Ugrás a tartalomra

A jogász válaszol: Miben tud segíteni a békéltető testület?

dr. Strassburger Gyula
Utoljára módosítva
2023. október 04. szerda 12:21
Miskolci olvasónk lakását hozatta rendbe. A munkával egy vállalkozót bízott meg, akivel szerződést is kötött. A munka végeztével számos hibát fedezett fel. Kérte ezek kijavítását, de a vállalkozó elzárkózott ez elől. Kérdezi ezek után levélírónk, hogy milyen segítséget kaphat, hogy a jogait érvényesíteni tudja.
Grafika: Internet (illusztráció)

A békéltető testület előtt akkor lehet eljárást kezdeményezni, ha a fogyasztónak termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban vitás ügye támad a vállalkozással, vagyis a kereskedővel, avagy a szolgáltatóval.
Ebben az esetben a bírósági eljárás helyett vagy előtt egy olcsóbb, egyszerűbb és ingyenes vitarendezési fórumot kínál a békéltető testület. Kizárólag fogyasztóvédelmi jogviták tartoznak tehát a testületek hatáskörébe, más jellegű jogviták nem.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.

Az ügyben a békéltető testület meghallgatást tart, vagy írásban dönt. Meghallgatás tartása esetén, a törvény kötelezővé teszi a vállalkozás képviselője személyes megjelenését. Ez a kötelezettség arra az eljárásra érvényes, amely az adott vállalkozás székhelye, telephelye szerinti megyében lévő békéltető testület előtt folyik.
A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ha ez nem vezet eredményre, akkor az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors és költségkímélő érvényesítése érdekében. Az eljárásban való részvétel nem zárja ki, hogy utóbb a felek bírósági eljárást indítsanak.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!