Ugrás a tartalomra

Közgyűlés – maratoni vita az állami kompenzációról és az MVK-ról

minap.hu
Utoljára módosítva
2021. december 16. csütörtök 16:46
A városatyák összesen tizenöt előterjesztésről döntöttek csütörtökön.

24 jelenlevő és 4 hiányzó mellett a közgyűlés határozatképesnek minősült. Szomorú kötelességének eleget téve a polgármester felsorolta azokat a prominens miskolciakat, akik a legutóbbi közgyűlés óta hunytak el.

– Rendkívül nehéz éven vagyunk túl; egyrészt visszafelé, másfelől előre tekintünk – mondta Veres Pál, aki szerint további nehézségekkel kell szembenéznünk 2022-ben is.

1. napirendi pont: Javaslat a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Ignácz Dávid, Miskolc jegyzője ismertette az előterjesztést. Mint mondta, egy 37 éves munkatapasztalattal bíró önkormányzati dolgozó 231 900 forint bruttó bért keres. A minimálbér emelése az önkormányzati dolgozók 20 százalékát érinti. Éppen ezt kompenzálva évenkénti 10 százalékos illetményalapemelést vezettek be. Az idei évben esedékes illetményemelésről dönt most a közgyűlés.

A bizottságok támogatták az előterjesztést.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető a bérfejlesztési tervekről érdeklődött, valamint arról, hogy ezek a jutalmak a Holding más dolgozóinak is járnak-e.

Veres Pál reagált: a jutalommal a munkát ismerik el, és azt szeretnék megköszönni. Mint arról beszámoltunk, az önkormányzat és az önkormányzati intézmények munkatársainak egyszeri, nettó 50 ezer forintos jutalommal köszönik meg az egész éves munkát. A Holdinggal egyeztetnek az év végi javadalmazásról, de konkrétum még nem született az ügyben.

Fotók: Mocsári László

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására és a Kuratórium állandó tagjai melletti további négy tagjának megválasztására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A napirendet Tóth Csaba osztályvezető ismertette: a kitüntető címeket és díjakat minden évben májusban adják át, ezek megállapítása egy kuratórium feladata. A kuratórium állandó tagjai között szerepel például a képviselői mandátummal rendelkező alpolgármester, azt javasolják, hogy a kultúráért felelős alpolgármester legyen a kuratóriumi tag, valamint javasolják azt is, hogy négy tagot válasszanak évente.

A három vonatkozó bizottság támogatta a javaslatot.

Molnár Péter (KDNP frakcióvezető): elolvastuk az önkormányzati elismerések adományozásáról szóló rendeletet és a módosítási javaslatot. Azzal a szakasszal, hogy a kultúráért felelős alpolgármester vegyen részt a munkában, azzal egyetértünk. A második szakasszal kapcsolatban azonban hiányérzetünk van. Szokásjog volt eddig Miskolcon – a Fidesz-KDNP vezetése idején –, hogy az egyik történelmi egyház vezetője is szerepet kapjon a kuratóriumban. Az egyházak fontos szerepet vállalnak a város életében, számos intézményt működtetnek. Ezért sajnáljuk, hogy a történelmi egyházak képviselőit kihagyták a felkértek közül.

Veres Pál erre reagálva elmondta, számos alkalommal egyeztet különböző témákban az egyházak vezetőivel, és a legutóbbi tanácskozáson javasolta számukra, hogy terjesszenek fel jelölteket a kitüntetésekre.

3. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Állampolgári Részvételi Koncepciójának elfogadására és a Miskolci Civil Partnerségi Tanács megalakítására. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

Boskó Réka osztályvezető ismertette az indítványt. Elmondta, a koncepció a szakmai és civil szervezetek közös gondolkodása mentén született. Megteremti az önkormányzat és az aktív közösségek együttműködésének kereteit, ami által erősödik a bekapcsolódó polgárok identitástudata, társadalmi felelősségvállalása. A napirend a Miskolci Civil Partnerségi Tanács megalakítására is javaslatot tesz.

A vonatkozó bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúan támogatta.

Varga Andrea (alpolgármester): hiszem és vallom, hogy az önkormányzat mi, miskolciak vagyunk, mindannyian. Azok az eszközök és módszerek, amik rendelkezésre állnak a részvételi demokrácia eszköztárában, erősítik és kiegészítik a demokratikus működést. Komoly egyeztetőmunka előzi meg a koncepció megszületését. Olyan új módszereket tartalmaz, amelyek Európában elismertek. Hiszem, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, ami akkor van, ha csináljuk.

4. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Ellenőrzési Tervének módosítására, valamint a 2022. évi Ellenőrzési Tervének elfogadására. Előterjesztő: Dr. Ignácz Dávid jegyző

A napirend fölött nem volt vita.

5. napirendi pont: Javaslat a Közgyűlés 2022. év I. félévi munkatervének megállapítására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Nagy Ákos (Fidesz frakcióvezető) arról beszélt, hogy az elmúlt két évben a Fidesz-KDNP javaslatait nem fogadták el. Szeretné tudni, mi az akadálya annak, hogy több fontos tagvállalat-vezető is beszámoljon a munkájáról.

Bodnár Tibor osztályvezető reagált a felszólalásra: nem a mi osztályunk dönt arról, milyen előterjesztések kerülnek be a munkatervbe. Ugyanakkor a Sportcentrum Kft., a közlekedési vállalat vezetőjének beszámoltatása és a Városgazda Kft. beszámoltatása más fórumokra van telepítve. Amennyiben a testület úgy látja, hogy a jövőben szükséges a szabályzat módosítása, ezek megvalósíthatók.

6. napirendi pont: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 2. számú módosításának jóváhagyására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) támogatja az előterjesztést, de szerette volna megjegyezni, hogy a lakcímkártyával rendelkező polgárok számára kötelezően igénybe vehető szolgáltatás a hulladékgazdálkodás. A külterületeken ennek a hiánya komoly gondokat okoz szerinte, mert nem mindenki fizet érte és él a szolgáltatással, ezeket – úgy véli a képviselő – jobban kéne ellenőrizni.

7. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Bodnár Tibor osztályvezető azt mondta, az ifjúságpolitika fejlesztése kiemelt célja az önkormányzatnak, és az előterjesztés egy újabb mérföldkő ezen az úton. Arról is beszámolt, hogy miután Szopkó Tibor alpolgármester lemondott arról, Bazin Levente venné át a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöki posztját. Szarka Dénes is új feladatköröket kapna az ifjúságpolitika terén.

Soós Attila (Fidesz-KDNP) véleménye szerint hiányos az előterjesztés egy ponton, nincs megindokolva ugyanis, hogy bizonyos jogköröket miért kell kivenni az önkormányzat feladatköréből. Arról is beszélt, hogy kétesnek tartja, hogy a DK feladatkörei csorbulnak.

– A kultúra képviseletét már kicsavarták Borkuti László kezéből, és most Szarka Dénes kapja meg Hegedűs Andrea feladatát. A Jobbik asszisztál az MSZP-nek, a DK pedig folyamatosan szorul ki a városvezetésből. Ha egy ilyen veretes közgyűlést már megszavaztak a miskolciak, akkor szerintem nem jó irány, hogy ezt megváltoztatják.

Utalt arra is, hogy a DK képviselői közül csak Borkuti László van jelen az ülésen.

Szarka Dénes (Velünk a Város): örül, hogy némi narratívaváltozás állt be az városellenzéki padsorokban. Úgy gondolja, a változás – az eddigi munka alapján – előre látható volt.

Veres Pál elmondta, Hegedűs Andrea betegség miatt maradt távol.

Varga Andrea (alpolgármester) elmondta, munkaköréből adódóan részletesen látja azt a humánpolitikai feladatot, amit a bizottságoknak és a képviselőknek el kell látniuk. Úgy véli, Szarka Dénessel komoly munkát végeztek eddig az ifjúságpolitika terén. Hegedűs Andrea tanácsadói szerepét is kiemelkedőnek véli. Úgy gondolja, a feladatleosztások a gördülékeny munkát szolgálják. Varga Andrea szerint Soós Attila aggodalma alaptalan.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város) szerint „van annak egy perverz bája, amikor a Fidesz az általuk csak Gyurcsány-pártként aposztrofált csoportért aggódik”. Szarka Dénes munkáját kiemelkedőnek tartja, és jogosnak az új szerepkört.

Borkuti László (Velünk a Város) szerint a Fidesz-KDNP képviselői számára azért furcsa a mostani határozat, mert nincsenek hozzászokva a demokratikus működéshez.

8. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A napirendi pont felett nem tartottak vitát.

9. napirendi pont: Javaslat ingatlan használatba adására a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatára és a Miskolc-Diósgyőr Római Katolikus Plébánia részére. Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester

Kurcsicsné Zobolyák Ida osztályvezető ismertette az előterjesztést. Az ingatlan lejárt bérleti szerződésének meghosszabbításáról dönt a közgyűlés.

Hollósy András (KDNP) elmondta, a karitatív, előremutató javaslatokat támogatják.

10. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szunyogh László főépítész ismertette a javaslatot. Elmondta, az önkormányzat korábban –már más szempontok szerint – döntött a témában. Építménynövelésről és a piac fejlesztéséről – egy útként nyilvántartott terület sorsáról – kell most döntenie a grémiumnak.

Nem tartottak vitát a napirend fölött.

11. napirendi pont: Javaslat telepítési tanulmányterv, valamint településrendezési- és tervezési szerződés jóváhagyására, továbbá kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc 11062/2 hrsz.-ú ingatlanra. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Szunyogh László főépítész ismertette az előterjesztést. Az egykori Húskombinát területének beruházási lehetőségéről beszélt. Befektető is érdeklődik a terület után, ám ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon, kiemelt fejlesztési területté kívánják nyilvánítani az említett részt.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető szerint sok kérdés merül fel a benyújtott csomag kapcsán.

– Egy barnamezős, rekultivált terület hasznosítását támogatnánk, ahogy a munkahelyteremtő törekvéseket is. Zavaró hatású ipari zónává nyilvánítanák a területet. Kérdezte, hogy volt-e társadalmi egyeztetés? Mi a lakosság, mi a civilek véleménye? Megtörténtek-e a különböző hatásvizsgálatok? Mikor kezdődik a beruházás? A nap 40 tonna etil-acetát gyártása hogyan hat a környezetre? Milyen hatással lesz párszáz méterre egy lakóövezettől? A válaszok tükrében fognak szavazni, tette hozzá.

Veres Pál polgármester szerint a befektető biztosította a várost, hogy egy zárt rendszerű üzemről van szó. A városvezetés leszögezte, csak akkor támogatják a beruházást, ha a befektető garantálja, hogy semmilyen károsító hatása nem lesz az üzemnek.

Bartha György (Velünk a Város): a társadalmi egyeztetés hiányának emlegetéséről eszébe jutott, hogy 2017-ben a fideszes városvezetés csöndben vitte át a Kilián-déli rendelő terveit. Ennek tükrében a mostani aggály hamisnak tűnik, vélekedett.

Varga Andrea (alpolgármester) szerint az előterjesztés lehetőséget biztosít arra, hogy a Molnár Péter által említett hatástanulmányok elindulhassanak, és azt is, hogy részletesen megismerjék a leendő üzem munkáját. A jóváhagyó döntés csak ezek birtokában születhet meg.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezetőt csak némileg nyugtatta meg a válasz. A sorrendiséget kifogásolja, hiszen egy mostani jóváhagyó döntés esetén a beruházás már létrejöhetne.

– Jobb lenne, ha az anyagot már a hatástanulmányok fényében tárgyalnánk – jelezte Molnár Péter, aki szerint nagyon közel van a lakott területhez a tervezett üzem.

Veres Pál elmondta, a cég nem indulhat el a megfelelő engedélyek nélkül, amik sokrétű vizsgálatokhoz kötöttek.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető szerint a város nem engedélyező hatósága egy ilyen beruházásnak.

– Erről szó sincs. Az engedélyező hatóság elsősorban a kormányhivatal és az alá rendelt szervek. A szakhatósági vélemények nélkül nem jöhetnek létre beruházások. Ha azonban a kormányhivatal működésével kapcsolatos aggályait fejezte most ki, akkor ezeket a nézeteit osztom. Mégis, úgy vélem, a közgyűlésnek ezt a beruházást segíteni kell a munkahelyteremtés és a gazdasági fejlődés miatt. Ezt azonban a megfelelő vizsgálatok fogják megelőzni, a miskolci és felsőzsolcai polgárok igényeinek figyelembevételével.

