Ugrás a tartalomra

Bár jogszerűtlen, mégsem szavazta meg a polgármesteri és alpolgármesteri fizetések emelését a közgyűlés

minap.hu
Utoljára módosítva
2022. június 24. péntek 09:49
Huszonhárom előterjesztés szerepelt a nyáriszünetet megelőző, utolsó közgyűlési ülés napirendjén. A többség megszavazta például a parkolási bérletek és díjak emelését, de a gyermekétkeztetésért is többet kell majd fizetni. Folytatódhat aztán a kerékpárutak kialakítása, a DAM-ban is fejlesztés valósulhat meg. A nyugdíjas civil szervezetek pedig önkormányzati támogatásra pályázhatnak. A polgármester és az alpolgármesterek fizetésemelését nem fogadta el a grémium - maguk az érintettek is nem-mel szavaztak.

A testület reggel 9 óra után nem sokkal megkezdte a munkát, a tagok közül 21 volt jelen a kezdéskor, így a közgyűlés határozatképesnek minősült. Veres Pál polgármester expozéjában kiemelte, a város egyik nagy terhe az a svájcifrank-alapú kötvény, amit több ciklussal ezelőtt vett fel a város, a fideszes érában nem fizették vissza, a határidő pedig lassan lejár. Ennek a kiegyenlítésére venne fel hitelt a város. Az első, 4+4 milliárdos kölcsön tervezetét, amiben a kölcsön visszafizetése iparterület-fejlesztéssel párosult volna, a közgyűlés korábban nem fogadta el. Veres Pál kiemelte, több nagyváros fejleszti az iparát: Debrecen 40 milliárdot vett fel erre a célra, és – ahogy a polgármester kiemelte – nem volt hangos emiatt az országos sajtó. A városvezető elmondta, Győr 10, Nyíregyháza 15 milliárd forintot kapott iparfejlesztésre, míg Miskolcon „vitatkoznak és demagógiákat puffogtatnak”, így más nagyvárosok elhúznak mellettünk.

- Nem fogok demagógiára demagógiával válaszolni. Az előző városvezetés is sokat utazott, és ez így van jól, a fejlődés érdekében utazni kell, és hitelt felvenni, ha muszáj, az esetleges hasznot pedig együtt élvezzük – mondta Veres Pál.

A városvezető célként a fejlesztést, a város lakosságszámának növelését jelölte meg. Kiemelte, míg itt 2 milliárd forint hiányzik a tömegközlekedésből, addig Debrecen súlyos milliárdokat kapott a kormánytól.

- Nem az a probléma, hogy Debrecen kapott, hanem az, hogy Miskolc nem. Kérem a fideszes képviselőket, vessék be lobbierejüket a kormánynál, hogy a borsodi megyeszékhely is megkapja azokat a forrásokat, ami járna neki - hangsúlyozta.

A polgármesteri expozéban Veres Pál a begyűrűző gazdasági válságról is beszélt. Elmondta, míg korábban 21 forintért vett a város egy egységnyi áramot a közvilágításhoz, most úgy néz ki, ugyanez 120 forintba kerül majd, így vannak területek, ahol emelni kell.

Fotók: Mocsári László

- A jelenlévők közül sokan nem Miskolc érdekeit veszik figyelembe, hanem saját makropolitikai érdeküket nézik. Kérek mindenkit, a város érdeke lebegjen a szemük előtt, annak a városnak, amire felesküdtek – hívta fel a közgyűlés figyelmét a közös célra a döntéshozatalt megelőzően Veres Pál.

Ezt követően egy perc néma csenddel emlékezett a grémium Csótay József pedagógusra, szakedzőre, a miskolci sportélet kiemelkedő alakjára, aki a legutóbbi ülés óta hunyt el.

