Ugrás a tartalomra

Közgyűlés - viták és konszenzusok

minap.hu
Utoljára módosítva
2019. december 19. csütörtök 18:24
Itt megnézheti a közvetítést felvételről, és elolvashatja tudósításunkat is.

Összesen 26 napirendi pontot tárgyaltak ülésükön a városatyák. 

Veres Pál polgármester megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselők megszavazták mind a tizenegy sürgősségi előterjesztés felvételét az ülés napirendjére.

Fotók: Mocsári László

NAPIRENDI PONTOK

1. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára (III. negyedéves korrekció)

Az első napirendi pont keretében a költségvetés módosítását javasolják, miután a város többlet bevételekhez jutott, és új igények is keletkeztek. Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.

Badány Lajos (Velünk a Város): Az év első felében az előző városvezetés korrekciót nem terjesztett be, ezt a kérdést lazán kezelték. Több projekt is szünetelt döntések hiányában, közben pedig a költségek emelkedtek. Ezeket a hiányosságokat pótolni kell. Aggasztó a város lakosságának csökkenése, illetve a Miskolc Holding adósságállomány nagysága.

Kiss János (Fidesz): A törvény szabályozza, hogy egy évben hányszor lehet korrekciót beterjeszteni. Az adóbevételek tekintetében az előző városvezetés sokat lépett előre, ezen a téren nincs miért szégyenkezni. A Miskolc Holding adósságállomány az MVK Zrt. új buszainak lízingjéből adódott. A költségvetés főösszegének 0,5 százalékos korrekciója nem jelentős tétel.

Mokrai Mihály (Velünk a Város): A valóságban sokkal rosszabb a helyzet, mint azt Kiss János elmondta. Korábban negyedévente nyújtottak be költségvetési korrekciót, de a választások előtt ezt nem akarták megtenni. Olyan hiány van, amely szinte megbénítja a jelenlegi városvezetést. Az nem tisztességes, ha a város megrendel egy szolgáltatást, de azt nem fizeti ki. Ha túlzottan emelik az iparűzési adót, akkor egy bizonyos szint felett a kormányzat annak egy részét elvonja. A költségvetésben rendet kell vágni, amelyben valós számokat kell szerepeltetni.

Kiss János viszontválasza: Valóban, ha egy város elér egy adóerősséget, akkor belép egy szolidaritási adó, de ennek a mértéke nem nagy. A városnak saját erőre kell támaszkodnia, és versenyképességnek kell lennie, hogy minél több befektetőt legyen képes bevonzani. A jelenlegi városvezetés felelőssége lesz, hogy az elkövetkező öt évben a befektetők szeressék ezt a várost.

2. Javaslat a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

A rendeletalkotásra azért van szükség, mert a 2020-as költségvetés várhatóan februárban kerül elfogadásra, eddig az időpontig is működnie kell a városnak, biztosítva ezzel az intézményhálózat működését. Ez megadja a szükséges felhatalmazásokat, és egy 500 millió forintos keresztösszeg létrehozására is lehetőséget nyújt, amely projektdöntésekhez nyújthat segítséget mindaddig, amíg a jövő évi költségvetést el nem fogadja a közgyűlés. 

3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában

Magánszemélyek kérelmére indult az eljárás, hogy törzsvagyonból kivonják és azokat üzleti vagyonná minősítsék. Lillafüreden egy 36 négyzetméteres területről van szó, az Avas városrészben egy telekcseréről, Lyukóbánya városrészben egy forgalomtól elzárt magánútról, Hejőcsabán pedig egy 220 négyzetméteres területről.  

4.Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására

A temetési segély összege jelenleg tízezer forint, ami az igen magas temetési költségekre tekintettel harmincezer forintra nő. Azért, hogy rászorulók hatékonyabban kapjanak segítséget, lehetőség lesz arra, hogy rendkívüli települési támogatást nem csak pénzben, hanem természetben is megkaphatják majd.
Születési támogatás: a születés után 120 nappal a szülő kérheti akkor, ha legalább egy éve már miskolci lakóhellyel rendelkezik. A születési támogatás egy alkalommal adható, gyermekenként 20 000 forint és 2020. január elsejétől lép hatályba.