Borkuti László (Velünk a Város) úgy vélte, a különböző beruházások kapcsán a hatástanulmányok elkészítéséhez elegendő pénzügyi forrásokat kellene biztosítania a kormánynak.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető csodálkozott azon, hogy a jogos aggályai ennyi hozzászólást indukáltak.

– Abból, amit Simon Gábor megpróbált a számba adni, semmi sem igaz, a hatóságokban maximálisan bízom, ahogy abban is, ha ez a beruházás a megvalósítás stádiumában jár majd, és a megfelelő vizsgálatok előzik meg. Badány Lajos alpolgármester a területet kettészelő út egyik oldalára már prostituáltakat telepített, a másik oldalra most pedig egy vegyi üzemet terveznek.

Szunyogh László főépítész elmondta, az első kérdések között szerepelt a beruházó felé, hogy milyen hatásai lesznek az etil-acetát gyártásának. A fent említett egyeztetések és vizsgálatok az eljárás további részét képezik, a mostani módosítás csak az eljárás elindításának lehetőségét teremti meg, nem engedélyt ad az üzemnek.

12. napirendi pont: Javaslat a helyi közutak kezelésének, továbbá a közutak felbontásának és helyreállításának szakmai szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előterjesztő: Badány Lajos alpolgármester

Az új rendelet megalkotását a részletszabályok módosításának mennyisége tette szükségessé: egyszerűbb egy új rendeletet alkotni a témában.

Fodor Zoltán (Velünk a Város) szerint az útburkolatot érintő munkák utáni helyreállítást célozza a módosítás. A jövő útja szerinte nem a részleges, hanem a munka utáni teljes helyreállítás.

Badány Lajos (alpolgármester) felszólalásában kiemelte, a munkák hónapokig is elhúzódhatnak, most azonban szigorúbb és részletesebb szabályozást határoztak meg mind a bontások, mind a helyreállítás terén. Az ügyintézés is gördülékenyebbé válik. Átfogóan szabályozza a közút kezelését és az azokon történő munkavégzést.

Révész Péter (Velünk a Város) örömmel olvasta az előterjesztést, mert sokszor találkozott a körzetében „primitív helyreállítási módszerekkel”, amik kapcsán sokat vitázott a kivitelezőkkel. Reméli, a mostani szabályozások eredményesek lesznek.

– Egy nagy cég kikéri az engedélyt, majd a helyreállítást egy alvállalkozó alvállalkozója végzi, utána megy az egymásra mutatás. A rendeletbe foglalt szankciókkal tudunk, és fogunk is élni – hangsúlyozta.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető szerint mindenki által ismert problémára reagál ez az előterjesztés.

– Sokszor a helyreállítás egyes munkák után nem a megfelelő módon történik meg. Eddig a képviselők nem tehettek mást, csak bekapcsolódtak egy olyan parttalan vitába, amihez egyébként nem kellene, hogy közük legyen. Szeretném a rendelet egyik fontos pontját kiemelni: ez a lakosság megfelelő tájékoztatásáról szól. Arra kérem a hatósági osztályt, hogy az új rendelet vonatkozó részeit szigorúan kérjék számon a kivitelezőkön.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) szeretné felhívni a figyelmet az Almás utcával szembeni járda helyreállítására, amit tönkretettek az aszfaltozás során.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) azt mondta, kicsit ünneprontó, mert a városi cégek (MIVÍZ, MIHŐ) munkáját sem látja példaértékűnek. A saját választókerületében azt tapasztalta, több hónapot kellett várni az út helyreállítására, és volt arra is precedens, hogy a munkavégzés után egyszerűen csak otthagyták a területet. Kérdezi, hogy a kormány által biztosított TOP-os pályázati pénzből gazdálkodik-e a város.

Veres Pál polgármester elmondta, az a cél az egyes városrészekben, hogy együttműködve a képviselőkkel, olyan javaslatcsomagot tegyenek le az asztalra, ami a TOP-os pénzeket a legjobban használja fel.

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) hiányolja a műszaki ellenőrök jelenlétét a munkáknál.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető azt kérte, ha a rendelettervezet kapcsán jó tapasztalatok születnek, akkor álljon készen az önkormányzat, hogy a képviselők által jelzett területek pozitív elbírálást kapjanak.

Révész Péter (Velünk a Város) szerint az, hogy egy munkagödröt nem azonnal javítanak vissza, a kötési időtől és helyreállítási időtől is függ. A minőségi helyreállításhoz gyakran egy hónap is kell.

Nagy Ákos szerint egy hónapot megért bárki, de ő másfél éves időtartamról beszélt.

13. napirendi pont: Javaslat a Miskolc, Téglagyár u. 2. szám alatti volt Diósgyőri Vasgyári Szakképző ingatlan tanműhelyében található munkagépek értékesítése tárgyában. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

A hátramaradt munkagépek értékesítésére kérnek felhatalmazást.

Soós Attila (Fidesz) szerint 50 milliós közvagyonról van szó. Úgy véli, az előterjesztésben rögzített pont, hogy ha két kör után nem tudják értékesíteni az értékbecslés szerinti áron, akkor csökkentett, a polgármester által meghatározott áron adják el, ebben a formában kényelmes a lebonyolítás szempontjából, de szakmailag aggályos. Meg kell határozni egy minimum árat.

Veres Pál polgármester hangsúlyozta, csak akkor történik csökkentett áron az értékesítés, ha két körön belül nem kelnek el a gépek. Emellett mindenképp a város érdekeit veszik figyelembe az értékesítésnél.

Mokrai Mihály (Velünk a város) – aki közben csatlakozott az üléshez – felszólalásában hangsúlyozta, fontos, hogy vagyontömegként, vagy egyben nézzük az értékesítést. Hozzátette, ezek javarészt üzemképtelen eszközök. Ha a leadott értékbecslés szerinti árban érkezik ajánlat, akkor a meghatározott áron értékesítik.

– Először meghirdetjük vagyontömegként, ha érkezik ajánlat, értékesítjük. Ha egyedi ajánlat érkezik, a polgármester hoz döntést a szabályozásnak megfelelően 20 millió forintig.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető kérte, kellő körültekintéssel tegyék meg a felhívást.