1. napirendi pont: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2018. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A napirendi pontot Szekanecz Noémi, a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője ismertette. Elmondta, az önkormányzatnak meg kell állapítania a térítési díjak összegét. Ezek a tárgyévben egy alkalommal korrigálhatók. Június 30-áig díjmoratórium van, eddig az időpontig nem emelkedhetett a térítési díjak összege. Új szerződést kötött a MESZEGYI, ám az élelmiszerárak növekedése miatt 25 százalékkal emelkedett a szolgáltatási ár. A jövedelemkategóriák kibővítését is tartalmazza a javaslat.

A vonatkozó bizottságok támogatták a javaslatot.

Vita a napirend fölött:

Hollósy András (KDNP) arról beszélt, díjemelések, megszorítások várhatók a mostani közgyűlésen, amiknek szerinte a miskolciak fogják meginni a levét. Felhívta a figyelmet, valahol 31 százalékos díjemelkedés is történt. Hollósy úgy vélte, a városvezetés elsősorban a miskolci cégek érdekeit nézi.

Bartha György (Velünk a Város) szerint az előző városvezetés minden térítés nélkül a „haveroknak” adta a közétkeztetést 2017-ben; a mostani vezetés ezt az állapotot örökölte meg.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető szerint ilyen mértékű díjemelés eddig még nem történt. Úgy vélik, indokolatlan az áremelés. Előre bocsátotta, a mostani előre láthatóan az áremelések közgyűlése lesz. A frakcióvezető szerint a városvezetés csak a díjmoratórium lejárására várt az emelésekkel. Kiemelte, az infláció mértékét jóval meghaladó emelésre tettek javaslatot, ezért a Fidesz-KDNP nem támogatja a javaslatot. Az emelés kapcsán "gyurcsányi tempóról" beszélt.

Fotók: Mocsári László

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető szerint a mostani városvezetés keze meg van kötve ebben az ügyben, mert az előző vezetés ellentételezés nélkül játszotta át egy cégnek a közétkeztetést. Ide idézte az adott cég 2017-től feltüntetett magas nyereségét. Felhívta a figyelmet az élelmiszerek árainak „brutális” áremelkedésére. Úgy vélte, lassan defláció lesz az országban. Kérdezte: mi az oka, hogy a forint rosszabb, mint a román lej, vagy bármelyik régiós valuta? Kiemelte, nem a háború felelős teljes mértékben az emelkedésért, hiszen akkor a környező országok valutájának is emelkednie kellett volna ilyen mértékben. A javaslatról kifejtette, Miskolc most 130 millió forintot vállal át a közétkeztetés terén a miskolci polgároktól. Felhívta a figyelmet, ki kell szállítani az ételeket, a szolgáltató pedig 800 forint feletti áron vásárolja az üzemanyag literjét. Azt is hozzátette, a gyerekek meghatározó többsége ingyenesen kapja az étkeztetést: ennek oka, hogy olyan szociális helyzetben vannak, hogy beleesnek az ingyenes kategóriába.

Fodor Zoltán (Velünk a Város) elmondta, az előző városvezetés folyamatosan elhagyta az infláció arányos emelést, aminek mértéke éves 3 százalék lett volna. Ezt most egyszerre kell megtennie a jelenlegi vezetésnek. A gázárak terén 400 százalékos emelkedésről beszélt, amit nem terhel a város a lakosokra, de Miskolc kasszája rovására ez a kompenzáció milliárdos tételt jelent.

Szopkó Tibor alpolgármester szerint a fideszes képviselők nem értik a lényeget: az ellátásbiztonság érdekében kell megszavazni az előterjesztést. Ő is felhívta a figyelmet a szakági infláció emelésének hiányára az előző időkben. A szektort kiemelkedő áremelkedés sújtja, ahogy az energia és az üzemanyag árai is nőttek: úgy vélte, emiatt a 20-30 százalékos emelés lett volna a reális. Megosztotta, ez nem "gyurcsányi attitűd", mivel Debrecenben is ezekben az órákban tárgyalnak ugyanerről az emelésről.