Ignácz Dávid jegyző a módosító indítványok kapcsán észrevételeket tett. Pakusza Zoltántól és Alakszai Zoltántól érkezett rendeletmódosítási kérelem. Több törvényességi aggályt is említett ennek kapcsán. Nincs jogszabályi feltétel Pakusza Zoltán képviselő javaslatára, hogy a támogatottak szociális helyzetétől függetlenül külön állapítsák meg jogosultsági kritériumokat. Alakszai Zoltán indítványa kapcsán az alaptörvény lehetőséget ad arra, hogy szociális intézkedések jellegét és mértékét a közösség számára hasznossághoz igazítsa, de ebben az esetben az önkormányzatnak ilyen lehetősége nincs.  

Fodor Zoltán szerint Miskolc mindig híres volt arról, hogy szociálisan érzékenyek a mindenkori önkormányzatok. Szólt a meglévő Salkaházi programról, amelyben megemelte az új városvezetés az adható összeget, illetve arról is beszélt, hogy ez a fajta szociális érzékenység, ami most is megjelenik, továbbra is jellemezni fogja szerinte a városvezetést.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) szerint fontos, hogy a felelős gyermekvállalást támogassák, ezért nyújtotta be módosító indítványát. Például, hogy a szülők töltsék be a huszadik életévüket. 13-15 éves korban már gyermekek vállalnak gyermekek, ez szerinte nem a felelős gyermekvállalás. Többek között munkához kötné a kifizetést.

Alakszai Zoltán (Fidesz) arról beszélt, hogy ha a várost irányító frakció nem fogja elfogadni a módosító javaslatokat, frakciója akkor is támogatja az indítványt, mert Miskolc érdekeit szolgálja. Arról is beszélt, hogy a Fidesz-KDNP alapvetően a munkalapú társadalomban és annak megteremtésében hisz, a segélyalapú társadalom helyett.

Badány Lajos (Velünk a Város) önkormányzati képviselő, frakcióvezető-helyettes elmondta, hogy ő is tervezett benyújtani módosító indítványt, de az előzetes egyeztetés során kiderült, hogy nem lehet az önkormányzat szociális juttatásait ilyen feltételekhez kötni. Elmondta, hogy „mi is a munkaalapú társadalomban gondolkodunk, és nem az átgondolatlan segélyezés az elsődleges cél”.

Kovács László (KDNP) önkormányzati képviselő támogatni fogja az előterjesztést, szerinte olyan dologról van szó, ami a városlakók érdekében együttműködést kíván.

Varga Andrea alpolgármester szerint is fontos téma ez, nem lehet figyelmen kívül hagyni a különböző véleményeket. Ha a szociális ellátásról beszélünk, akkor ez az úgynevezett prevenció, a megelőzés kérdését veti föl. Arra kérte Pakusza Zoltán képviselőt és az ellenzéki frakciók képviselőit is, hogy a januárban kezdődő szociális szempontú beszélgetéseken vegyenek részt és együtt, közösen beszélgessenek és gondolkodjanak erről a témáról.  .

Mokrai Mihály (Velünk a Város) önkormányzati képviselő szerint egy felelős kereszténydemokrata nem beszélhet így – reagált korábbi hozzászólásokra. Szerinte a szolidaritás nemes érték, a kereszténydemokrácia abban áll legközelebb a szocialista gondolkodáshoz, hogy szolidaritást vállal.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) önkormányzati képviselő megköszönte az alpolgármester meghívását, és mint mondta, élni fog az egyeztetés lehetőségével. Ennek ellenére fenntartja, hogy ezek a módosítók szükségesek ahhoz hogy előre tudjanak lépni.

