Ugrás a tartalomra

Úgy tűnik, a vizeinket elvesztettük, de az erdeinket nem engedjük!

Tajthy Ákos 
Utoljára módosítva
2022. augusztus 12. péntek 20:41
A fakitermelés fokozását engedélyező rendelet ellen tüntettek péntek délután Miskolcon. Az eseményen a szervezők bejelentették: védőrséget állítanak fel, hogy megvédjék a Bükköt.  
Miskolcon is tiltakoztak a kormány fakitermelési rendelete ellen - Juhász Ákos képgalériája

Mentsük meg a Bükköt! – ez a neve, és a célja is annak a civil szerveződésnek, mely demonstrációt szervezett péntek délután a Szinva teraszra. A tiltakozásra azokat az embert várták, akik nem értenek egyet a fakitermelés fokozásával, és azzal, hogy akár védett erdők is tűzifaként végezhessék. Az eseményen több százan vettek részt. A tüntetés fél hatkor kezdődött a Szinva teraszon, ahol először Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze szavalta el Karinthy Frigyes: Ki kérdezett? című művét. 

Ezt követően a tömeg a Deák térre vonult át, ahol egy rövid performansz után F. Nagy Zsuzsanna, a Mentsük meg a Bükköt! nevű szerveződés egyik életre hívója, a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke ismertette nyílt levelüket. Ezt cikkünk végén teljes terjedelmében közöljük. 

F. Nagy Zsuzsanna. Fotó: Juhász Ákos


- Alaptalan lenne az aggodalmunk? Alaptalan, ha a nyári szabadságolások kellős közepén, minden szakmai előkészítés nélkül megjelentetnek egy olyan rendeletet, amely az elmúlt negyven évben nehezen, de mégiscsak szakmai konszenzussal megalkotott törvények alapján, ezeket mind felülírja? Alaptalanul aggódunk, ha a szakminiszter nyilatkozatát halljuk, miszerint „a fakitermelés továbbra sem jár erdőirtással, nem csökkenti az erdőterületet és nem rontja az erdő természeti állapotát. ”Sőt! A kormányzati klímapolitikainak nevezett intézet szerint jobb is, ha kivágjuk az erdeinket, mert úgyis leégnek hamarosan! Túlzottan gyanakvóak vagyunk? Igenis, nyíltan gyanakszunk, hogy rövidlátó, szűk körű, anyagi érdekeik miatt az ökológiai alapismeretekkel sem rendelkező, harácsoló népségek vetettek szemet szeretett, és ezidáig úgy-ahogy, de védett Bükk-hegységeink erdeire is” – jelentette ki.

Aggódnak és gyanakodnak

Az egyesületi elnök hangsúlyozta, naponta érkeznek a sokkoló hírek arról, hogy a nagytavaink, a Balaton, a Velencei-tó végóráikat élik az engedélyezett beruházások fojtogatásától. „Túlzóan gyanakvóak vagyunk, amikor háromszázmilliárd forintos bevételt terveztek az állami tulajdonú ingatlanok eladásából az Agrárminisztérium cím alatt a jövő évi költségvetésben? A vizeinket már úgy tűnik, hogy elvesztettük, de az erdeinket nem engedjük!” – tette hozzá. 


F. Nagy Zsuzsanna kijelentette: nem csoda, hogy az emberek felháborodtak Miskolcon, hiszen nekünk a Bükk nem csupán nemzeti érték, hanem a szűkebb pátriánk, ami „egészségesebb környezetet, szépséget, rekreációs menedéket, élőhelyet biztosít nekünk, és megannyi élőlénynek, akikért szintén felelősek vagyunk.”

- Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója szerint a rendelkezések már rövidtávon is ellentétesek az Alaptörvényben foglalt kötelezettségek megvalósításával, valamint az egészséges környezettel kapcsolatos alapvető jog érvényesíthetőségével. Laikusok vagyunk? Lehet. Azok lehetünk, mert nemcsak a faanyagot, a tűzifát látjuk az erdőkben. Ezek szerint laikus Dr. Bándi Gyula is. Vagy laikus Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató professzor? Laikus az ökológiai kutatóközpont? A tucatnyi országos önkormányzati, civil és szakmai szervezet is? Igen. Vállaljuk. Túlzottan aggódunk, túlzottan gyanakszunk, és túlzottan elfogultak vagyunk. A fenti okok miatt született meg spontán civil kezdeményezésre, cselekedni még képes miskolci lakosokkal együtt megfogalmaztuk és el is juttattuk a címzettekhez nyílt levelünket – hangsúlyozta az egyesületi elnök, aki elmondta még, a petíciót a demonstráció kezdetéig több mint nyolcszáz ember írta alá. 

Védőrséget állítanak

A tömeg ezután a megyei kormányhivatal Szemere-kertben található épületéhez vonult, ahol Alakszai Zoltán főispánhoz intézett kérdéseket a tüntetők és a szervező civil csoport nevében Plank-Vass Kitti családanya. 

Plank-Vass Kitti


- Szüleink korosztályának az volt a kérdése a gyerekvállalás előtt, hogy tudják-e a gyermekeknek biztosítani a társadalmi mobilitást, az előrelépés lehetőségét, az anyagi jólétet. A mi generációnk már ennél sokkal elemibb kérdéseket tesz föl. Tud-e majd a gyermekünk olyan színvonalon élni, ahogyan mi éltünk? Képesek leszünk-e az egyre szűkölő javakból annyit biztosítani számukra, amennyi a jóléthez szükséges? A jólét ma már nem azt jelenti, amit a szüleink korosztályának, már nem az anyagi javakat, hanem a tiszta ivóvizet, annak az elérhetőségének a lehetőségét. A tiszta levegőt, és az élhető környezet. Ezt veszélyezteti a kormányrendelet, ami miatt most itt vagyunk – hangsúlyozta Plank-Vass Kitti, aki nyomatékosan megkérte a főispánt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, a kormány visszavonja a fakivágások engedélyezéséről szóló kormányrendeletet. 

F. Nagy Zsuzsanna végül hozzátette, a Mentsük meg a Bükköt! nevű civil csoport folyamatos akciókat fog szervezni egészen addig, amíg a rendelet hatályát nem veszti, egyúttal felkérte a természetjárókat: túrázókat, kerékpárosokat, futókat, családokat, baráti társaságokat, hogy állítsanak fel védőrséget, és jelezze mindenki a nyilvánosság felé, ha favágást tapasztal a Bükkben. „Ezek a teherautók és megrendelőik láthatatlanok. Tegyünk róla, hogy láthatóvá váljanak!" – zárta a Zöld Kapcsolat elnöke. 

Fotó: Juhász Ákos


A Mentsük meg a Bükköt! civil szervezet nyílt levele

Magyarország Kormánya – Orbán Viktor miniszterelnök
Alapvető Jogok Biztosi Hivatala – dr. Bándi Gyula, jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettes
Agrárminisztérium - dr. Nagy István miniszter
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - Dr. Alakszai Zoltán főispán
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. - Zay Adorján vezérigazgató
EGERERDŐ Erdészeti Zrt. - Dobre-Kecsmár Csaba vezérigazgató