Varga Andrea alpolgármester a fideszes politikusok korábbi felszólalásaira hívta fel a figyelmet, amiben a közétkeztetés ellátására tettek panaszt. Az alpolgármester a KSH adatait idézte, amelyek azt mutatják, az élelmiszerek árán majd 100 százalékos növekedés látszik. Nem az inflációról kell beszélni, hanem ezeknek a termékeknek a növekedéséről, amik jócskán meghaladják az infláció mértékét. Kifejtette, az önkormányzat erőn felül vállal többletkiadásokat, amit azok érezhetnek, akik rászorulnak.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető megint hangsúlyozta, korábban nem volt ilyen mértékű áremelkedés. Ezt indokolatlannak nevezte.

Mokrai Mihály (Velünk a Város) is hangsúlyozta, az áremelkedés az előző vezetés rossz gazdaságpolitikájának következménye. Úgy gondolja, a kérdés alapja, hogy az ellátási díjért a gyermekek megfelelő színvonalú étkeztetésben részesüljenek.

2. napirendi pont: Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc 23365/43 hrsz.-ú ingatlan, DAM déli részének területére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A napirendi pontot Szunyogh László ismertette: a főépítész elmondta, a DAM területének felhasználását hosszú évek óta nem korlátozzák, osztatlan közös tulajdonú a terület. A terület nyugati részén működő vállalkozások keresték meg az önkormányzatot, hogy minél előbb rendezhessék a helyi viszonyokat, ennek segítésére készült az alábbi rendelet.

A bizottságok támogatták a napirendi pontot.

Vita a napirendi pont fölött:

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) arról kérdezett, milyen konkrét beruházás történik majd a területen, valamint egyeztettek-e a DAM-ban működő vállalkozókkal. Arról is érdeklődött, a DIGÉP területén történik-e majd hasonló fejlesztés.

Bartha György (Velünk a Város) elmondta, beszélgetett több tulajdonossal, akiknek a célja, hogy pályázni tudjanak, ennek kritériuma a helyrajzi szám. Fejlesztenék a cégeiket, és erre áldoznának is.

Veres Pál polgármester elmondta, a Miskolci Egyetemnek nagy összegű forrást biztosított a kormány, melynek egyik része pont a DAM lehetőségeinek vizsgálatára irányul. A terület több mint 150 tulajdonos birtoka, ami kusza jogi helyzetet szül. Ezt szeretnék feloldani, hogy a vállalkozások egyesével is tudjanak fejlesztéseket végezni.

Szunyogh László Deák-Bárdos Mihály kérdésére válaszul elmondta, a kiemeltség segíti az eljárás idejének csökkentését, ez pedig azoknak a cégeknek a javát szolgálja, amelyek szeretnék fejleszteni vállalkozásaikat. A DIGÉP-pel kapcsolatban elmondta, más a helyzet, ott van szabályozás, egy utat is kialakítottak: aki akar, tud önálló telket létrehozni a saját vállalkozása környékén.

3. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 379/2021. (VI.14.) számú határozata módosítására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szilágyi Kornél osztályvezető ismertette a napirendi pontot, elmondta, a döntés az önkormányzat szakmai feladatainak ellátása, és a biztonságos finanszírozás érdekében szükséges.

A bizottságok támogatták a javaslatot.

Vita nem volt a napirendi pont fölött.

4. napirendi pont: Javaslat a Hejő patak medrét képező ingatlanok megszerzésének kezdeményezése tárgyában. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A javaslatot Kurcsicsné Zobolyák Ida vagyonjogi főreferens, osztályvezető ismertette: négy ingatlanról van szó, ezek megszerzése a kerékpárút-projekt és a vízügyi gazdálkodás szempontjából szükséges.

A vonatkozó bizottság támogatta a javaslatot.

Kozma Istvánné (Fidesz) szólt hozzá egyesül, üdvözölte a javaslatot, de hozzátette, egy éve várnak rá.

Veres Pál polgármester úgy reagált: volt olyan engedély, amire 8 hónapja vártak.

