Ugrás a tartalomra

„Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál”

Kujan István
Utoljára módosítva
2019. június 01. szombat 11:29
„Hálás vagyok azért, hogy iskolánk az elmúlt negyedszázad alatt áldozatkész, kreatív, innovatív és keresztyén munkatársi közösségé alakulhatott” – vallja a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója. Ábrám Tibor kiemelkedő szaktudása és emberi magatartása, keresztyén szellemiségű pedagógiai munkája alapján idén Pedagógiai díjban részesült.
Fotó: Végh Csaba

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 1993-ban bízta meg Ábrám Tibort a Lévay József Református Gimnázium újraindításának előkészítésével és igazgatói feladatainak ellátásával. 

– Életem és szolgálatom elmúlt 25 évét alapvetően három ige határozta meg. A kezdeti időben a Timóteusnak írt I. levél 4. részének 12. verse volt hangsúlyos számomra: „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.” 

– Miskolcon a Lévay újraindításával sok tekintetben mintát kellett teremteni, valami olyan újat létrehozni, ami példa lehet a társadalom számára is. A Lévay Miskolc és a régió értékes, megbecsült, a keresztyén nevelést középpontba állító intézményévé vált, amely hisszük: érezhető hatással van városunk életére is. 

2002-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke. Mind az egyházkerület, mind a református egyház köznevelési intézményrendszerének irányításában, fejlesztésében jelentős szerepet tölt be. A Református Pedagógiai Intézet és a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet igazgatótanácsának elnöke. 

Ábrám Tibornak fontos szerepe volt a Miskolc és vonzáskörzetében kialakult református oktatási intézményrendszer létrehozásában. Koordinátora a Magyarországi Református Egyház Köznevelési Intézményrendszer-fejlesztési stratégiáját kidolgozó csoportnak és referense a Kárpátmedencei Református Oktatási Alapnak. 

– A Lévay újraindulásának második évtizede az intenzív növekedésről szólt. Ebben az időben vált hangsúlyossá számunkra az alábbi ige: „… az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” (Ef 4,15)” – teszi hozzá. 

– Hálás vagyok azért, hogy Isten szerető és a munkámban támogató feleséggel ajándékozott meg, hálás vagyok gyermekeinkért és családjaikért, a Lévay egész munkatársi közösségéért, igyekszünk Miskolc javát is szolgálni jelenlétünkkel és munkánkkal. Ha ezen látható áldás van, ezért legyen egyedül Istené a dicsőség – fogalmaz Ábrám Tibor.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!