Ugrás a tartalomra

Parázs hangulatú lakossági fórumot tartottak Görömbölyön

Bacsó István
Utoljára módosítva
2023. április 26. szerda 22:20
Az eszmecsere témája a Görömbölyt Miskolctapolcával összekötő út építése volt, amely kivitelezésére még az előző városvezetés nyert uniós forrást, de a megvalósítás a jelenlegi önkormányzatra hárult, ahogyan az építés körül fellángoló viták kezelése is.
Fotók: Mocsári László

Akkor mi is épülne itt? – volt a legtöbbet elhangzó kérdés a lakossági fórumon. Bicikliút vagy közút felfestett kerékpársávval? Lesz-e járda? Mekkora lehet a várható autósforgalom? Mi lesz azokkal a már meglévő városrészi utakkal, mint a Bacsinszky és a Brassói, amelyeket összekötne, de maguk is kritikus állapotban vannak? Azokat is felújítanák? Csökkenni fog-e az ott lévő ingatlanok értéke? Mennyivel nőhet a légszennyezés? Záporoztak a kérdések a lakossági fórumot összehívó Borkuti László, a Velünk a város frakció önkormányzati képviselője, valamint az önkormányzatot képviselő szakemberek, Miklós Viktor, a polgármesteri hivatal pályázati főosztályának vezetője és Fodor Attila, a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály műszaki koordinációs ügyintézője felé. Kovács Kamilla civil részvételi referens, mint a fórum moderátora igyekezett a nem ritkán felfokozott érzelmekkel is dúsított beszélgetést mederben tartani. A mintegy kétórás fórumon végül minden kérdésre választ adott a választókerület önkormányzati képviselője és a jelenlévő szakemberek. 

Nem mondhatjuk, hogy válaszaik és a készülő beruházásról adott információik mindenkit megnyugtattak, de azt igen, hogy úgy mehetett haza a közel száz megjelent lakos, hogy tisztázva lettek eddig nem ismert részletei ennek az útépítésnek. Már a fórum elején világossá vált, hogy sok téves információ kering a fejekben, amelynek legfőbb oka az, hogy a 2016-ban tervezett, 2019-ben el is nyert pályázatról eddig még egyetlen fórumot sem rendeztek, a helyben élőket nem kérdezték meg és nem tájékoztatták később sem a műszaki tartalomról vagy más részletekről. Sokak számára a mai fórumon derült ki például, hogy az emlegetett bicikliút valójában egy kétsávos, hét méter széles valódi közút lenne, ráfestett kerékpársávokkal. Az út nyomvonala mentén élők egy részét ez komoly aggodalommal töltötte el, a megnövekvő forgalom, légszennyezés és fokozódó balesetveszély okán. Míg mások örülnének a fejlődésnek, annak, hogy a már egyébként is ott lévő és használt kőzúzalékos, de leginkább sáros út végre rendes burkolatot kapna. Ők nem aggódnak amiatt, hogy ez az alig több mint egy kilométeres szakasz autósok tömegeit vonzaná. 

Borkuti László bevezetésként elmondta, hogy egy ilyen fórumot még a pályázatot készítő előző városvezetésnek kellett volna összehívnia három-négy évvel ezelőtt, és megkérdezni róla az itt élőket, de ez nem történt meg. Most már egy megnyert pályázatról lehet beszélgetni, meglehetősen előrehaladott állapotban, de még a kivitelezői szerződés megkötése előtt. Mivel a műszaki tartalmon változtatni nincs mód, ezért abban lehet döntést hozni, és erre lehet még a fórumon megjelenteknek is ráhatása, hogy megépüljön a pályázatnak megfelelően vagy ne épüljön meg sehogy. 

Utóbbi esetben marad a poros földút, nem lesz kerékpáros sáv sem, és a tervezésre, engedélyekre, és egyéb előkészítő munkálatokra eddig elköltött pénzt – a megnyert összeg még fel nem használt részével együtt – a városnak vissza kell fizetnie. Vagy, megépül a tervek szerint, és a fórumon is megnyilvánuló lakossági összefogással igyekeznek elérni, hogy minden lehetséges forgalomcsillapító megoldással, korlátozásokkal elviselhető szinten tartsák az esetlegesen megnövekedő átmenő forgalmat.

A képviselő megnyugtatta az embereket, hogy ebben ő is és az önkormányzat is maximálisan partner lesz, hiszen a közös érdek az, hogy mindenki jól járjon a beruházással. A város egésze és a helyben élők is. Ezt megerősítette Fodor Attila a városüzemeltetés részéről, felsorolva számos lehetőséget a forgalom kezelésére és szabályozására. 

Borkuti László hangsúlyozta: „Már 2017-ben megszületett a döntés, hogy ezt az évszázadok óta ott lévő utat fel kell újítani, járhatóvá kell tenni. Erre a városnak nem volt saját forrása, az Európai Unió viszont nem finanszíroz egyszerű útépítést, de kerékpárutak létesítését például igen. Ezért lett ez az összekötő út kettős funkcióval tervezve, köz- és kerékpárútként. Így nyert rá az önkormányzat száz százalékban vissza nem térítendő uniós forrást. Most van a beruházás és a jelenlegi önkormányzat abban a szakaszban, hogy a terveket megvalósítsa. A mai fórumot azért hívtam össze, hogy a felmerült kérdéseket megbeszéljük.” Kiemelte, ez nem egy döntéshozó fórum, az itt hallott pro és kontra véleményeket, lakossági igényeket összegyűjti és eljuttatja az illetékes önkormányzati szervek és a döntéshozók elé. Képviselve és megismertetve mindegyik oldal álláspontját. 

Erre szükség is lesz, mert a szerda délutáni lakossági fórumon az egyes nézetek képviselői nem jutottak kompromisszumra. Kidomborodtak az érdekellentétek, közelebb és távolabb lakók, vállalkozók és civilek között. Számos méltánylandó érvet sorakoztattak fel mindként oldalról. 

Úgy tűnt, a hosszú beszélgetés és vita végére a realitások mentén leginkább az a kifutás körvonalazódott, hogy ha már meg kell épülnie – ez év december 31-ig – az útnak, különben a város elveszíti az elnyert támogatást és még a már elköltött több tízmillió forintot is vissza kellene fizetnie, akkor legalább biztosítsák az embereket arról, hogy az önkormányzat valóban mindent meg fog tenni a forgalom elterelése és csillapítása iránt. Valamint az ingatlanukért aggódók felvetették, hogy egy előzetes állapotfelmérésben rögzíthetnék az épületeik kivitelezést megelőző állapotát, amelyben, ha komolyabb romlás állna be, amely összefüggésbe hozható az útépítéssel és a nagyobb forgalommal, akkor jogosultak lehessenek kompenzációra, kártérítésre. 

A labda most a városvezetés térfelén pattog, akiknek egy bölcs, talán nem túlzás, hogy salamoni döntést kell meghozniuk, mégpedig mielőbb, mert ha a megépítés mellett döntenek, a munkálatokat heteken belül meg kell kezdeni ahhoz, hogy az év utolsó napjára fizikailag a teljes fejlesztés készen legyen.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!