5. napirendi pont: Javaslat ingatlanrész értékesítésére a „Napfényt az életnek” Alapítvány részére. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

A javaslatot Kurcsicsné Zobolyák Ida vagyonjogi főreferens, osztályvezető ismertette, elmondta, megkeresés érkezett a hajléktalanellátást végző alapítványtól, kérelmezték, hogy egy ingatlanrészt kedvezményezés áron szerezhessenek meg, tekintettel az ott korábban végzett felújításokra.

A bizottságok egyhangúlag támogatták a javaslatot.

Vita a napirendi pont fölött:

Kovács László (KDNP) felhívta a figyelmet az előterjesztésben szereplő egyik mondatra, amiben egy pontatlanság szerepel. Hozzátette, örülnek, hogy vannak olyan civil szervezetek, amik a kötelező önkormányzati feladatokat elvállalják.

Fodor Zoltán (Velünk a Város) szerint azért is kell támogatni a javaslatot, mert ha lesz ingatlantulajdona az alapítványnak, a jövőben pályázni is tudnak majd.

6. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CINE-MIS Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Az előterjesztést Molnár Mariann ismertette. A Kft.-vel kötött közszolgálati szerződés június 30-án lejár, ezt kell megújítani.

A bizottságok egyhangúlag megszavazták a javaslatot, vita nem volt a napirend fölött.

7. napirendi pont: Javaslat az időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A napirendi pontot Boskó Éva ismertette.

A bizottságok támogatták a javaslatot.

Vita a napirend fölött:

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető elmondta, támogatják a javaslatot. Ide idézte: az előző vezetés volt, aki a Salkaházi programot meghonosította.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető elmondta, a frakció mindent elkövet, hogy a városban működő civil szervezetek munkáját támogassa.

8. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatára. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

A bizottságok támogatták a javaslatot.

Vita a napirend fölött:

Kovács László (KDNP) a MESZEGYI munkájával kapcsolatban elmondta, lelkiismeretes és áldozatos munkát végeznek az itt dolgozók. Ugyanakkor a struktúra kapcsán kiemelte, az már az előző vezetés idejében is megvolt. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a város lakosságszáma az utóbbi két évben 6500 fővel fogyott, melyből a természetes fogyás csak 1500 fő, úgy véli, az elköltözöttek száma aggodalomra ad okot.

Varga Andrea alpolgármester szerint az időskorúak számának növekedése olyan feladatot jelent majd a város ellátórendszerére, ami komoly stratégiai megfontolást igényel. Hozzátette, az elmúlt években kevés lehetősége volt a városnak, hogy az idősellátás strukturális fejlesztését megvalósítsa: úgy véli, a sok évtizedes elmaradás után komoly feladat vár a városra a szociális ellátás terén. Pályázati lehetőség nem volt az utóbbi időben a terület infrastrukturális fejlesztésére, ami további feladatokat ró az önkormányzatra.

9. napirendi pont: Javaslat a 2022. évi ingatlangazdálkodási terv elfogadására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Kéri Zoltán ingatlangazdálkodási igazgató a napirendi pont kapcsán elmondta, a javaslat nem tartalmaz nagyobb karbantartási feladatokat, bontási kiadásokat. Jelenleg több mint 800 önkormányzati lakás nem rendelkezik bérlővel a rossz állapotuk miatt. A költségvetésben minimális a forrás ezek felújítására. A pályázatok számából azonban kiderül, óriási az igény a jobb állapotú önkormányzati bérlakásokra.

A vonatkozó bizottságok támogatták a javaslatot.