Veres Pál hozzátette, vélhetően zömében alkatrészként és felújítandó munkaeszközként tudja majd a gépeket értékesíteni.

14. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában. Előterjesztő: Veres Pál polgármester

Bajusz Gábor (Fidesz) elmondta, számára személyes okokból is fontos a termelői piac, a nagyszülei sokszor értékesítették ott az általuk megtermelt árukat.

– Sokszor kérdezik tőlem, mi fog ott pontosan történni. Hallják az őstermelők: apportálás, privatizálás és társaik. Kérem, nyugtassa meg polgármester a termelői piac használóit.

Veres Pál jelezte, elhelyezték a szerződésekben a maximális jogi biztosítékokat. A piac megmarad, a cél a fejlesztése.

Szopkó Tibor (alpolgármester) elmondta, nem tudnak a város nélkül lépni, hitellel sem terhelni a Zrt.-t, a működés pedig 2037-ig biztosított.

– Egy 10 éve húzódó pereskedés végére kerül pont. Kérem a képviselőtársaimat, a megfogalmazottnak higgyenek, ne a piaci pletykáknak.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető további kétségeinek adott hangot. Várják a garanciák további kibontását.

Bajusz Gábor (Fidesz) azt mondta, pletykáknak nem hisz, de a saját szemének fog.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető elmondta, nehéz lehet annyi aggodalommal élni, mint a fideszes képviselők.

– Kilenc per indult a tulajdonosok között. Önök ahhoz járultak hozzá, hogy 100 millió forintot költsön perekre a város, amiből egyet sem nyert meg. Az Önök vezetése alatt a működésképtelenség szélére sodródott a piac. A cél most az, hogy a csődközeli helyzetből a biztonságos működés felé navigáljunk.

Soós Attila (Fidesz) felszólalásában elmondta, szemmel láthatóan nem tények, hanem vélemények hangzanak el.

– Mi örököltünk 2010-ben egy kaotikus állapotot Önöktől. A pereskedésben az, hogy nem a javunkra döntöttek, nem jelenti, hogy nem volt igazunk. Nem tartjuk elvesztegetett pénznek a perköltséget, mert azt céloztuk, hogy a város megtartsa a piacot.

Szopkó Tibor (alpolgármester) szerint fogják még folytatni ezt a vitát. Azt kérdezte, miért nem oldották meg a problémát? Most ez megtörténik.

15. napirendi pont: Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a veszélyh. és a kormányzati intézkedések miatt kieső bevételek, valamint a 2022.évi költségv. tervezése során prognosztizált megnövekedett kiadások állam felé történő kompenzációs igényének érvényesítése tárgyában. Előterjesztő: Szopkó Tibor alpolgármester

Szopkó Tibor (alpolgármester) szerint az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat az adott jogait érvényesíti.

– A mostani prognózisunk szerint 3,2 milliárd forinttal csökken a bevételünk az elvonások miatt, és 3,1 milliárddal nő a kiadásunk (energiaárak növekedése). Az előterjesztés arról szól, hogy kompenzációt kérünk. Azt hittem, az összegről fogunk vitatkozni, miközben az ellenzék szerint komolytalan ez az előterjesztés, inkább mondjunk köszönetet a kormánynak.

Szopkó Tibor szerint a városvezetésen mindent számon kérnek az ellenzéki képviselők, miközben nem vállalják a felelősséget azért, mert a kormányuk „kirabolja Miskolcot”. Az alpolgármester szerint a módosítási javaslatból az látszik, Cser-Palkovics András nagyobb támogatója Miskolcnak, mint a helyi képviselők. Úgy véli, magyarázhatatlan, ha nem tudják támogatni ezt a módosítást.

Veres Pál hozzáfűzte, a költségvetés kapcsán kétségbeejtő az energiaárak emelkedéséből adódó többletkiadás.

– Mindent megteszünk, hogy a város működőképes tudjon maradni. Úgy látjuk, ez is kevés lesz, és ezzel a problémával más nagyvárosok is küzdenek. Más városokkal együtt – köztük ellenzéki vezetésűek – fogalmaztunk meg egy csomagot. A Megyei Jogú Városok Szövetsége ezt egyhangúan elfogadta. Ez egy 23 városra vonatkozó, egyetemes kérdés.

A polgármester szerint a város sikere, hogy a kormánynál lobbizva sikerült támogatásokat szerezni, ám azok főként turisztikai jellegűek, nem a város mindennapi működését segítik. Minden törvényes eszközt felhasználva igyekeznek biztosítani a város működését.

Bajusz Gábor (Fidesz) szerint a Jézuska helyett a kormánynak írt levelet a városvezetés. Javasolja, hogy az egri példát (ingyenes tömegközlekedés bevezetése) kövessék.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető a módosító előterjesztőjeként kért szót. A felterjesztés intézménye szerinte a politikai haszonszerzés intézményévé vált. Ahogy a polgármester is elismerte, a Megyei Jogú Városok Szövetsége megtette a közös felterjesztést. Akkor mi szükség van erre a külön felterjesztésre? – kérdezte Nagy Ákos. Hangoztatta, a legtöbb kompenzációt az ellenzéki vezetésű Szeged kapta, amelyik város nem élt felterjesztéssel. Sorolta a kormány támogatásait, jelezve, szerinte ez nem meríti ki a „kirablás” fogalmát.

Veres Pál szerint Nagy Ákos súlyos valótlanságot állít. A kormány szabályrendszert állított ki a kompenzációra, aminek függvénye az iparűzési adó, ami Szegeden és Pécsen alacsony. A legtöbb kompenzációt pedig Debrecen kapta. Az iparűzési adóerő miatt kapott Miskolc kisebb kompenzációt. Az így kieső bevétel 75 százalékát kompenzálta a kormány. Hangsúlyozta, 11 fideszes vezetésű város kapott kompenzációt szabadon felhasználható hitel formájában, ebben egy ellenzéki vezetésű város sem részesült. Úgy véli, 150 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy a 25 ezer forint feletti városok tudják biztosítani mintegy 2 millió ember alapellátását. Örül annak, hogy a polgároknál marad pénz, de a városokra nehezedő feladatok büdzséje – és ezen keresztül a polgárok érdeke – csorbul, ha nem kapják meg a fent említett forrásokat.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető szerint Veres Pál elvégezte a rá szabott munkát, most a képviselői testületen a sor, hogy a legerősebb jelzést küldje a kormány felé: ez pedig a felterjesztési jog.

