Ugrás a tartalomra

A jogász válaszol: Személyiségi jog megsértése

Strassburger Gyula
Utoljára módosítva
2022. június 12. vasárnap 17:55
Miskolci olvasónk közúti balesetet szenvedett, melynek során - gyalogosként közlekedve - egy autós tolatás közben fellökte, és ekkor kulcscsonttörést szenvedett. Hosszas kezelés eredményeképpen egészségi állapota helyrejött, de rendkívül hosszú, fájdalmas folyamat vezetett idáig. Kérdezi, hogy valamilyen anyagi kompenzációra igényt tarthat-e.

A személyiségi jogok megsértése esetén sérelemdíj igényelhető. A sérelemdíj jogintézményét az új Polgári Törvénykönyv vezette be. Korábban nem vagyoni kártérítést lehetett hasonló esetekben igényelni. Minden olyan esetben sérelemdíj követelhető, amikor nem a sértett vagyonát, hanem személyét éri valamilyen hátrány. A Polgári Törvénykönyv határozza meg a személyiségi jogokat. Ilyen többek között az élet, testi épség és az egészséghez való jog. Vagyis jogos sérelem esetén a nem forintosítható károk kompenzálására való a sérelemdíj.

A nem vagyoni kártérítéshez képest a sérelemdíj bizonyítása egyszerűbbnek tűnik, mert csak a sérelem tényét kell bizonyítani. Ez azonban nem eredményezi a teljes kártérítést. A sérelemmel okozott teljes kár feltárása továbbra is bonyolult és terjedelmes bizonyítási eljárást igényelő folyamat. A sérelemdíj összegét, vita esetén, a bíróság állapítja meg az eset összes körülményét figyelembe véve. A bíróság mérlegeli, hogy az adott jogsértés hogyan hatott a sértettre, milyen hatása volt a környezetére , esetleg okozott-e számára egzisztenciális problémát, változott-e a társadalmi megítélése.

A jogsértőnek a mentesüléshez azt kell bizonyítani, hogy a jogsértés annak ellenére következett be, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Ha a jogsértő nem tudja magát kimenteni, akkor a bíróság által megítélt sérelemdíjat meg kell fizetnie. A személyiségi jog megsértése miatti igényeket a sértett személyesen érvényesítheti vagy jogi képviselőnek meghatalmazást adhat. Célszerű ügyvédi közreműködést igénybe venni, mert bonyolult eljárásról van szó.

(Címlapkép: Illusztráció)

További hírek

Olvasnivaló