Vita a napirend fölött:

A javaslat kapcsán Szopkó Tibor alpolgármester elmondta, hatékony, modern és európai ingatlangazdálkodást végez a város. Két komoly feladat áll a vezetés előtt a jövőben: a hatékonyan nem hasznosítható, az-az halott vagyon sorsát meghatározzák, olyan vagyont csináljanak belőle, ami hasznot termel. Emellett említ egy nagy ívű fejlesztési stratégiát.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető elmondta, nagy az ingatlanállománya a városnak. A 2021-es ingatlangazdálkodási tevékenység kapcsán megjegyezte, 896 üres ingatlan van a városban – ezt magasnak véli. A 2022-es gazdálkodási terv kapcsán kiemelte, 16 lakás felújítását tervezi az önkormányzat. Azt kérdezte, mit tesznek konkrétan, hogy az üres lakások állományát lejjebb szorítsák. A Központi Leánykollégium jelenlegi helyzetéről is érdeklődött.

Veres Pál polgármester erre válaszként elmondta, a lánykollégiumot valóban értékesíteni szeretnék, célegyenesben van a projekt.

Kéri Zoltán szerint a 896 üres lakás megtévesztő számadat, mivel ezek közül több olyan ingatlan van, ami direkt, okkal áll üresen. Vannak olyan ingatlanok, amiknél az elbontást, és a teljesen új fejlesztést látják helyes útnak.

10. napirendi pont: Javaslat a Közgyűlés 2022. II. félévi munkatervének megállapítására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Bodnár Tibor osztályvezető ismertette a javaslatot.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) szerint nem látni a tervben a gazdasági társaságok éves beszámolóit.

Bodnár Tibor elmondta, a munkatervhez Nagy Ákos 3 javaslatot nyújtott be 3 beszámolóval kapcsolatban. Kifejtette, a Sportcentrum 100 százalékig önkormányzati társaság, a vonatkozó bizottság előtt teszi meg a beszámolóját. A Városgazda a Miskolc Holding felé számol be. Az MVK Zrt. átvilágításával kapcsolatos beszámoló kapcsán elmondta, az MVK be fogja azt nyújtani a közgyűlés elé.

11. napirendi pont: Javaslat a 2021. II. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Bodnár Tibor osztályvezető ismertette a javaslatot.

A vonatkozó bizottságok támogatták a javaslatot.

A napirend fölött nem volt vita.

12. napirendi pont: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Bodnár Tibor osztályvezető ismertette az előterjesztést.

A bizottságok elfogadták a javaslatot.

Vita nem volt a napirend fölött.

13. napirendi pont: Javaslat a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Kéri Zoltán ingatlangazdálkodási igazgató a napirendi pont kapcsán elmondta, az előterjesztés arról szól, hogy a veszélyhelyzet kifejezést – a háború miatt - le kell fektetni a rendeletben, hogy a veszélyhelyzet a koronavírus okozta helyzetet jelenti. A háború miatti veszélyhelyzet okán ugyanis nem minden, a koronavírus miatt hirdetett, veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedés alkalmazható.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető kérdezi, itt is várható-e áremelkedés? Úgy gondolja, az előterjesztés nem korrekt, mert a bérlők számára hátrányos.

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) is azt kérdezte, az új szerződésekben emelkednek-e majd a bérleti díjak.

Kéri Zoltán hangsúlyozta, a rendelet csupán a fogalom tisztázására irányul. A veszélyhelyzet alatt kötött szerződések már tartalmazzák azt, hogy a veszélyhelyzet után hogyan módosul majd a lakbér.

14. napirendi pont: Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Ignácz Dávid jegyző elmondta, a lillafüredi függőkert egyik támfala kibillent. A vis maior keretbe foglalt támogatást megkérték. A teljes költség több mint 30 millió forint, az önkormányzat önrésze valamennyivel meghaladja a 9 milliós összeget. A döntés a pályázáshoz szükséges.

Kovács László (KDNP) a körzet képviselőjeként örül, hogy ilyen gyors az eljárás, bízik benne, a kivitelezés is gyors lesz.

A bizottságok támogatják az előterjesztést.

