Ugrás a tartalomra

Portrészobrot állítanának Tisza Miklós professzor emlékére

minap.hu
Utoljára módosítva
2022. május 24. kedd 17:12
A Miskolci Egyetem régi hagyománya, hogy neves professzorainak emlékét díjak, emlékplakettek, szobrok vagy épp kiadványok formájában az utókor számára is megörökíti.
Fotó: gepesz.uni-miskolc.hu

Tisza Miklós professzor 2021. szeptember 27-én hunyt el, családja és az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet kollektívája elhatározta, hogy mellszobrot állítanak emlékére az A/4 főépület földszintjén az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet irodái által határolt épületrészben.

Tisza Miklós 1972-ben szerzett kitüntetéses gépészmérnöki oklevelet. Az oklevél megszerzését követően a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának Mechanikai Technológiai Tanszékének oktatója volt csaknem 50 éven át. A tanszék, később az intézet vezetését 1991-ben történő megválasztásától 28 éven át odaadóan, kollégáit folyamatosan támogatva, mind szakmai, mind tudományos előmenetelüket segítve végezte. Hosszú éveken át töltött be egyetemi vezető tisztségeket, ezek közül a legjelentősebbek voltak: 1986-1989-ig osztályvezető a Tudományos Osztályon, 1987-1999-ig projektigazgató, 2000-2003 között fejlesztési rektorhelyettes. Oktató nevelő munkájának gyümölcse számos egyetemi jegyzet, tankönyv. Az oktató kutatói utánpótlás nevelést mindig kiemelt prioritással kezelte. A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Tanácsának volt 1993-tól tagja, 2009-től 2019-ig elnöke volt. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagjaként tevékenykedett, az IDDRG Nemzetközi Mélyhúzási Kutatócsoportnak 1989-től tagja, 1994-től elnökhelyettese, 1996-1998 között elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt. Számos kitüntetés birtokosa, amelyek közül kiemelkedik a Gépészmérnöki Kari Emlékérem, a Signum Aureum Universitatis, a GTE Zorkóczy Béla Emlékérem, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje és a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetés.

2017. november 7-én a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Kitüntető Tudományos Díjban részesült Tisza Miklós (jobbra) | Fotó: tab.mta.hu

A kezdeményezők kérik mindazokat, akiknek lehetőségei megengedik, hogy a " Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán folyó mérnökképzésért " közhasznú alapítványnak nyújtott adományukkal támogassák a portrészobor és a kiadvány elkészítését. Az alapítvány céljainak megvalósításához bármely hazai és külföldi, természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal csatlakozhat.

Magánszemélyként a 11600006-00000000-06877963-as számlaszámon lehet hozzájárulni a kezdeményezéshez. (Az átutalás közleménye: Tisza M. szobor támogatása)

Jogi személyként, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként pedig a metsztne@uni-miskolc.hu email címre kell jelezni, ahonnan adományozási szerződés-tervezetet juttatnak el a felajánlóhoz. 

További hírek

Olvasnivaló