolc” program előkészítését a rendészet koncepciótlan terveken alapuló átszervezésével. A közgyűlés tárgyalta Miskolc gazdasági programját is. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egy hónap kevés volt arra, hogy a több forrásból összeollózott anyagon változtassanak és továbbra sem tudjuk, hogy miért kell titkolni, hogy ki vagy kik a felelősek a miskolciakat és Miskolcot megszégyenítő anyagért. Önálló gondolatokról bármikor egyeztetünk, de a véleményünk szerint súlyos mértékű plágiummal terhelt anyag komolytalan, és jól mutatja, hogy egy év után sincsenek ötletei az önkormányzatnak a város fejlesztésére. A klímavédelemmel kapcsolatos előterjesztést támogattuk, de tartalommal kell megtölteni. Ezért tettünk javaslatot a Miskolci Klímavédelmi Alap létrehozására 200 millió forint összegben, mely a miskolci társasházak energetikai korszerűsítését segítené. A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásra igennel szavaztunk, hiszen mindenben partnerek vagyunk, ami a miskolci gyerekek boldogulását szolgálja. Úgy gondoljuk, hogy a minisztérium által kiírt pályázatban való részvétel sokat jelent azon miskolciaknak, akik a városvezetés kampányígérete ellenére sem kapták meg szeptemberben a beígért 10 ezer forintos támogatást.

Molnár Péter (KDNP, frakcióvezető)
A törvény adta lehetőséggel élve, 2013-ban hazánkban elsőként Miskolc önkormányzata hozott létre rendészetet. Ez egy egységes, több összetevőből álló városi biztonságpolitikai program része volt, és a Fidesz-KDNP-s városvezetés időszakában számarányában, technikai felkészültségében, felszerelésében is megerősítettük. Létrehoztuk a seriff-rendszert, évről évre emeltük a rendészet költségvetési támogatását és az állomány létszámát is. Miskolcon a rendőrség mellett a MIÖR is jó munkát végzett. Érezhetően nőtt a lakosok biztonságérzete. Sajnos a 2019 őszén felállt új városvezetés ténykedése óta mind moráljában, mind hozzáállásában romlik a hatékonyság – ezt érzik a miskolciak, mert erről panaszkodnak –, és sajnos úgy tűnik, a jövőben az állomány létszámát is csökkenteni akarják. A KDNP a rend pártján áll, ezért szerintünk megerősíteni, és nem leépíteni kell a MIÖR-t. A miskolciak és az ide látogatók miatt is fontos a közterületi jelenlétük.
A közgyűlésen téma volt az önkormányzat 2020-2024. közötti gazdasági programja. Ez az előterjesztés az augusztusi közgyűlésen a plágiumbotrány miatt lekerült a napirendről. De egy hónap alatt nem sikerült új és saját anyagot alkotni, maradt az összeollózott, más városoktól, más dokumentumokból átvett anyag. Ez méltatlan Miskolchoz, ezért a KDNP képviselői nem tudtak egy ilyen komolytalan anyagot támogatni. Sajnos nem tud egy jó és versenyképes jövőképet, gazdasági programot letenni egy év után sem az asztalra a városvezetés.
A környezet- és klímavédelem mindannyiunk közös ügye, felelőssége és feladata. Mi, kereszténydemokraták azt is mondjuk, hogy a teremtésvédelem kétezer éve a keresztény kultúra szerves része. Mind országos, mind helyi szinten támogatjuk a kormány klímavédelmi céljait.
Sajnáltuk, hogy a jelenlegi városvezetés azon választási ígérete sem valósult meg, hogy 10 ezer forintos iskolakezdési támogatást adnak Miskolcon. Támogattuk, hogy Miskolc csatlakozzon az Innovációs és Technológiai Minisztérium Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat felhívásához.

További hírek

Olvasnivaló