Ugrás a tartalomra

A jogász válaszol: Ajándék visszakövetelése

dr. Strassburger Gyula ügyvéd
Utoljára módosítva
2022. július 03. vasárnap 15:10
Miskolci levélírónk testvérének ajándékozott egy ingatlant, azonban, most megromlott a viszony közöttük, és szeretné visszakapni az ajándékot. A kedves rokon erre önként nem hajlandó. Kérdezi olvasónk, hogy milyen lehetősége van az ingatlan visszaszerzésére.

Az ajándék, a Polgári Törvénykönyv szerint, a törvényben meghatározott esetekben követelhető vissza. Alapvető szabály, hogy a szokásos mértékű ajándékot visszakövetelni nem lehet. Azt, mi minősül szokásos mértékűnek, a törvény nem határozza meg. Minden egyes ügyben a bíróság egyedileg mérlegeli ezt a szempontot.
Fő szabály szerint, a meglévő ajándék követelhető vissza. A jogszabály azt mondja, az ajándékozó visszakövetelheti az adott ajándékot, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt, létfenntartása érdekében szüksége van.

Másik eset a törvény szerint, hogy amennyiben az ajándékozó vagy annak közeli hozzátartozója rovására a megajándékozott, illetve a vele együtt élő közeli hozzátartozója súlyos jogsértést követ el, nemcsak az ajándék, hanem az ajándék helyébe lépett érték is visszakövetelhető. A törvény ez esetben kifejezetten a súlyos jogsértés elkövetésére alapozza a visszakövetelési jogot. A bírói gyakorlat szerint nem ad okot az ajándék visszaigénylésére önmagában az, hogy a felek viszonya megromlott. Nincs helye azonban visszakövetelésnek, ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta. A visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb ideig nem követeli vissza.

Végezetül: visszakövetelhető az ajándék vagy a helyébe lépett érték, ha az ajándékozásra vezető feltételezés meghiúsul. Erről akkor beszélhetünk, ha mind az ajándékozó, mind a megajándékozott számára a szerződéskötéskor ismert volt a feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta. Ha az ilyen feltevés utóbb véglegesen meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor, akkor az ajándékozó az ajándékot visszakövetelheti. A fenti esetekben a bíróság dönt az ajándék visszaköveteléséről. Ezek bonyolult jogi eljárásokat eredményeznek, így célszerű ügyvédi közreműködést igénybe venni a perindításhoz.

Programok

Jelenleg nincsenek programok!