Kovács László (KDNP) szerint aránylag kevés a kereszténydemokrácia és a baloldal közötti összefüggés vagy hasonlóság. Varga Andrea alpolgármester hozzászólására is reagált. – Azoknak, akik nem tudnak dolgozni, segíteni kell, akik nem akarnak, azokkal úgy kell foglalkozni hogy ők is akarjanak és segíteni kell őket. Ebben teljesen egyetértünk - fogalmazott. 

Kiss János (Fidesz) felvetette, hogy valóban szociális rendelet keretében kell-e  elhelyezni, vagy legyen normatív típusú ajánlat a miskolciak számára.  Ez egyszerűsíthetné a mozgásterét az önkormányzatnak.

Veres Pál polgármester szerint fontos, hogy próbáljuk meg a születésszámot ilyen módon, legalább ezzel a gesztussal segíteni, hogy próbáljuk támogatni azokat a fiatalokat, akik gyermeket vállalnak. Egyrészt kell foglalkozni a szociális ügyekkel, alapvető cél, hogy ezekben az ügyekben előrelépjünk. A munkaerőpiacra mindenkit igyekezzünk bevinni, hogy megfelelő életkörülményeket tudjanak maguk számára biztosítani. Szeretnénk azokat a családok segíteni, akiknél ez nagy nehézségbe ütközik. De természetesen ezt úgy kívánjuk elérni, hogy megfelelő tevékenységhez kötjük. Nagyon komoly feladat lesz, nem véletlenül hívtuk az alpolgármester asszonnyal konzultációra önöket – mondta. 

5. Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Az előterjesztés a hivatali épületen és hivatali időn kívüli anyakönyvi események díjtételek felülvizsgálatáról szól. A díjak változatlanok, a miskolci lakhellyel rendelkező lakosok pedig 50 százalék kedvezményt kaphatnak. Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.

Hegedűs Andrea (Velünk a Város): A házasság fontos alappillére a családalapításnak. A jelenlegi városvezetés jó irányban halad, ez az előterjesztés is támogatja, hogy az igazolt miskolci lakosoknak csak a meghatározott díjak felét kell fizetniük, ezzel is segítve közös életük elindítását.

6. Javaslat az „Okos Város – Okos Miskolc” című projekt keretében beszerzett eszközökhöz kapcsolódó döntések meghozatalára

Az előterjesztés arról szól, hogy az „Okos Város – Okos Miskolc” című projekt keretében beszerzett eszközöket az azokat használó cégek használatába adják. Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.

Szopkó Tibor (Velünk a Város): A város vezetésének komoly tervei vannak az Okos Város – Okos Miskolc programmal, amelyet további tartalommal szeretnének megtölteni, annak érdekében, hogy a városban élőknek még magasabb szintű szolgáltatásokat nyújthassanak.

Nagy Ákos (Fidesz): A legtöbb probléma a városban a hóhelyzettel, a járdákkal és a köztisztasággal van. Ezek az eszközök ezeken a gondokon segíthetnek, ám mivel ezek személyes adatokat is tárolnak, ezért kérte, hogy azokat megfelelően kezeljék.

Veres Pál polgármester erre ígéretet tett.

7. Javaslat civil- és egyéb szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

8. Javaslat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára

9. Javaslat az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentései alapján készített intézkedési tervek elfogadására és a kapcsolódó egyéb döntés meghozatalára

Az Állami Számvevőszék 2019-ben a Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.-nél és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-nél tárt fel kisebb hiányosságokat, amelyeket pótolni kell. Az Állami Számvevőszék jelentését követően 30 napon belül intézkedési tervet kell elfogadni. Pótolni kell a javadalmazási szabályzatot, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjére vonatkozó dokumentumot. 

10. Javaslat közterületek elnevezésére

21 közterület kap új elnevezést. Kisebb vita alakult ki a Brigád utca átnevezése miatt.