15. napirendi pont: Javaslat, Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Badány Lajos alpolgármester

A napirendet Osváth Zoltán, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette. Elmondta, szakmai szempontból indokolt a kék zóna kivezetése, a díjszabásváltozás és több módosítás annak érdekében, hogy a vevők minőségi szolgáltatást kapjanak. Innentől kötelező a műszerfalon feltüntetni a parkoló jegyet - a bérletek kihelyezése és utólagos bemutatási kötelezettsége megszűnik. Díjmentes időszakot is javasolnak a felszíni várakozóterületen a karácsonyt és újévet összekötő napokban. A mobilparkolás esetében azt a változtatást eszközölték, hogy amennyiben csak 1 karaktert ütnek el az autósok, csak 2000 forintot kell fizetniük.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető szerint ez az újabb árnövelő javaslat. Az előterjesztés egy részét támogathatónak véli. A kék zóna kivezetését nem érti: ennek megvolt a logikája, ahogy a város központjából haladunk ki, egyre olcsóbb a parkolás. Így csak két fokozat marad, ami önmagában áremelkedést jelent a plusz díjszabás-változás miatt.

- Ha jól kalkulálunk, a sárga zónává váló kék zónában 73 százalékos a növekedés. A zölddé váló sárga zónákban még magasabb a növekedés - vélekedett.

A mélygarázsok díjszabásának egységesítése bizonyos mélygarázsok esetében szintén drágulást jelent véleménye szerint.

Badány Lajos alpolgármester szerint a módosítás egy 10 éve szőnyeg alá sepert helyzetet akar rendbe tenni. Gyakran képtelenség szabad parkolót találni. Debrecenben egy kombinált bérlet 147 ezer forint, addig Miskolcon 100 ezer forintra fog növekedni a javaslat alapján. Hozzátette, a megnövekedett gépjárműhasználat miatt figyelik a lakossági igényeket. Cél az egyéni gépkocsihasználat visszaszorítása. Szorgalmazzák az elektromos kerékpárok és rollerek használatát, a 100 százalékban elektromos meghajtású gépjárművek továbbra is mentesülnek a parkolási díjfizetés alól.

Kovács László (KDNP) szerint a plug-in hibridek is zöld rendszámosak - megkérdezte, hogy ezek nem parkolhatnak ingyen Miskolcon?

Szopkó Tibor alpolgármester szerint a parkolási helyzet egyre aggasztóbb Miskolcon is, ezért nem a pártok, hanem a háztartásokban meglévő autók száma felelős. Két gyakori problémát hivatott kiküszöbölni a javaslat: az egyik, hogy nehéz a belvárosban szabad parkolóhelyet találni, a másik, hogy sokaknak a lakókörnyezetében is kihívás parkolóhelyet találni.

Hollósy András (KDNP) azt mondta, Debrecenben nagyjából 5300 felszíni parkoló van, kérdezi, hogy alakul ez Miskolcon?

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) szerint az autók leállításához szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése, mert a külvárosi részekben lakókat, addig, amíg ilyen a menetrend, negatívan érinti a javaslat.

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) is kiemelte, hogy többen letennék az autót, ha tudnának tömegközlekedési eszközzel utazni. Szorgalmazta, hogy a 2-es buszt állítsák vissza legalább a strandszezonra.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető támogatja a kerékpáros és zöld közlekedést, de szerinte beszélni kell az áremelkedésről. Sok zónát sorolnak át sárgáról zöldre, vannak olyan területek, ahol a díjszabás 100 százalékkal nő majd - tette hozzá.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető szerint 6 ezer parkolóhelyre korábban 24 ezer bérletet adtak el. Ez nem fenntartható. Figyelmeztetett, a parkolóhelyeknek van forgalomszervező hatása. A javaslat kapcsán globális átgondolás történt, amivel, úgy véli, a Fidesz 10 évig nem foglalkozott. Hozzátette, a parkolás kapcsán egy tételt nem lehet kiemelni. Hangsúlyozta, Miskolc az emelés után is az egyik legolcsóbb parkolási lehetőséget fogja nyújtani országos szinten.

