Ugrás a tartalomra

Nem maradhat a jelenlegi állapotában a hejőcsabai gyógyszertár

Tajthy Ákos
Utoljára módosítva
2020. március 31. kedd 15:34
Az épület tulajdonosának egyebek mellett fel kell számolnia a veszélyes állapotot és a szakértővel kell megvizsgáltatni az épület tartószerkezetét is.
hejocsabai_gyogyszertar
Így fest a gyógyszertár napjainkban Fotó: Google Street View

 

Az örökségvédelmi hatóságtól kért intézkedést a miskolci önkormányzat Veres Pál polgármester kezdeményezésére az évek óta pusztuló, műemléki védettség alatt álló hejőcsabai gyógyszertárral kapcsolatban – írta közleményében a miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztálya.

Az ügyben a megyei kormányhivatal miskolci járási hivatalának illetékes osztálya elsőfokú örökségvédelmi hatósági jogkörben eljárva, február 26-i határozatával, az ellenőrzéseik alkalmával feltárt problémák kijavítására kötelezte a tulajdonost.

Intézkedni kell

Eszerint fel kell számolni a veszélyt jelentő állapotokat, vagyis az épületnek a főúttal határos homlokzatát, illetve a földszinti, korlát- és kapuzathiányos oszlopközeit kordonszalaggal le kell zárni és a kilépés veszélyességére figyelmeztető feliratokat, táblákat kell kihelyezni. Emellett sérült vagy hiányzó héjazati elemeket, bádogosszerkezeteket, korlátmezőket rögzíteni és pótolni kell, a falak tövében nőtt növények gyökereit el kell távolítani, a homlokzati falakat át kell vizsgálni, a falfirkákat és a földszinti árkádsoros tornác padlójáról a szemetet, port, építőanyag-morzsalékot el kell távolítani

- Át kell vizsgáltatni emellett az épület teherhordó szerkezeteit egy tartószerkezeti-, és faanyagvédelmi szakértővel és az ő szakvéleményének adataira és eredményeire alapozva a tulajdonosnak az épület, illetve annak értékleltár szerinti védett műemléki értékei állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó örökségvédelmi engedély iránti kérelmet kell előterjesztenie - hangsúlyozták

A teljesítésre a szükséges intézkedéseknek megfelelően több eltérő időpontot határoztak meg, ezek teljesítését az eljáró hatóság ellenőrzi fogja. 

A dicső múlt

hejocsabai_gyogyszertar_1912_fortepan_magyar_foldrajzi_muzeum
Az épület 1912-ben. Fotó: Magyar Földrajzi Múzeum, Fortepan

A hejőcsabai gyógyszertár egykor a település, később a városrész ékének számított. Történeti források szerint a Csaba vezér u. 58. alatti, eredetileg földszintes ingatlant az egykor önálló Hejőcsaba község gazdag földbirtokosa, a Bárczay család építtette a XVIII. század végén. A XIX. század közepén romantizáló stílusban átalakították, s ekkor lett egyemeletes, kontyolt tetejű.

Később az épületben hosszú évtizedekig gyógyszertár üzemelt, a kilencvenes évek végén annak emeletén működött a Hejőcsabai Rendőrőrs is. 

További hírek

Olvasnivaló