Hollósy András (KDNP) egy szakmai tanulmányra és az MTA állásfoglalására hivatkozva elmondta, a brigád elnevezés szerinte nem használható. Állásfoglalásuk szerint a brigád az együtt harcolók csoportját jelenti, 1945 után szovjet hatásra vált közkeletűvé. Dr. Miklósházy Attila elnevezést javasol, mivel a névadó Diósgyőrben született 1931-ben, Castellum Minus-i címzetes püspök, az emigrációban élő magyar katolikusok nyugalmazott püspöke. Példaértékű, ahogy a keresztény eszméket szolgálta, ezért javasolják.

Mokrai Mihály (Velünk a Város) politikai provokációnak nevezte a névváltoztatás indoklását, és szerinte a kilenc év alatt kellett volna átnevezni az utcát. Szerinte az ott lakók nem támogatják ezt a változást, néhányukkal beszélt, becsengetett családokhoz, erre alapozza álláspontját.

Fodor Zoltán (Velünk a Város) szerint a szovjet megszálláshoz nem köthető a brigád kifejezés. Egyetértett Mokrai Mihállyal, miszerint kérdés, hogy az ott lakókat megkérdezték-e.

Hollósy András (KDNP) önkormányzati képviselő elmondta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia hozta meg ezt az állásfoglalást, az önkormányzati szakemberek pedig a Bánk utca elnevezést javasolták. - Ha már változtatni kell, olyan személyiségről nevezzük el, aki tényleg tett a magyar és a miskolci emberekért - tette hozzá.

Bartha György (Velünk a Város) arra tett javaslatot, hogy mivel Miklósházy Attila Diósgyőrben született, így Kovács László képviselő körzetében keressenek a névadáshoz méltó közterületet. A Salétrom utca szerepelt a javaslatában.

Veres Pál polgármester szerint üdvözlendő, hogy a püspökről Miskolcon is elnevezzenek közterületet, de szerinte  Miklósházy Attila személyéhez egy arra méltóbb, nagyobb közterület jobban illene. Ezt megfontolásra ajánlotta.

11. Javaslat a Tour de Hongrie Kerékpáros Körverseny miskolci versenyszakaszának megtartására vonatkozó pályázat benyújtására

Az előterjesztés arról szól, hogy Miskolc pályázik a 2020-as Tour de Hongrie Kerékpáros Körverseny indulóvárosi helyére. Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.

Bartha György (Velünk a Város): A Tour de Hongrie Kerékpáros Körversenynek kiváló reklámhatása van. Nem szabad elhallgatni, hogy az idei verseny fennakadást okozott a városban. Sikeres pályázat esetén alaposan át kell gondolni a rajt helyszínét, hogy hasonló probléma ne adódjon.

Veres Pál polgármester ehhez hozzáfűzte: a szervezők már jelezték, hogy az idei tapasztalatok alapján el akarják kerülni a hasonló helyzeteket.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz): Miskolc igazi sportváros, a város közkedvelt kerékpáros célpont. A reklámhatásokon túl érdemes megemlíteni a kedvező sportszakmai eredményeket is. A rendezvény jól szolgálja Miskolc hírnevének nemzetközi terjesztését.

12. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására

Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta. Az előterjesztéshez nem volt hozzászólás.

13. Javaslat a Közgyűlés 2020. I. félévi munkatervének megállapítására

Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.

Kovács László (KDNP): Korábban a bizottsági hét megelőzte a közgyűlés hetét, most ezek az időpontok közelebb kerültek egymáshoz. A februári és márciusi tervekben több előterjesztésben is áremelések szerepelnek, és ezek hátteréről érdeklődött.

Ignácz Dávid jegyző válasza: a bizottsági üléseket a bizottsági elnökök hívják össze, ők felelnek az időpontokért.

14. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről

ZÁRTÜLÉS

15. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

16. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának megválasztásához kapcsolódó döntések meghozatalára - Sürgősségi indítvány

17. Javaslat a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.-t érintő döntések meghozatalára - sürfősségi indítvány

18. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára - sürgősségi indítvány

KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

19. Javaslat állásfoglalás kiadására a Semmelweis Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályának tervezett bezárásával kapcsolatban

Badány Lajos (Velünk a Város) beszélt a képviselői indítvány hátteréről, a korábbi tiltakozásokról, és beszélt arról az egyeztetésről is, amelyen Miskolc polgármesterével és képviselőtársaival együtt részt vett a megyei kórház főigazgatójával együtt zajló legutóbbi megbeszélésen. Hangsúlyozta, hogy azt a tájékoztatást kapták, hogy az összevonás nincs napirenden. Szerinte a miskolciak életminőségét érintő kérdésekben a városvezetés véleménye is fontos.

Veres Pál polgármester megerősítette, hogy egyeztetést kezdeményezett a kórház főigazgatójával. Mint mondta, korrekt szakmai tájékoztatást kaptak, ahol elhangzott: a kórházban ez az összevonás egyelőre nincs napirenden, legkorábban májusban lehet erről tájékozódni, hogy egyáltalán napirendre kerül-e ez az ügy. Megerősítette, hogy ezt mindenképpen kölcsönös együttműködés és tájékoztatás fogja megelőzni.

Kovács László (KDNP) önkormányzati képviselő a FIDESZ és a KDNP frakciók nevében arról szólt, hogy elkötelezettek a kormány családtámogatási programja kapcsán. „A szülészethez azonban a legteljesebb mértékben ragaszkodunk.” Támogatják a két telephely fenntartását, illetve ragaszkodnak ahhoz, hogy a miskolci anyák a lehető legmagasabb szakmai színvonal mellett és legjobb körülmények között szüljenek.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető arról beszélt, hogy örömmel hallgatta Kovács László szavait, vagyis akkor a közgyűlésben alapvetően konszenzus van. Nekünk is fontos, nekem is fontos, a teremben lévő legtöbb embernek fontos az intézmény megmaradása. Simon Gábor beszélt a szülészet 2010 előtti, milliárdos nagyságrendű felújításáról. Előremutatónak nevezte azonban, hogy úgy nincs döntés ebben az ügyben, hogy Miskolc vezetése arról nem tudjon.

NAPIRENDI PONTOK - SÜRGŐSSÉGIK

20. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Forint folyószámla szerződés és cash pool megállapodásának, valamint Folyószámlahitel szerződéséhez szükséges feltételes döntések meghozatalára

Amíg a kormányengedély megszületik, olyan pénzügyi megoldást kell biztosítani, ami a 2020-ban tudja a finanszírozni a Miskolc Holding működését. Tárgyalásokat folytattak a számlavezető bankkal, szeptember 16-áig tudják biztosítani a holding cash pool és folyószámlahitelét. A szerződések a mostani kondíciókkal egyezőek, egyetlen kivétel a kétmilliárdos jelenlegi kezességvállalás helyett négymilliárdos kezességvállalás kérnek. Mivel egy éven belüli a hitelszerződés, ezért ehhez kormányengedély kérése nem szükséges. Ha az eredeti kormányengedély megszületik, akkor az a szerződés fog hatályba lépni.  - Ez tulajdonképpen egy biztonsági intézkedés, hogy működés képesek lehessünk – hangsúlyozta Veres Pál polgármester. 

21. Javaslat az MVK Zrt.vel fennálló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltaási Követelmény és Közszolgáltatási Ellentételezés 2020. évi tervezett mértékének elfogadására

A 2020-as üzleti menetrend kialakításánál végeztek egy teljes körű utasszámlálást. Erről az MVK Zrt. vezetője, Demeter Péter beszélt. Iskolai időszakban az volt a tapasztalat, hogy bizonyos autóbusz- és villamosjáratoknál van lehetőség változtatni. A szünetet érintő időszak ugyanis száz napot tesz ki egy évben, és jelentősen, 25 százalékkal csökken az utasforgalom. A kevesebb sofőr ellenére is bővül a járatok száma az egyetemi területeken: ez a 12-es járatokra is vonatkozik, és az ME elnevezésű viszonylat is megmarad. Lakossági igény volt a 101B visszaállítására, ezt úgy tudják technikailag megoldani, hogy a 21B jelenleg működő vonalvezetését meghosszabbítják Diósgyőr végállomásig, a régi végállomás fordulóját használva. A 7-es Felsőzsolca-Miskolc között közlekedő autóbuszt is sokan kérték, hogy a Selyemréten keresztül közlekedjen. Január elsejétől ez megvalósul. A 16-os busz  viszonylatán három járat a gyerekek közvetlen iskolába jutását segíti, a Vasgyárig közlekedik majd. A teljes járatcsökkentés és átalakítás éves szinten 150 millió forintos megtakarítást jelent. 

