Ugrás a tartalomra

Közgyűlés - Frakcióvezetők értékelése

minap.hu
Utoljára módosítva
2020. szeptember 05. szombat 14:43

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető

Tény: 7 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodik Miskolc a koronavírus-járvány miatti kiesések, kormányzati elvonások miatt. A megelőzésre, a miskolciak egészségének megőrzésére mindeközben 580 millió forintot fordított az önkormányzat. A következő időszakot takarékos, de felelős gazdálkodás jellemzi majd. Olyan, amelyet a Kriza-Alakszai korszak idején nem láttunk. Talán pont ezért volt a Fidesz-KDNP-s képviselők számára érthetetlen a mostani költségvetési korrekció, hiszen megszokták, ha nincs pénz, ők akkor is költenek. Most is csak kritizálták a módosításokat, de megoldási javaslattal nem éltek arra vonatkozóan, hogyan lehetne a csökkenő bevételeinket gazdaságosan elosztani. Az előző városvezetéstől sok száz olyan ingatlant is örököltünk, amelyek felújítása több millió forintba kerül, jelenlegi állapotukban kiadhatatlanok, miközben fenntartásuk az önkormányzattól vitte és viszi a pénzt. Miskolc közel 5 ezer lakással rendelkezik, ebből jelenleg majdnem 1 ezer üresen áll. Mi fel akarjuk számolni a Fidesz terhes örökségét! A most elfogadott ingatlangazdálkodási program esetében is ki kell jelenteni: felelős gazdálkodást mutat, mert arra törekszik, hogy növelje és fejlessze a város ingatlanvagyonát. A Fidesz-frakció megpróbálta ellehetetleníteni a város gazdálkodását, de ezt megakadályoztuk. Megfogalmaztuk, hogy a fideszes országgyűlési képviselők szerezzék vissza a kormánytól az elvett pénzeket, amit a város működésére fordítanánk. Az elfogadott határozat alapján kivizsgáljuk a Kriza-Alakszai-Soós időszakban megtörtént privatizációkat, különös tekintettel a gyermekeink étkezésének privatizációjára és az eladott ingatlanok sorsára. Felszólítottuk az ellenzéket, hogy tegyék be a kasszába azokat a milliárdokat, amivel az ő regnálásuknak köszönhetően a miskolci önkormányzat és intézményei tartoznak a Holdingnak és tagvállalatainak. A vádakra pedig csak annyit mondanék: plágium csak szerzői művek esetében történhet, a Gazdasági program viszont egy tényfeltáró és stratégiai lehetőségeket összegző összeállítás. Ez így volt a Kriza-Alakszai-Soós által készített korábbi programban is.

Badány Lajos (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes

A közgyűlésre a jobbikos frakciócsoport két önálló indítványt nyújtott be. Egyrészt: Miskolc éljen a kormányzat felé felterjesztési jogával a regionális bérkülönbségek kiegyenlítése céljából. Az állam többségi tulajdonában lévő vállalatok hátrányosan megkülönböztetik Miskolc város lakóit, amikor ugyanazért a munkáért alacsonyabb munkabért fizetnek nekik, mint például a Győrben élőknek. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy ebben az állam jó példával járjon elöl, és az általa többségében tulajdonolt vállalatok dolgozóinál kötelező jelleggel véghez vigye a bérrendezést. Ezért kezdeményeztük a Munka törvénykönyve kiegészítését a következő bekezdéssel: „Az állam többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek esetében a munkaerőpiaci viszonyok figyelembevétele nem eredményezheti azt, hogy ugyanazért a munkáért az azonos munkakört ellátó munkavállalók tekintetében eltérő munkabér kerüljön megállapításra az ország különböző régióiban.” Másik indítványunk a prostitúció visszaszorítását célozta. Az első Orbán kormány törvényben legalizálta az üzletszerű kéjelgést, így azt kategorikusan betiltani nem lehet, csak törvényes keretek közé szorítani. Jelenleg a tevékenység – egyes intézmények 300 méteres körzetét leszámítva – az egész város területén engedélyezett. Az előző városvezetés struccpolitikája miatt a Selyemrét környékén már tömeges méreteket öltött, megjelenik a lakótelepen és az iskolák környezetében is. A törvény ebben az esetben kötelező érvénnyel türelmi zóna kialakítását írja elő, amit lakott területtől távol eső utakon célszerű kijelölni – ezek kivételével már javasolhattam a prostitúció Miskolc egész területén történő betiltását. A rendőrség és a rendészet is támogatásáról biztosította az előterjesztést, mivel a koncentrált ellenőrzés által az intézkedések hatékonysága javul. A törvények betartása pedig, amely orvosi vizsgálat meglétét, vállalkozói igazolvány kiváltását és számlaadási kötelezettséget ír elő, a prostitúció érdemi visszaszorítását eredményezi. A korábbi fideszes városvezetés szerint egyik kérdéskör sem igényel beavatkozást, így előterjesztéseinket nem támogatták.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető

A szocialistákról tudjuk régóta: csak megszorításokban tudnak gondolkodni. Most is ez történt. Az év elején felemelték az MVK jegy- és bérletárakat, most az önkormányzati lakások bérleti díjait. A költségvetési módosítással pedig számtalan területről milliókat vontak el, miközben 4 milliárd forint hitelt akarnak felvenni. Ezt a KDNP nem tudja támogatni. Dolgozni kellene már, forrásokat teremteni, de még egy gazdasági programot sem tudtak elkészíteni. Az egész városra nézve roppant kellemetlen, hogy valószínűleg egy részben plagizált anyagot tettek le a közgyűlés asztalára; majd miután lebuktak, levették a napirendről az előterjesztést. A gazdasági programnak a jövőbe mutató, a várost előrevivő koncepciónak kellene lennie, nem összeollózott fantáziálásnak. A költségvetési megszorítást azért sem támogatjuk, mert a városüzemeltetéstől is elvontak több mint 300 milliót. Holott mindenki tapasztalja, mekkora szükség lenne a köztisztaság fenntartására, a parkok és járdák gondozására, utak felújítására. Az elvonások legnagyobb vesztese a Városgazda. A lakosság is érzékeli már, hogy nincs olyan köztisztaság, mint régen. A közlekedési vállalattól is elvontak 160 millió forintot úgy, hogy az év elején ritkították a villamosok és buszok járatait. A sport és a kultúra területére eleve kevesebbet fordítottak, de most még ebből is elvontak. A mecénás kereteket gyakorlatilag kiüresítették, amikből miskolci fiatalokat, kulturális és sportegyesületeket szokás támogatni. De a beígért emelés a Salkaházi programban is elmarad, ahogy a tavalyi, szintén megígért iskolakezdési támogatás is. Az önkormányzati bérlakások bérleti árának ilyen drasztikus emelése elfogadhatatlan. Az előző ciklusban nem történt emelés itt sem. Félő, akik eddig sem fizettek, ezután sem fognak, az eddig is rendesen fizetőkkel akarják megfizettetni a nemfizetők díjait is. De még a temetkezési szolgáltatás árát is felemelte a városvezetés. A Jobbik által beterjesztett és a szocialisták által is támogatott türelmi zóna kijelölését, azaz a prostitúció legalizálását nem tudja a KDNP elfogadni.

Hollósy András (Fidesz-KDNP) frakciószóvivő

A Miskolcot vezető baloldali koalíció válságkezelési stratégiája hitelfelvételből, önkormányzati ingatlanok eladásából és áremelésből tevődik össze. A költségvetés módosításából kitűnik: a település képét leginkább meghatározó Városgazdától vonták el a legtöbbet, több százmillió forintot. Ezt nem tartjuk megengedhetőnek. De a sportot és a kultúrát is jelentős összegekkel sarcolták meg. Ezektől a stratégiai ágazatoktól nem szabadott volna támogatásokat megvonni. A Fidesz-KDNP komoly sportkoncepcióval rendelkezett 2010-19. között, sok beruházás történt, elég csak a Diósgyőri Stadionra, vagy az MVSC-pálya felújítására gondolni. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a miskolciak még otthonosabb körülmények között sportolhassanak. Ebben a költségvetésben ezt nem látjuk. Az önkormányzati bérlakások lakbérének radikális emelését szintén elfogadhatatlannak tartjuk. Ha azt akarjuk, hogy a fiatalok itt maradjanak, ilyen döntést nem hozunk meg. Felelőtlen ingatlangazdálkodást folytat a jelenlegi városvezetés. Nem hisszük, hogy a város bevételeinek emelésére csak ez a megoldás létezik. Mi privatizációs stopot hirdettünk, nem szeretnénk ugyanis, hogy a város emblematikus épületeit egy ilyen piaci helyzetben értékesítsék. Nem járulunk hozzá, hogy az önkormányzati ingatlanok eladásából származó bevételekkel pótolják a költségvetési hiányt – amit egyébként a miskolciakon akarnak behajtani. Ezt jelenti ugyanis, hogy több területen is jelentősen emelkedtek az árak. Ezek nem szolgálják a miskolciak érdekét. A fideszes városvezetés idején nem történtek radikális díjemelések, a lakbérek nem emelkedtek. Megdöbbentő volt számunkra az is, hogy a gazdaságfejlesztési program egyharmada lopott, le nem hivatkozott részeket tartalmaz. Miskolc rendelkezik azzal a megfelelő szürkeállománnyal, képesek lennénk egy ilyen programot összeállítani. Nem értjük az összevisszaságot és a tehetetlenséget, és hogy miért kellett ilyen helyzetbe hozni a város polgármesterét. Minden olyan programot támogatunk egyébként, ami a miskolciak érdekében történik és miskolciak írják.

További hírek

Olvasnivaló

Programok