Ugrás a tartalomra

Miskolciakat is kitüntetett a köztársasági elnök

Tajthy Ákos
Utoljára módosítva
2021. március 22. hétfő 10:58
Nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én több miskolci, megyei, vagy a városhoz, régióhoz kötődő személyt is kitüntetett Áder János köztársasági elnök.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:
PALÁNKI FERENC, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői tevékenysége elismeréseként;
DR. PANYI BÉLA ATTILA, a Legfőbb Ügyész Tanácsadó Testületének tagja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség nyugalmazott főügyészhelyettese több mint négy évtizedes, kiemelkedő szakmai eredményekben gazdag jogászi, ügyészi és oktatói pályafutása elismeréseként;
DR. TERNYÁK CSABA metropolita, az Egri Főegyházmegye érseke több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés érdekében végzett munkája elismeréseként;

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitütetést kapta:
DR. ÁBRÁM TIBOR, a  Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a  miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon intézményvezetője a magyar református közösségek szolgálatában folytatott sokoldalú tevékenysége, valamint a  miskolci egyházi oktatás területén végzett oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként;
DR. KUNDRÁK JÁNOS JÓZSEF gépészmérnök, a  műszaki tudomány doktora, a  Miskolci Egyetem professor emeritusa a  gépgyártás-technológia területén elért, világviszonylatban is elismert kutatási eredményei, több évtizedes oktatómunkája, valamint a Miskolci Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;
MIKOLAI VINCE pápai prelátus, címzetes prépost, főszékesegyházi kanonok, a  Miskolc-Diósgyőr Római Katolikus Plébánia plébánosa az Egri Főegyházmegye és a  helyi közösségek szolgálata, különösen a  szegények felkarolása iránt elhivatott lelkipásztori pályája, valamint keresztény kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként;
VADÁSZNÉ DR. BOGNÁR GABRIELLA gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, a Gép- és Terméktervezési Intézet igazgatója, egyetemi tanára az aktuális ipari-gazdasági feladatok megoldásához kapcsolódó kutatásfejlesztési és innovációs tevékenysége, valamint mérnökök generációinak oktatása területén végzett színvonalas munkája elismeréseként;

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitütetést kapta:
DR. CSETE JENŐ okleveles gázmérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézete Gázmérnöki Intézeti Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar Mérnöki Kamara Gázipari Tagozatának alapító elnöke a hazai gázipar területén végzett kiemelkedő kutatói, oktatói és szakértői munkája, valamint több évtizedes kamarai tevékenysége elismeréseként;
DR. GÖRGÉNYI ILONA jogász, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézetigazgatója és tanszékvezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének tanára a büntetőjog, a viktimológia, illetve a resztoratív igazságszolgáltatás területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő kutatói, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint eredményes egyetemi vezetői és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;
DR. VARGA ESZTER KLÁRA, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főorvosa a gyógyítás és az orvostudomány iránt elhivatott, négy évtizedes munkája, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közéletében betöltött szerepe elismeréseként;

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült:
BORDÁS JÓZSEF SÁNDOR zeneszerző, dobművész, zenepedagógus, a  Rajkó-Talentum Szakgimnázium dobtanszakának vezetője kiemelkedő előadóművészi és zenepedagógusi munkája, valamint széles körű kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként;
DR. SZABÓ ZSOLT, a Diósgyőri VTK Sportegyesület orvosigazgatója a hazai és nemzetközi kézsebészet területén elért kiemelkedő szakmai eredményei, valamint a diósgyőri sportolók egészségügyi ellátása érdekében végzett színvonalas munkája elismeréseként
SZÓNOCZKI JÁNOS MIHÁLY, a Miskolci Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papja, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnökhelyettese a Magyarországon élő ruszin közösség összefogásában, illetve képviseletében vállalt szerepe, valamint kultúrájának ápolását és széles körű népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült:BÁNFALVI ÁGNES, a miskolci Avasi Gimnázium tanára négy évtizedes, példaértékű pedagógusi pályája elismeréseként;
DR. BODA PÉTER, a miskolci 44. számú Házi Gyermekorvosi Körzet gyermekorvosa több évtizedes gyermekorvosi pályája során lelkiismeretesen végzett gyógyítómunkája elismeréseként;
DR. FODOR MÁRTA, az Északerdő Zrt. Igazgatási és Jogi Osztályának vezetője az állami erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó, három évtizedes jogászi tevékenysége elismeréseként;
VASASNÉ DR. FŰZI EDIT, az Északerdő Zrt. jogtanácsosa az állami erdőgazdálkodási érdekvédelem területén végzett kimagasló jogászi munkája elismeréseként;

A Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozata kitüntetésben részesült:
KISS ISTVÁN címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője a büntetés-végrehajtás területén végzett több mint két évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

(Nyitóképünk csak illusztráció, korábbi felvétel, hiszen a díjakat a járványhelyzet miatt későbbi időpontban adják át, ma csupán nyilvánosságra hozták a névsort - a szerk.)
 

További hírek

Olvasnivaló