- Hivatalba lépésemet követően szembesültünk ezekkel a problémákkal  - hangsúlyozta Veres Pál polgármester. - Intézkedéseket is tettünk. Kiderült, hogy egy szűkebb szakértői csoporttal márciustól kezdődően készült egy utasfelmérés, illetve egy fejlesztési javaslat arra vonatkozóan, hogy az akkor már fennálló problémákat, amivel az előző városvezetés is szembesült, valamilyen módon kezeljék. Ez az anyag úgy készült el, hogy benne voltunk épp a politikai csatározások közepén, így nem lehetett sokat tudni róla. Sajnálatos módon egyik oldalról értem, a másik oldalon nem, hogy miért nem került elindítása ez a módosító folyamat, hiszen azóta már az első próbák alapján tudnánk arról dönteni, hogy mik a finomhangolások. Az új elképzelésekben összehívtunk egy bizottságot, akik megvizsgálták azt az anyagot is, amit az igazgató letett az asztalra, illetve további egyeztetéseket indítottunk el. Közben szeretnénk lehetőséget biztosítani, ha ez az anyag elkészült, nézzük meg, hogy mennyire működőképes. El kell indulnunk a megoldás útján, és ennek megfelelően, ha szükséges, néhány hónap múlva, akár a márciusi közgyűlésen tudunk erről tárgyalni, újabb jobbító javaslatokat tenni.

Kiss János (Fidesz) önkormányzati képviselő egy szélesebb társadalmi és szakmai vitát szeretne látni. Szerinte ez alapvetően forráskivonás, amely rontja a város versenyképességét és rontja a versenyképességét a miskolci lakosok felé is. Szerinte ez nem szolgálja a vállalat érdekeit és külső, szakmai szervezetek sem támogatják – utalt a VEKE korábbi nyilatkozataira.

- A legelső szervezet a VEKE volt, akivel felvettük a kapcsolatot – hangsúlyozta válaszában Veres Pál. Ők letettek egy javaslatot, kértem őket, vegyenek részt a bizottság ülésein. Ehhez egy titoktartási nyilatkozatot kellett volna aláírniuk, hiszen egy társaság gazdasági és egyéb adatihoz kellett hozzáférniük a munka során. A VEKE képviselője azonnal kivonult, utána pedig elkezdett támadást indítani a közösségi oldalakon keresztül, amit nem tudok mire vélni, ők nem voltak együttműködőek – hangsúlyozta Veres Pál. - Most azt az anyagot, amit a cég készített, azt tettük az asztalra, elindítjuk a folyamatot, később majd módosítunk, ha kell. Az időnyerés azt is jelenti, hogy a szakértői egyeztetés folyik, bevonva a VEKÉT is, és azt szeretném, ha tavaszra elkészülne a finomra hangolt tervezet – mondta Veres Pál. 

Badány Lajos (Velünk a Város): Kiss János hozzászólásának egy részével egyetért, de szerinte a Fidesz-KDNP frakciónak a legkisebb erkölcsi alapja sincs hozzászólni, hiszen az ellentételezéseket 2014 óta nem utalták át a közlekedési vállalat számlájára, szeptemberben volt egy minimális utalás. Gyakorlatilag 3 milliárd forinttal tartozik az önkormányzat az MVK-nak.