A Mentsük meg a Bükköt! civil szerveződésünk tagjait aggodalommal tölti el az augusztus 5-én hatályba lépett, fakitermelésekre vonatkozó, rendkívüli engedményeket tartalmazó Kormányrendelet. Az erdő fenntartása, gyarapítása és védelme az egész társadalom érdeke, az erdő közérdekű szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az erdővel csak a közérdekkel összhangban, szabályozott módon lehet gazdálkodni. A Bükk-vidéken található Magyarország legnagyobb összefüggő erdőterülete, közel 100 000 hektár. Az itt élő emberek, életközösségek, itt dolgozók, sportolók, túrázók számára elfogadhatatlannak tartjuk a 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet kihirdetését és követeljük azonnali visszavonását.
Nem csupán aggályosnak, hanem egyenesen kétségbeejtőnek tartjuk az elkapkodott, szakmailag megalapozatlan intézkedést. Nem kell sem természetvédelmi, sem erdészeti szakembernek lenni hozzá, hogy belássuk, milyen visszafordíthatatlan és végzetes következményei lehetnének a korlátozások teljes megszüntetésének.
Az erdőterületek segítik a már idén nyáron is saját bőrünkön megtapasztalt klímaváltozás hatásaival szembeni védekezést, csökkentik a villámárvizek kialakulásának kockázatát, természetes módon mérséklik a hőséget. Szerepük van a vízmegtartásban, védenek a talajerózió ellen. Ha mindezen előnyeit sutba dobjuk a korlátlan mértékű fakitermelés és gazdasági érdekek miatt, akkor folyamatos és egyre kivédhetetlenebb természeti csapások sújtják majd hegylábi településeinket, életünket, jövőnket: sárlavinák, villámárvizek és aszályok. Ezeknek pedig egyre gyűrűző, egymásból következő egyéb katasztrofális következményei lesznek.
Másfelől, a téli fűtéssel kapcsolatos, érthetően pánikra is okot adó helyzetre ez a rendeletmódosítás biztosan nem nyújt valódi megoldást, hiszen csak 1-2 év múlva válhatna belőlük tűzifa. A most kivágott fák vizesek, fűtőértékük alacsony, égetésük komoly légszennyezéssel jár együtt, és a szén-monoxid mérgezések kockázata is sokkal nagyobb. Nem tartjuk indokoltnak és felelősnek a kormányrendelet intézkedéseit! Nem látjuk be, hogy van bármilyen rövid távú üzleti érdek, amely miatt megéri a hosszútávon jelentkező pusztítás.
Ma még talán nehéz elképzelni, hogy egyszer nem jutunk vízhez, egészséges levegőhöz, élelemhez. Ám az apokaliptikus víziók sokkal hamarabb bekövetkezhetnek, ha meggondolatlanul felszámoljuk az egyik legfőbb rendszerszintű szabályozó erőforrásunkat, az erdőségeinket.
A Bükk-hegység nemcsak az ország legnagyobb egybefüggő erdőterülete, de nemzeti parki státussal is védett ökoszisztémája. Miskolciként, a hegylábnál található települések lakóiként, az ország és a világ más tájairól tömegesen hozzánk látogatók számára is kötelességünk szeretett hegységünket megvédeni. Nincs mire várni, cselekednünk kell.
Kérünk minden erdőt féltő, jó érzésű embert, civil szervezeteket, hogy támogassa petíciónkat, és minél több emberhez juttassa el ezt a nyílt levelet. 2022. augusztus 12-én, pénteken 17:30-tól Miskolcon is hallassuk a hangunkat, állítsuk meg a jövőnk aprópénzre váltását!
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy miskolci kezdeményezésünk pártoktól független és kérjük őket, hogy saját hatáskörükben tegyék meg, amit megtehetnek, és meg kell tenniük az ügyben.
Kérjük az érintett erdőtulajdonosokat, erdészeti szakigazgatási szerveket és hatóságokat, hogy szakmai érvekkel alátámasztva, ne hagyják gyakorlattá válni a rendeleti könnyítéseket! Tegyék meg az egyébként tiszteletre méltó szakmától joggal elvárható szakmai lépéseket, foglaljanak állást, ne asszisztáljanak az esztelen pusztításhoz! Ne hagyják cserben a Bükköt és a Bükktől függő, Bükkhöz kötődő embereket és a Bükk-hegységben helyet biztosító, teljességgel kiszolgáltatott élővilágot!"
Tisztelettel kérjük dr. Bándi Gyula, jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettest, hogy a kormányrendeletről szíveskedjen állásfoglalását a lehetős legsürgősebben közzétenni.

 

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!