– Érdekes, hogy a fideszes polgármesterekben van annyi bátorság, hogy ezekre a problémákra ráirányítsák a figyelmet. Azt várnánk a város ellenzéki képviselőitől is, hogy a kialakult helyzetre hívják fel a figyelmet. Ezt a helyzetet nem a város vezetése okozta, hanem a világgazdaság alakulása, a kormányzati megvonások és első sorban a pandémia. Az önkormányzatnak nincs lehetősége, hogy pluszforrásokhoz jusson. Ezt a kormány teheti meg, ahogy eddig láttuk, ezt pedig hitelfelvétellel szeretnék megvalósítani. Látják a képviselőtársak, hogy 6,3 milliárd forint bevételkiesést bérre, gázszámlára az Ellipsumra és a Diósgyőri vár felújítására kapott támogatást nem lehet fordítani?

Bazin Levente (Velünk a Város) példának hozta: Miskolcon, hála a Fidesznek, csak közösségi összefogással lehet ma utat felújítani.

– Csak az én körzetemben volt számos olyan probléma, amihez az előző képviselő hozzá sem szagolt. Egy néhány száz méteres út építése a legnagyobb útépítés az utóbbi években Miskolcon.

– Annyi pénzből, amiért mi utat építünk, Mészáros Lőrinc az esküvőjén az előételt sem rendelte volna meg – fogalmazott a képviselő, aki szerint a fideszes képviselők most is azt gátolják, hogy a miskolciak pénzhez jussanak.

Szilágyi Szabolcsnak (Velünk a Város) a fideszes módosítás kapcsán egy kommunista gyerekdal jut eszébe.

– Nem véletlen a hasonlat. Szomorú, hogy a miskolci fideszes képviselők képtelenek bármit kivívni a kormányuknál Miskolc javára, ehelyett szolgalelkűen szavaznak meg mindent, amit a kormány elvár tőlük. A most igényelt forrásokat olyan feladatokra szeretnénk költeni, amik feltétlenül szükségesek a város mindennapi működéséhez.

Bartha György (Velünk a Város): - A fideszes képviselők mindig csak a kép felét mutatják be. Meg kéne köszönnünk a kormánynak, hogy épp annyi pénzt hagyott nekünk, hogy ne haljunk éhen? A fideszes városok kaptak forrásokat tavaly karácsonykor (1,3 milliárd), amit az ellenzéki vezetésű városok nem. 2 milliárd forint kompenzáció érkezett, az elvonás ennek a duplája. Ezt kell minden Miskolcon élőnek tudomásul venni. Ha a várra fordított pénzből a tömegközlekedésre fordítanánk, akkor Nagy Ákos lenne az első, aki ezt jogászként nehezményezné. A kapott támogatás nem a működésre irányul. A mostani felterjesztés tárgya igen.

Varga Andrea (alpolgármester) szerint a kormányzat ma fordított Robin Hoodként működik: elveszi a pénzt a miskolciaktól, a kultúrától, a közművelődéstől, az óvodáktól és bölcsődéktől, és odaadja az oligarcháknak.

Cseléné Figula Edina (Velünk a Város) elmondta, a jövő évi költségvetés szempontjából nem csak az elvonások, hanem a korábbi, meggondolatlan projektek miatt szükséges a felterjesztésben meghatározott források igénylése.

– Nagyobb esőzések során akkora vízmennyiség gyűlik össze egy-egy kátyúban, hogy Borkai Zsolt eljöhetne jachtozni.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk): ne felejtsék el, hogy az Önök miniszterelnök-jelöltje mérsékelt energiafogyasztásra buzdít. Hogyan oldanák ezt meg városi szinten?

Mokrai Mihály (Velünk a Város) szerint a városra kell fókuszálni. Hiányzik a bevételek elvonásának ellentételezése. Az energiaárak emelkedésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy kigazdálkodhatatlan a növekedés az előre meghatározott közbeszerzési számításokhoz képest.

– A legnagyobb probléma az a 6,3 milliárd forint hiány, aminek megoldása jelen pillanatban megoldhatatlannak tűnik a jelenlegi helyzetben. A mostani segítségkiáltáson kívül egy lehetőségünk van: az áprilisi választás, ahol a kormányt le kell váltani, mert nem képes ellátni a kötelességét.

Soós Attila (Fidesz) arról beszélt, zsigeri gyűlölet fröcsög Miskolcon a jobboldali érzelmű emberek felé.

– Nem jó sem jobboldali érzésű választópolgárnak, sem politikusnak lenni Miskolcon. Nyíltan szidják a Fideszt, de harmadik éve kormányoznak, és semmit nem tudtak megoldani, a kormánytól várják a megoldást. Ott tartunk, hogy Mokrai Mihály szerint sem lehetetlen a fizetésképtelenség.

Soós Attila beszélt a 13. nyugdíjról, SZJA mentességről, kedvezményekről, és más kormánytámogatásokról, aztán elmondta, hogy Veres Pál is átvette a városvezető párt kettős beszédét.

– Nem fair, hogy minden döntésből kizárnak minket, de a közgyűlésen elmondják, hogy mindenért mi vagyunk a felelősek. Ácsingóznak a kormány támogatására, de mást se hallunk, hogy a fideszeseknek szarva van és patájuk. Veszélyes útra tévednek, ha a gyűlöletkeltés politikáját választják.

Veres Pál arról beszélt, nem mondott pártpolitikai véleményt. Úgy véli, Soós Attila hozzászólása mélyen hangulatkeltő.

Mokrai Mihály (Velünk a Város) a Gyalog galoppból ismert „döntetlen ajánlását” idézi.

– Önök elfelejtik azt a keretrendszert, amiben az önkormányzat működik.

Bajusz Gábor (Fidesz): ha Bazin Levente ellene van a stadionépítésnek, miért ül a meccseken a VIP részlegben?

