Ugrás a tartalomra

A jogász válaszol: Élettársi kapcsolat megszűnése során rendezendő kérdések

dr. Strassburger Gyula
Utoljára módosítva
2023. december 03. vasárnap 12:48
Előző cikkünkben az élettársak vagyonközösségének megszüntetése témakörét jártuk körül. A vagyoni kérdéseken túl azonban számos egyéb kérdést is rendezni kell a felek között, ha megszakad az élettársak kapcsolata.

Ha az élettársi kapcsolatból gyermek származott, akkor az ő sorsát kell először és mindenre kiterjedően rendezni. Házasság esetén a törvény vélelmet állít fel arra vonatkozóan, hogy a gyermek a házasságból származik, ezért apaként automatikusan a férjet anyakönyvezik. Élettársak esetében viszont az apának a gyermek születésekor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie a gyámhatóság előtt. Ez alapján történhet meg az anyakönyvezés.

Az élettársi kapcsolat megszűnésekor a szülőknek meg kell határozniuk azt, hogy hogyan fogják a kiskorú gyermek fölött a szülői felügyeleti jogukat gyakorolni.

A házasság felbontásához hasonlóan lehetőség van közös szülői felügyeletben történő megegyezésre.

Ha a gyermek fölött kizárólagosan az egyik szülő fogja gyakorolni a szülői felügyeleti jogokat, a másik szülőnek ebben az esetben is joga marad a gyermek sorsára vonatkozó lényeges kérdésekben hozandó döntésben, így például a névviselés kérdésében, a szülőjével azonos lakhelyén kívüli tartózkodási helyének meghatározása kérdésében vagy az iskolájának, életpályájának megválasztása kérdésében.

Kizárólagos szülői felügyeleti joggyakorlás esetén a másik szülő gyermektartásdíj fizetésére köteles. A tartásdíj összegét sok tényező határozza meg. A legfontosabb szempont a kötelezett jövedelme, emellett lényeges, hogy mi a gyermek indokolt és szükséges kiadása, valamint milyen a szülők anyagi helyzete. Célszerű a gyermek kiadásairól már előzetesen kimutatást készíteni, ami megállapodás hiányában felhasználható egy esetleges bírósági peres eljárásban is.

Lényeges ugyanis, hogy az életközösség megszakadása után a volt élettársak bíróság előtt állapodjanak meg, vagyis ha megegyezés van a felek között, akkor is bírósági végzés szülessen a megállapodásról. Magát az élettársi kapcsolatot nem kell bíróságnak felbontani, mint a házasságot. Azonban csak abban az esetben kényszeríthető ki végrehajtás útján a felek egyezsége, ha azt a bíróság hagyta jóvá.
dr. Strassburger Gyula ügyvéd

További hírek

Olvasnivaló