Simon Gábor (Velünk a Város) önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy nem akar visszafelé mutogatni – ahogy az előző városvezetés -, de ez most egy olyan előterjesztés, aminél szerinte néhány tényt rögzíteni kell. -  Önök kilenc év alatt idézték elő ezt a helyzetet, ha jól tudom, hat igazgatót rúgtak ki, és Kiss János a felelőse ennek az előterjesztésnek. Sorozatosan rosszabbnál rosszabb döntéseket hoztak, személyi döntéseket és rosszabbnál rosszabb szakmai döntéseket. Olyan szerződést kötöttek az MVK-val, amelyet nem tudott betartani, nem tudták kiállítani a buszokat és a sofőröket. Akkor ezért ki a felelős? Az a városvezetés, aki másfél hónap után szembesült a problémával vagy Önök, akik kilenc éve hagyták ezt a folyamatot és persze benne a legtöbb dolgot titkolták – mondta Simon Gábor.

Szarka Dénes (Velünk a Város) örül annak, hogy a Miskolci Egyetem járatai visszakerülnek és szeretné, ha a továbbiakban lehetőség lenne a 22-es buszjárat visszavezetésére is. Szerinte az egyetemet minél jobban össze kell kötni a város életével.

Bartha György (Velünk a Város): "Amikor meghallottam az első nevet, hogy Kiss János megy majd ki a pulpitushoz, azt hittem, hogy majd elnézést kér a miskolciaktól." Bartha György is elmondta, hogy 9 év alatt 6 igazgatót rúgtak ki a közlekedési vállalattól és eltávolítottak, ellehetetlenítettek szakmai középvezetőket.

Mokrai Mihály (Velünk a Város) a felelősség kérdéséről beszélt: Önök előszeretettel nyolc éveztek, de az örökség, amit itt hagytak, az borzasztó – mondta. Örülök, hogy megváltozott a világ, kijött Kis János és elmondhatja véleményét és nem vonunk össze napirendeket.  

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) arról érdeklődött, hogy Pereces nem lesz-e ebben a tervben mostohagyerek. Reméli, hogy nem a fűnyíró elv szerint fog működni majd a változtatás. Pereces egy zsáktelepülés, ahonnan az ott lakók nem tudnak másképp bejutni.

Molnár Péter KDNP azt mondta, hogy pártja ezt az előterjesztést nem tudja és nem is fogja támogatni. Szerinte nyilvánvaló, hogy most visszafelé mutogatnak, és a szolgáltatást egyre kevesebben fogják igénybe venni. Szólt arról is, hogy Magyarország legmodernebb közösségi közlekedése jött létre Miskolc városában. 

- Az előző városvezetés által kinevezett vezető megalkotott módosítását terjesztjük most be – hangsúlyozta Veres Pál polgármester. - Ez egy megoldási javaslat az adott helyzetre, ami előrevisz, elindítunk egy olyan menetrendet, ami jelenleg teljesíthető a cégvezetés szerint is, és elkezdődik egy hosszabb távú egyeztetés, és ha ennek vége, egy jól működő rendszer lesz reményeink szerint. Ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy mi a megoldást keressük. Szerintem nem az a megoldás, hogy a lehetséges általunk szakmainak nevezhető utat akadályozzuk meg – hangsúlyozta a polgármester.

Simon Gábor (Velünk a Város) önkormányzati képviselő szerint „most már a napnál világosabb”, hogy a cég működésében alapvető problémák keletkeztek, közös feladatunk és felelősségünk, hogy ezek közül a problémák közül minél többet meg tudjuk oldani. - Mi ebben vagyunk érdekeltek. Nem tudok egyetérteni azzal, hogy Kiss János forráskivonásról beszél. Megrendeltek egy szolgáltatást, és nem fizették ki, ez nem forráskivonás.

Szopkó Tibor (Velünk a Város) arról beszélt, hogy szeretnék megállítani a vállalat működésképtelenségét és finanszírozhatatlanságát.  - Ezt a számlát önök sem tudták kifizetni. Az elmúlt években a szakadék felé tartott ez a cég, az egyetlen megoldás az, hogy elfogadjuk ezt a mostani előterjesztést és remélhetőleg tavasszal lesz egy konszenzusos megoldás, ami finanszírozható és működőképes – hangsúlyozta a képviselő.