Kovács László (KDNP): ez a baloldali katyvasz koalíció nem képes kormányozni a várost. Kétségbeesetten kapkodnak. Ez lett a vége. A mantrájuk totális csúsztatás. Igazából a baloldal az, aki elvesz, mint a Gyurcsány- és a Bajnai- kormány. A Fidesz-kormány az, ami visszaadja ezt. 70 ezer miskolci részesül a nyugdíjprémiumból és az adó-visszatérítésről. Amikor azt mondják, a kormány ellopta Miskolc pénzét, az nettó hazugság. A kormány mindent visszaadott a polgároknak, és még adott 1,3 milliárd forint szabad felhasználású forrást. Az igazi csődöt mi örököltük 2010-ben.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető szerint azok, akik most a felterjesztést írták, nem szavaztak meg a parlamentben a héten számos olyan javaslatot, amik a magyar polgárok támogatásáról szól.

– Az iparűzési adó, amit a kormány elvont, a vállalkozásoknál maradt. Jelenleg a munkanélküliség 5 százalék alatti. Ebből látszik, hogy a kormány mindent megtesz a munka megbecsülése érdekében.

Veres Pál szerint arról kell beszélni, honnan lesz a városnak 6 milliárd forintja, hogy a működését biztosítsa.

Varga Andrea (alpolgármester) hangsúlyozta, nem a kormányt szidta, hanem egy értékválasztásról beszélt. Emberéletekről van szó, amiken az önkormányzat akkor tud segíteni, ha a bevételei és a kiadásai legalább összhangban vannak.

Erdei Sándor (Velünk a Város): nem akartam a témához hozzászólni, de a fideszes frakció demagógiája elfogadhatatlan. Kezdeményezésük annyi van, mint Kaleta Gábor gépén a családi fotó – vélekedett Erdei Sándor, aki szerint a Fidesz a Velünk a Város eredményeit sajátjukként kezelik. – Advent a várakozás időszaka: most Miskolc is vár. A kompenzációra, a hiteles tájékoztatásra, de legfőképp a kormányváltásra.

Szarka Dénes (Velünk a város): azt láthatjuk, hogy sok helyzetben értünk el eredményeket a kevés forrás ellenére. Talán nem meglepő, hogy ismét az ifjúságpolitikát hozom fel példának: az ifjúság már elkezdte tartalommal feltölteni a rendelkezésükre megalapított intézményeket. A kormány ifjúságpolitikájában vannak dicsérendő elemek – még ha ezt a Jobbiktól vették is át. Biztosan komoly a fideszes módosító, mert viccnek durva lenne. Arra kérem Önöket, gondolják át, kit képviselnek ebben a helyzetben: Orbán Viktort vagy a miskolciakat.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: Soós Attila tévedésben van. Nem a kormány pénzére ácsingózunk, hiszen annak nincs pénze. Az említett összeget a miskolciak termelik meg. A kormány arról dönt, ezt az összeget hogyan osztja el országszerte. Mi ez ellen tiltakozunk. Miért fér bele, hogy az MVK-tól megvonnak 490 millió forintot, majd két nap múlva Mészáros Lőrinc magánberuházását támogatja hasonló összeggel. 2019-ben jobb költségvetési pozícióban voltunk. Akkoriban ezt a várost Önök, jobb költségvetési pozícióban sem tudták működtetni. Akkor, amikor a kormányzat még nem vonta el Miskolc forrásait. 9 év alatt a várost majd’ egyharmadára zsugorították. Némán asszisztáltak az önkormányzati jogok megnyirbálásához, most pedig a kivéreztetéshez. Ez nem fog bekövetkeztetni: gyógyszer a kormányváltás lesz erre.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város) elmondta, a politikai kettős beszédről a Fidesz jut eszébe.

– Migránsok ellen kerítést építenek, de letelepítési kötvény néven a hátsó kapun sunyiban beengedi őket. Az adócsökkentés kormányának nevezik magukat, holott nálunk a legmagasabbak az adóterhek. Nem a támogatással van a baj, hanem azok mértékével. Olyan forrásokat említenek, amik nem költhetők a hétköznapi működésre.

Bazin Levente (Velünk a város): a fideszes képviselők nem értik a kompenzáció szót. Mi a kormány által elvett önkormányzati forrásokat kérjük. Attól a szektortól megvonni a pénzt, ami a polgárokkal közvetlen viszonyban áll, nem helyénvaló. Nemrég a kormány 42 milliárd forintot költött bélyeggyűjteményre. Mi úgy gondoljuk, fontosabb dolgokra kellene költeni.

Kovács László (KDNP) a nyugdíjemelésről beszél. Arról beszél, soha nem látott juttatás érkezik a nyugdíjasok és a gyermeket nevelő családok részére.

– Azokat az indulatos kirohanások, amiket a baloldali képviselők intéznek, azt mutatják: félnek.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: - Szilágyi Szabolcs biztosan emlékszik arra, amikor a kommunisták beszalámizták a többi pártot. A történelem ismétli önmagát. Hogyan alakul a rendészet helyzete, mi lesz a lenyírandó fűvel? A miskolciakat ez érdekli, nem a Mészáros Lőrinc által konszolidált cégek – mondta Nagy Ákos, akik szerint jól értik a kompenzáció fogalmát.

Borkuti László (Velünk a Város): a fideszesek azt mantrázzák, mennyit kapott a város az elmúlt években, és milyen beruházások érkeztek. Arról nem esett szó, hogyan segítenék a várost abban, hogy a 6 milliárdos hiány hogy kerül vissza a város kasszájába.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: jó lett volna, ha a tárgyra szorítkoznak a fideszes képviselőtársak. nem hallottunk ötletet, hogy a bevételkiesést hogyan lehet kompenzálni. 13. havi nyugdíjat 7 évig fizettek Magyarországon: 2002-2009 között. A Fidesz-kormány soha nem fizetett ilyet 11 év alatt. Remélem, ez megvalósul jövőre, de eddig soha nem fizettek ilyesmit a regnálásuk alatt.

Mokrai Mihály (Velünk a Város): örülök, hogy a fideszes képviselők is érzik a szabadság illatát, hogy elmondhatják a véleményüket, amihez eddig nem voltak hozzászokva. Most nyugodtan beszélhetnek, és meg is hallgatjuk azt, amit mondanak, a polgármester nem vonja el a szót, amikor neki tetszik. Ezt a Velünk a Város koalíció érte el.