Szopkó Tibor alpolgármester szerint a magasabb éves bérlet díját szívesen megfizeti a lakosság, ha a lakókörnyezetében jobb minőségben parkolhat.

Osváth Zoltán a plug-in hibridek kapcsán elmondta, az számít 100 százalékosan elektromos járműnek, aminek ez a forgalmi engedélyében így szerepel.

16. napirendi pont: Javaslat, a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Szopkó Tibor alpolgármester

A bizottságok támogatták az előterjesztést.

A napirendet Osváth Zoltán, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette. Elmondta, a közszolgáltatás kegyelettejes folytatása érdekében a szolgáltatási díjakat évente meg kell vizsgálni. Az általános áremelkedés miatt a szolgáltatás színvonalának megtartásához a temetői szolgáltatási díjat 26,47 százalékkal szeretnék emelni.

Vita a napirend fölött:

Kovács László (KDNP) szerint a lakásrendelettel összehasonlítva a mostani rendelet kettős mércét alkalmaz. Ott - úgy értelmezi - véget ért a veszélyhelyzet, itt azonban különveszi a háborús veszélyhelyzetet, ami továbbra is fennmarad. A sírhelyek és urnafülkék esetében történő emeléseknél 60-210 százalékos emelést emlegetett a képviselő, aki nagyobb empátiát várna ezen a területen.

Hollósy András (KDNP) ismétli, a közgyűlés a díjtételek emeléséről szól. Százalékosan lebontva megismétli a Kovács László által elmondottakat.

Szopkó Tibor alpolgármester szerint az előterjesztés a fenntarthatóságról szól a szolgáltatás színvonalának megtartásával.

Fodor Zoltán (Velünk a Város) hangsúlyozta, az emelés átlaga 26,47 százalék. Hozzátette, az emelés azért történik, mert a temetkezési rendszer fenntartásához – az általános drágulás miatt – erre van szükség.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) felhívta a figyelmet a perecesi ravatalozó állapotára.

17. napirendi pont: Javaslat, Miskolc MJV Önkormányzata, költségvetési szervei és minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai, valamint a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között fennálló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szilágyi Kornél, a gazdálkodási főosztály osztályvezetője ismertette a javaslatot, az eddig elvégzett munkát.

A napirend fölött nem volt vita.

18. napirendi pont: Javaslat, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására. Előterjesztő: Dr. Ignácz Dávid jegyző

A napirendet Ignácz Dávid jegyző ismertette. Elmondta, másodszor tárgyalja ezt a kérdést a közgyűlés, korábban elutasították, de a kormányhivatal kimondta, erre, az emelés elutasítására nincs törvényi lehetőség.

Nem volt vita a napirend fölött.

19. napirendi pont: Javaslat a Közgyűlés Rendészeti Bizottsága személyi összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester.

Bodnár Tibor osztályvezető ismertette a javaslatot: egy tag lemondott bizottsági tagságáról, az így megürült helyet Tocsev János Miklós tölti be, aki esküt tett.

Nem volt vita a napirend fölött.

Ezután zárt ülést rendelt el a polgármester, itt az alábbi előterjesztéseket vitatták meg a városatyák:

Javaslat a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Sürgősségi előterjesztés - Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő alapítói döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A gyűlés végén a grémium szavazott a napirendi pontokról, a legtöbb előterjesztést elfogadták. Ez alól kivétel volt a javaslat a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására - ezt ismét elutasította a döntéshozó testület. Ignácz Dávid kifejtette, a fennálló helyzetben nem jogszerű a döntés, így hivatalából adódóan törvényességi észrevétellel kell élnie.


Az élelmiszerárak drasztikus növekedése, az önkormányzatot is sújtó infláció, a kedvezőtlen gazdasági folyamatok, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt magasabb összeget kell fizetni a gyermekétkeztetésért, illetve a szociális intézményekben, amennyiben a közgyűlés megszavazza az erről szóló előterjesztést.