Borkúti László (Velünk a Város) azért kért szót, mert mint mondta, eredetileg nem szakterülete, de tartott lakossági fórumot Hejőcsabán. Javasolta, a korábbi közlekedési állapotokat dicsőítő képviselőknek, hogy nézzék meg a 14-es autóbusz útvonalát, ahol a buszmegállók mellett nem vezetnek járdák és korlátok sincsenek.

Alakszai Zoltán (Fidesz) szerint ez az előterjesztés nagyon sok miskolci életét érinti. - Meghallgattuk azt is, hogy nem lesz „elmúltkilencévezés”, ehhez képest a várost irányító frakció elmúlt kilenc évezett. A megoldás keresésben konstruktív ellenzéki erőként számíthatnak ránk a következő időszakban is – mondta. Beszélt arról, hogy szerinte visszaköszönnek azok a retorikai elemek, amikor kényszer helyzetekre hivatkozva terhelik rá az emberekre akár a jegyár-emelést, akár a válság menedzselését.

Révész Péter (Velünk a Város) arról beszélt, ha nincs az előző kilenc év, akkor nincs ez az előterjesztés. - Ha ezt a problémát orvosolják, akkor nem kell nekünk erről szavazni – mondta. Az MVK jelenleg nem jól működik, nekünk erről az útról kell elvinni.

Molnár Péter (KDNP) szerint nem baj, ha egy vitában vannak indulatok, de attól tart, hogy ezek az indulhatok majd a villamos- és buszmegállókban jelentkeznek.

Szopkó Tibor (Velünk a Város) azt mondta, hogy az indulatok a nehéz helyzetnek szóltak, és szerinte az is pozitív, hogy indulatokkal terhelt időkben erről ilyen részletességgel és ilyen hosszan tudtak vitatkozni, mert ez egy nagyon komoly előrelépés. 

22. Javaslat a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Az előterjesztés 10 százalékos illetményemelést tartalmaz, amelyet minden évben folytatni kívánnak. Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.

Alakszai Zoltán (Fidesz, frakcióvezető): Támogatja az előterjesztést, és abban bízik, hogy a többi önkormányzati dolgozóra is ki lehet majd terjeszteni a fizetésemelést.

23. Javaslat jelzálogfedezet biztosítására a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő kialakításához

A miskolci „húszemeletes” épület felújítására másfél milliárd forint támogatást kapott a város. A támogatás elnyeréséhez szükséges további jelzálogfedezet biztosítása, amely több városi ingatlant érint majd. Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.

Kiss János (Fidesz): Örömmel látja, hogy a jelenlegi városvezetés tovább viszi az előző kezdeményezését. Ezzel két legyet üthet a város: rossz állapotban volt az épület, amely most megújulhat, másrészt új funkciót kaphat, amely segítheti a helyi munkaerő megtartását, illetve növelését.

24. Javaslat a Miskolci Atlétikai Centrum, valamint a Miskolc-tapolcai Strandfürdő üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Az előterjesztés szerint a Miskolci Atlétikai Centrum, valamint a Miskolc-tapolcai Strandfürdő üzemeltetési szerződését meghosszabbítják.

Az előterjesztéshez nem volt hozzászólás.

25. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Az előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti változásait tartalmazza. Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.

Kiss János (Fidesz): A városvezetés joga meghatározni, milyen keretek között kíván dolgozni. Mivel minden átalakítás érinti a dolgozókat, azt kérte, hogy ezek a döntések szakmai alapon történjenek.

Veres Pál ezt megerősítette.

26. Javaslat a 2020.évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását végző Kuratórium állandó tagjai melletti további három tagjának megválasztására

Az előterjesztéshez nem volt hozzászólás.

 

További hírek

Olvasnivaló