Bartha György (Velünk a Város): a kormányzati megvonásnak és a 2010-2019 között működő, alkalmatlan városvezetésnek „köszönhetjük”, ha nem tudjuk megfelelő formában biztosítani a tömegközlekedést. A kormány a gazdaságvédelmi alapból 350 milliárdot szórt ki, ami nem kötődik a vírus elleni védekezéshez, ez a NER-lovagok zsebében landolt.

Szopkó Tibor (alpolgármester): hosszú vitát folytattunk le a vitában, pedig az előterjesztés célja az volt, hogy Miskolc tudjon jövőre is gazdálkodni, nem, hogy „beindítsuk a kampányt”. Azzal vádolni Veres Pált, hogy politikai logika mentén szidja a kormányt, elég meredek. Városvezetői hitvallásának köszönhetően minden miskolci polgármestere akar lenni, az Önöké is. Ez pedig sok energiájába kerül. Nem tartom jónak azt az utat, hogy egy ilyen komoly előterjesztéssel kapcsolatban ilyen cinikus módosítással éltek. Kérdés: szeretnénk-e a jogunkkal élve visszakapni az elvont összegeket. Önök kérik velünk együtt ezt, vagy nem?

Soós Attila (Fidesz): nem jó érzés most miskolcinak lenni a megfogalmazott gondolatok tükrében. 2010 óta mindig a legjobb szándékkal dolgoztam. Arról beszélni, hogy szabadság illata van a közgyűlések, amikor csak engem utasítottak rendre a teremben. Az elhangzottak után azt mondani, hogy a Velünk a Város részéről nincs kettős beszéd, szerintem hazugság. Értem, hogy a kameráknak kommunikálnak, de válaszuk nincs. A mostani vállalkozást alkalmatlannak ítélem. Nem gondolhatják, hogy 9 évig úgy lehetett egyre jobb színvonalon működtetni a várost, hogy szétlopjuk Miskolcot, ahogy önök állítják. Nem gondolhatják, hogy a várost szét akartuk lopni, ellene dolgoztunk, hiszen nekünk is ez a város a legfontosabb. Nem hiszem, hogy bármelyikjükkel is olyan viszonyban vagyok, hogy ezt a hangnemet megérdemlem.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: két kérdést tettem fel a módosításomban: ezekre továbbra is választ várok.

Bartha György (Velünk a Város) a közgyűlésen megjelenő hangnemet kritizálja. Az elhangzott „láncos kutya” kifejezést derogálónak érzi.

Szarka Dénes (Velünk a Város) szerint a felterjesztés kiegészíti azt, amit a megyei jogú városok is elfogadtak – köztük a fideszes önkormányzatokkal.

– Amit a kormány az egyik kezével ad, azt a másikkal elveszi politikai motiváció okán. Azt kérdezem továbbra is a fideszes képviselőktől, hogy a várost vagy a kormányt támogatják. A módosítás félig már választ adott erre.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: amikor a közgyűlés működéséről beszélünk, úgy vélem, a kormánypárt képviselői nem szoktak oda nem illő viselkedést tanúsítani. A kérdésre válaszolva: a városban a miskolciak mellett, országosan a nép mellett állunk.

Révész Péter (Velünk a Város): legyünk tényszerűek. Amikor Önök vezették a várost, elvették Jakab Pétertől a szót, kimentek a felszólalása alatt a teremből. A napirendi pont kapcsán úgy érzem, elbeszélünk egymás mellett. Említették a kormány jótékony intézkedéseit. Az elvont pénzek a családokhoz kerülnek, de mi nem kérhetjük őket arra, hogy azt adják a városnak. önök elfeledkeztek a városról. Hiába adják oda az embereknek a pénzt, ha a város működtetésére nem adnak forrást, a működés hiányát az emberek fogják megérezni.

Szilágy Szabolcs: ha Önök a Velünk a Város frakció képviselőit láncos kutyáknak hívják, engedtessék meg, hogy én is megjegyzésekkel illessem Önöket a vitában.

Veres Pál arról beszélt, hogy a 2 óra 8 perces vita alatt választ nem kapott arra, mit kellene tennie a városnak a hiány ellensúlyozására. azonban ezekre továbbra is választ vár.

Javaslat az MVK Zrt-vel fennálló Közszolg. szerződésben foglalt Közszolg. Követelmény és Közszolg. ellentételezés 2022.évi tervezett mértékének elfogadására,valamint a Felsőzsolca város Önk-a közig. területén végzett személysz. közszolg. 2022.évi telj.jóváírására

Demeter Péter, az MVK vezérigazgatója ismertette a napirendi pontot.

Hollósy András (KDNP) arról beszélt, hogy több alkalommal tartottak már sajtótájékoztatót a témában. Azonban úgy véli, számos probléma nem pénz kérdése: a bliccelők „jutalmazását”, a menetrendi átvilágítást és a járatok indításának ésszerű tervezését emlegette.

– A miskolciaknak tervezhető, megbízható tömegközlekedésre van szüksége. A számokból azt látjuk, több mint 40 ezer kilométerrel kevesebb a buszok menetteljesítménye. 2019-ben mentek a buszok és villamosok, most nem mennek. A város lakói ezt látják. A várost építő dolgokban a frakciónk továbbra is felajánlja segítségét.

Kozma István Jánosné (Fidesz) Eger példáját hozta fel.

– Halljuk a miskolciak elkeseredését. A nehézségek árát azonnal a miskolci emberekkel fizettették meg. Eger más utat választott.

Badány Lajos (alpolgármester) elmondta, az átvilágító cég miskolci szakemberekkel dolgozik, annak ellenére, hogy a fővárosban van bejelentve.

– Két vizsgálat történt: a menetrendi struktúrára vonatkozót az önkormányzat rendelte meg, a másik vizsgálatot a Miskolc Holding rendelte, ami szélesebb körben világította át a cég működését. Az adatokat a város és a képviselők elé tárták, ezek kiértékelése folyik jelenleg.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) szerint visszás, hogy a bliccelőknek csökkent a büntetés, de a bérletek árát megemelték. Ezt nem tartja jó iránynak, ahogy a járatcsökkenést sem.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető emlékeztetett: ha 2019-ben jó volt a helyzet, miért vettek fel milliárdos hitelt, amiből csak másfél milliárdot fizettek ki.