Rendeződhet egy körülbelül 80 hektáros terület sorsa a DAM-ban, az itt működő egyik vállalkozás - a T-Préstechnika Kft. - ugyanis vállalta, hogy elkészítteti az erre a területre vonatkozó településrendezési tervet. Kezdeményezték továbbá - szintén a további fejlődés érdekében -, hogy nyilvánítsák kiemelt fejlesztési területté ezt a részt.

Egy újabb előterjesztéstben arra tesz javaslatot a polgármester, hogy a város folyószámla-hitelkeretét az egyik hazai banknál 3 milliárdról emeljék 4 milliárdra, hogy Miskolc működési, fejlesztési feladatai továbbra is finanszírozhatók maradjanak.

Újabb lépést tehet Miskolc a kerékpárútjainak bővítése ügyében, ugyanis néhány ingatlan most átkerülhet az önkormányzat tulajdonába az ÉMVÍZIG-től a Hejő patak mentén. Ez fontos, hogy elkészülhessen a "Kerékpáros létesítmény építése a Bogáncs utca és a Miskolctapolcai út között" címet viselő beruházás.

A Napfényt az életnek Alapítvány újabb ingatlant vásárolna meg az önkormányzattól a Baross Gábor utcán. Folyamatosan fejlesztették az itteni épületeket, nappali melegedőt, fertőtlenítő állomást működtetnek - ezeket használatba kapta az alapítvány, most azonban jelezték vételi szándékukat.

A közgyűlésen megújíthatják az önkormányzat és a CINE-MIS Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződést is, az ugyanis június 30-án lejár.

Egyszeri, 50 ezer forintos, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a miskolci, időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek, ezt igényelniük kell. Az összeget a tevékenységük elősegítésére, erősítésére fordíthatják.

Legutóbb két évvel ezelőtt vizsgálták felül azt a szolgáltatástervezési koncepciót, ami a szociálisan rászoruló emberek helyzetén próbál segíteni. Most ezt újra megtették, a tárgyalt előterjesztés ezt a koncepciót részletezi.

Egy újabb előterjesztésben elfogadhatják a Miskolc Holding Zrt. idei ingatlangazdálkodási tervét. A dokumentumból megtudhatjuk egyebek mellett, hogy tavaly az önkormányzati bérleményekből több mint 2,5 milliárd forint bevétel származott, köszönhetően annak például, hogy jól teljesített az elektronikus lakáspályázati rendszer (mindössze 4 meghirdetett lakás nem talált új bérlőre). A kötvényes lakásalapban a tervezettnél nagyobb, közel 433 millió forint bevételt sikerült elérni. Egyebek mellett azt javasolja most a Holding, hogy a többletbevétel 50 százalékát - összesen maximum 200 millió forintot - az üres, állapotuk miatt hasznosíthatatlan lakások és üzleti ingatlanok felújítására, illetve bontására használják fel.

Az önkormányzat vis maior pályázatot nyújtott be a Lillafüredi függőkertben történt támfalomlás helyreállítására, hogy meg is kapja a város a több mint 21 millió forintos támogatást, pótolni kell bizonyos iratokat, és dönteni kell a mintegy 9 millió forintos önrészről is - ezt is tárgyalja a grémium.

Drágább lehet a temetkezés, változhatnak ugyanis a temetési helyek díjtételei.

Több parkolási zónát is kivezetnek és átsorolnak, de új területeket is bevonnak a parkolási zónákba. Ide 14 új jegykiadó automatát telepítenek, valamint közlekedési jelzőtáblákat helyeznek ki. Augusztus 1-jétől nő a várakozási díj mértéke: óránként 400-ról 440 forintra nő a zöld zónában, 260 forintra a sárga zónában, míg a kék megszűnik. A zónás és kombinált parkolóbérletek ára átlagosan 25 százalékkal emelkedik.

További hírek

Olvasnivaló