– 2019-re 5 milliárd forint volt a folyószámlahitel, amiből pedig az új buszokat vették, az a hitel 10 milliárd forint volt. Most ott tartunk, hogy a cég működéséhez szükséges 8 milliárd forintból 4 milliárdot az önkormányzatnak kellene fizetni, a többi szolgáltatást pedig a miskolciaknak – mondta Simon Gábor, aki szerint (nyugati mintára) hármas finanszírozásra kell állni: egyharmad részt az önkormányzat, egyharmadát az állam, egyharmadát pedig a miskolciak fizessék a működésnek. Kiemelte, a hitelfelvételből történő működtetés nem folytatható.

Bajusz Gábor (Fidesz) úgy véli, a cél közös, legalábbis a szavak terén.

– 2019 előtt a városvezetés célja az volt, hogy a buszok járjanak. Egy jól működő, fejlődő tömegközlekedése volt Miskolcnak. Önök elérték, hogy ez a működés mélyrepülésbe kezdett. Egy Budapesten bejelentett cég 8 millió forintot kért azért, hogy 42 ezer kilométerrel csökkentsék a futásteljesítményt. A VIP páholyban történő pezsgőzés közben a valós problémákkal foglalkozzanak.

Veres Pál szerint a felszólalás kimerítette a hangulatkeltés fogalmát.

Bartha György (Velünk a Város) szerint az 500 forintos jegy csak a buszsofőrnél kerül ennyibe. Az új automatáknál 330 forint a jegy. Elmondta azt is, a világjárvány alatt komoly bevételkiesés volt tapasztalható, ami szintén érezhető. A kormány bosszújának érzi a jelenlegi állapotot.

Soós Attila (Fidesz) féligazságokat hallott.

– Tény az, hogy a 2019 előtti városvezetés működtetett egy komfortos tömegközlekedést. Akkor ez működött, most nem működik.

Kovács László (KDNP) szerint az ómassaiak számára ellehetetlenítették a bejutást.

– A szokásos baloldali sémát viszik: árat emelnek, és visszafelé mutogatnak. Ha Önök nem lesznek, visszajövünk, és meg fogjuk csinálni, amit kell.

Molnár Péter (KDNP frakcióvezető): olyan szinten megritkultak a buszok, hogy inkább autóval járnak az emberek. Ha ez a menetrend ilyen marad, a miskolciak továbbra sem fognak bérletet vásárolni. Vidékre gyakrabban jár a busz, mint a miskolci peremkerületekre. Sokan inkább gyalog indulnak, minthogy a buszra várjanak órákat.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: befizetések és kifizetések helyett inkább a miskolciak kérdéseire kellene válaszolni: várható-e további ritkítás, járatcsökkentés?

Bazin Levente (Velünk a Város): azért rendeltük meg a kutatást, hogy tudjuk optimalizálni a támogatás megvonása mellett is a működést. Varga László felterjesztett egy indítványt, hogy azt a pénzt, amit megvontak, adják vissza az MVK-nak. Ezt a fideszes többség elutasította. Az MVK-t pedig nem lehet tovább hitelből finanszírozni.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város) beszámolt: a jelenlegi helyzetért az előző városvezetés és a kormány is felelős a hitelek és az elvonások miatt.

– Módosító indítványt nyújtottam be Jakab Péteren keresztül a cég finanszírozási problémáit illetően, amit a fideszes országgyűlési képviselők leszavaztak. A menetrend racionalizálása valóban nem pénz kérdése, de ettől még a cég nem lesz kint a vízből.

Példákat hozott az előző városvezetés „pénzszórásaira”.

Szarka Dénes (Velünk a Város) szerint az előző városvezetés megpróbált olyasmit fenntartani, amit nem lehet: „túlnyújtózkodott a lehetőségein”. Ezt pedig a mostani önkormányzat mellett az utazóközönség is nyögi.

Bajusz Gábor (Fidesz): 2019-ben működött a tömegközlekedés, most nem működik.

Veres Pál elmondta, tisztán látják, hogy a közlekedés a mostani formában nem elégséges, de források hiányában csak toldozni tudják a helyzetet.

– Kellemetlenül érezzük magunkat, mert ennél többet szeretnénk, de a lehetőségeink nem engedik.

Javaslat ingatlanok apportálása tárgyában

Soós Attila (Fidesz) arról beszélt, Miskolc emblematikus területét magánvagyonná minősítik azzal, hogy egy önkormányzati kisebbségi tulajdonú társaságba akarják bevenni.

– Azon túl, hogy közvagyonból magánvagyont akar csinálni a városvezetés, tudnunk kellene, kikkel van dolgunk, ki a többségi tulajdonosa a Piac Zrt.-nek?

Molnár Péter (KDNP frakcióvezető) szerint tapasztalják, hogy hónapok óta készül valami a piaccal kapcsolatban, de a valóságot nem fedik fel.

– A lakosok és az ott árulók is aggódnak. Mit akar a városvezetés? Eladni, vagy megtartani Miskolc éléskamráját?

Szopkó Tibor (alpolgármester) szerint a fő cél a piac működőképességének biztosítása, ehhez rendezni kellett a követeléseket.

– Úgy gondolom, a közvélemény számára a biztosítékok köre a legfontosabb. Elővásárlási joga van az önkormányzatnak, valamint a bérleti díjakat növelni, eladni nem lehet a városvezetés nélkül. Az önkormányzat tulajdoni joga csökkent, de az üzletrésze nőtt. Ez biztosítja, hogy rendezzük a piac helyzetét. A piacot hosszútávon is piacként szeretnénk működtetni.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető szerint pillanatnyilag jogszabályba ütközik az apportálás. A kulcsszó szerinte a könyvvizsgáló, aki meg tudja állapítani, az apportált ingatlan egyensúlyban van-e az érte kapott rézvényekkel.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető nem észlel jogi aggályokat.

Kovács László (KDNP) kérte, hogy közérthetően fogalmazzák meg a problémát.

– Egy átlagos ember szerintem mindebből annyit ért meg, hogy a piac kisebbségi tulajdonából az önkormányzat kikerül. Mi a garancia, hogy a piac piacként fog működni?

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető szerint a Zrt.-ben nem elveszlik a város tulajdonjoga a cégen belül, hanem növekszik.

További hírek

Olvasnivaló